Ny dansk rapport om hur andra och tredje generationen invandrarbarn har det

För att kunna lösa ett problem måste man först se att problemet finns. Därför behövs forskning och studier. Även i frågor som kan vara känsliga, som den om invandrares utanförskap. Danmark ligger långt före oss där, som jag rapporterat tidigare (tex här: källa). Nu har en ny minirapport kommit ut som är väl värd att studeras även här, en om hur andra- och tredje generationen invandrarbarn har det.

Det gäller en rapport som danska motsvarigheten till Migrationsverket skrivit om utbildning och arbetslöshet bland invandrare och barnen i andra och tredje generationen. Den visar stora skillnader. Tex har 74% av de majoritetsdanska barnen fått betyg för en god prestation i danska Nationella språktest i skolorna. 55% av andra generationens och tredje generationens invandrare får samma betyg.

Detta beror INTE på att barnen är underklass. Tidigare studier och även tyska studier visar att det finns skillnader mellan underklassen också. Underklass med utländs härkomst får sämre resultat än underklass med mejoritetsdansk härkomst. Och de barn med rötterna i mellanöstern o afrika sämst av alla, vilket inte bara kan förklaras med klassperspektiv.

Det beror främst på socioekonomi. Att invandrare när de kommer hit hamnar i utanförskap pga t.ex. arbetslöshet o rasism. Rapporten lägger fokus på¨föräldrarnas utbildningsnivåer, då flyktingar generellt sett har lägre utbildningsnivåer.

LÄS RAPPORTEN HÄR!