Adoptionsskandal: hundratals barn stals i Chile och såldes till Sverige

Hundratals, eller fler, barn har stulits från föräldrarna och sålts till Sverige. Det är rubriken på en artikel i Daily Mail som jag rekommenderar varmt. Det är en artikel som går igenom den adoptionsskandal som det har skrivits mycket om, och producerats TV-program om i Chile. (Läs artiklarna i Daily Mail här och här)

Intresset för att granska om adoptioner gjorts på rätt sätt är ganska lågt i Sverige, trots att vi vet att adoptioner tidvis använts som politiskt redskap och för att tjäna pengar. Det har varit många adoptionsskandaler globalt sett de sista decennierna, eskimåerna som fördes till Danmark, barnen som stals av Franco, USA och indianbarnen. De två områden där man just nu mest diskuterar att det inte gått rätt till är Korea och Chile. Och Sverige har varit ledande aktör i det som kritikerna kallar ”adoptionsindustrin”.

I Korea handlar debatten om att mammorna gav bort, eller sålde, sina barn under starkt socialt och kulturellt tryck (samtidigt som mellanhänderna fick pengarna). I Chile verkar det vara så att väldigt många barn tagits från föräldrarna utan deras vetskap. Hur många återstår att ta reda på. Det är givetvis också viktigt att vi tar reda på i vilken mån föräldrar känt sig pressade att göra sig av med barnen på grund av ekonomiska, sociala och kulturella skäl.

Det är klart känsligt och river upp en massa sår men det är nödvändigt att vi tar reda på vad som hände för att undvika framtida misstag, och för att ge de som vill återförena familjerna en chans medan föräldrarna ännu lever.

Regeringen måste tillsätta en utredning snarast!

För mer läsning se Tobias Hubinettes blogg (källa), Daily Mail (här och här), SVD (källa), SVT (källa, källa samt källa), samt Chileadoption.se (källa)