Varning för ”madhkalisterna”

Det finns flera radikala islamistiska grupper som ännu går under radarn i den svenska debatten. Det har varit väldigt lite debatt om de s.k. ”madkhalisterna”, t.ex Järvasalafisterna, eftersom de är en rörelse som arbetar mot IS och Al Qaida. Men de har en ideologi som nästan är lika extrem som IS och Al Qaidas. Madkhalismen är djupt antisemitisk och deras shiahat och sufihat så brinnande att det bara kan jämföras med de värsta formerna av islamofobi. Med denna artikel vill jag fylla kunskapsglappet i debatten och visa vad denna grupp säger och gör.

När man pratar om radikal islamistisk extremism i Sverige pratar man oftast om de s.k. salafisterna. Väldigt förenklat kan man kalla de bokstavstroende. De grundar sig helt på haditherna och koranen och de första tre generationerna av lärde efter profeten Muhammed.

Det finns olika former av salafism. En variant kan beskrivas med det öknamn de ofta fått, ”takfiristerna”, de som direkt stöder IS och Al Qaida eller som vägrar ta avstånd från dem eller arbetar mot dem lamt, men sprider ungefär samma ideer som dem. Men alla salafister är inte som dem. Det finns andra grupperingar. Den näst största i Sverige är de som oftast kallas ”Järvasalafisterna”. De står oftast i motsatsställning till det som ibland kallas ”göteborgssalafismen” eller takfirismen. De angriper IS och Al Qaida och försöker få ungdomen att vända sig bort från terrorism. De polemiserar dessutom mot Muslimska Brödraskapet och deras terrorideolog Sayeed Qutb.

Detta med att de motsätter sig MB, IS och Al Qaida gör att många ser den sistnämnda sekten som mindre radikal. Men det de missar helt är att de motsätter sig muslimer som gillar IS och Al Qaida med samma ord och argument som de motsätter sig muslimer som gillar demokrati, homosexuella, shiamuslimer, judar, musik och kvinnor som får köra bil. I deras ögon är det ”khawariidj”. Dvs de anses vara illojala muslimer som inte beter sig korrekt enligt deras syn på hur muslimer bör bete sig, och inte erkänner de rätta världsliga ledarnas (dvs Saudi Arabiens) auktoritet.

I denna artikel ska vi fokusera på denna rörelses mest extrema hemsida: Darulhadith.com. Men först ska vi se vad som skrivits om dem.

Kan Järvasalafisterna motverka radikalisering?

Järvasalafisternas polemik mot IS och Al Qaida, och deras fokus på att få ungdomar att lämna kriminaliteten, gör att även en del anser att ”Järvasalafismen” är ett bättre alternativ än den s.k. ”våldsbejakande salafismen”. De är ju mot ”den jihadistiska salafismen”. Poliser, TV-journalister, experter på radikal islam och ungdomsledare tillhör de som anser att järvasalafisterna gör ett i vissa avseenden ”bra jobb”.

Men inte mycket har skrivits om Järvasalafisterna, och det som skrivits är ytligt och beskriver rörelsen i förvånansvärt positiva termer. I det som skrivits nämns inte ens deras ledande ideologer och man bortser av någon anledning från hat, hot och rasism i deras lära. Och ingen citerar deras mest hatiska svenska webbsida: darulhadith.com.

Evin Ismail har skrivit om dem (källa) i en artikel med en talande rubrik: ”kan konservativa salafister motverka radikalisering”:

I Järvaområdet har det sedan 2012 pågått ett arbete mot rekrytering till extrema grupperingar i Syrien. Boende i området, polisen och civilsamhället har känt till detta, men det har inte nått ut till en bredare allmänhet, trots verksamhetens angelägenhet. Järvasalafisternas föreläsare är unga, har ofta växt upp i Sverige eller är konvertiter till islam, och har som sagt en stark anknytning till Saudiarabien. På nätet har de lagt ut flera videor som berör ämnet extremism och de har även arbetat praktiskt med att hindra ungdomar från att ansluta sig till IS…

Hon refererar till att det finns en diskussion om att använda konservativa salafister i kampen mot våldsbejakande salafister, internationellt och berömmer järvasalafisterna för sitt engagemang mot IS och Al Qaida, och mot våld, och extremism och antyder att de är ”fredliga”.

Försvarshögskolan har gjort en studie av salafisterna i Sverige (källa) som också skriver om Järvasalafismen. Magnus Ranstorp skriver i inledningen att:

”Det finns dock som studien visar rivalitet inom de svenska salafistiska miljöerna. Järva-salafisterna är ett exempel på hur dessa miljöer skiljer sig åt, då de är betydligt mindre konfrontativa gentemot det svenska samhället samt med hänvisning till religiösa texter tydligt predikar ett avståndstagande från våldshandlingar.”

I rapporten kan man läsa:

Slutligen menar också föreläsarna att islam är en barmhärtig religion, som betonar tolerans. Det exemplifieras med att profetens granne var jude och deras barn lekte tillsammans. Enligt föreläsarna visar det att ”vi tycker olika, men vi kan leva tillsammans/…/ jag har min religion och du har din religion”… Även om Järvasalafisterna har en puristisk inriktning så finns en inbyggd konflikt mellan deras salafistiska tro och det demokratiska samhället.

Men både Ismail och Ranstorp/FHS gör ytliga analyser. Av någon anledning nämns inte Shaykh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali, som är Järvasalafisternas främsta religiösa ideolog. Internationellt kallas denna rörelse madkhalister, ett begrepp som också Ranstorp/FHS undviker.

Försvarshögskolan antyder att dessutom att madkhalisterna ”betonar tolerans”. I rapporten står det att  de ”kan utgöra en positiv motkraft” till salafistiska jihadister och att de vill ”anpassa sig” till det sekulära samhället (källa).  Att de ”tydligt predikar ett avståndstagande från våldshandlingar”. Om man kan anse detta så har man bara ytligt analyserat vad de säger. Madhkalisterna/Järvasalafisterna är extremt intoleranta och ideologin är våldsbejakande (även om de just nu inte utövar våld eller terror i Europa). De  tar de, som vi ska se, inte avstånd från våldshandlingar alls.

Försvarshögskolans rapport är djupt tragisk. Den innehåller mycket bra och detaljerad information om annan salafism, men när det gäller madkhalismen har de fuskat ordentligt. De nämner inte hatsidan darulhadith.com eller webbinitiativen ”muslimer mot extremism” eller ”Svar på Khawâridjs villfarelser”. Kanske för att det kanske för att det skulle motsäga deras teser, i värsta fall för att de gjort så usel research att de inte ens känner till dessa sidor.

Abdul-Wadud Frank

En bättre beskrivning av Järvaislamisterna får man om man läser Niklas Orrenius reportage i DN från förra året (källa). Han beskriver hur de ingår som ett led i Saudiarabiens mission i Sverige. Orrenius visar hur en av de drivande svenska predikanterna för denna grupp, Abdul-Wadud Frank sprider hat mot judar och shiamuslimer i sina predikningar:

Efter studier i Medina höll Abdul-Wadud Frank en föreläsning på svenska som var en enda lång giftig attack mot shiamuslimer: ”Sanningen om Shia”.

I föreläsningen, som spridits via webbplatsen islam.nu samt på Youtube, gör Abdul-Wadud Frank klart att han inte ser shiamuslimer som muslimer. Han kallar dem i stället för det nedsättande ordet ”rafidah”. Som ofta i anti-shiaretorik är hatet sammanvävt med antisemitism.

– Grunden för rafidah kommer från judarna, säger Abdul-Wadud Frank i föreläsningen.

Shiitisk islam är enligt Abdul–Wadud Frank skapad av ”en jude som försökte korrumpera islam från insidan”, och citerar sunnimuslimska författare som hånar shiamuslimer:

– ”Jag har aldrig sett någon smutsigare smuts och ingen som är dummare än rafidah.”

– ”Man ska inte hälsa på dem. Man ska inte gifta sig med dem. Man ska inte äta deras kött.”

Att han anser att judar är farligare än shiamuslimer framgår av att han anser att shiamuslimerna skapades av judarna, som en judisk konspiration.

Även Uppdrag Granskning har haft anledning att granska Abdul Wadud Frank. De skickade två reportrar till honom, ”undercover” för att höra hur Frank skulle reagera om en kvinna kom fram till henne och sa att hon blir misshandlad. Svaret Abdul Wadud Frank gav till kvinnan var att hon inte skulle ringa polisen. (Källa och Franks försvarstal)

Det har varit mycket debatt om madhkalisterna i och med att de samarbetade med salafister i karlstad för några år sedan. (källa) (källa)

Utan Abdul-Wadud Frank skulle det inte finnas nån järvasalafism att tala om i Sverige. Om man studerar Abdul Wadud Franks och järvasalafisternas ideolog al-Madkhali förstår man hans rasism och sexism kommer från.

 al-Madkhali

Genom att titta på madhkalisternas centrala webbsidor,  islam.nu och darulhadith.com, får man en bra bild av dem. Ibn Abbas
Centret i Stockholm, deras moske i Järva, står bakom olika initiativ för kvinnor med namnet ”salafisystrarna”.  Man kan dessutom följa facebooksidan ”Muslimer mot Extremister” och gruppen ”Svar på Khawâridjs villfarelser” som är kopplat till Darulhadith i Malmö. Till Malmö är även den den grovt rasistiska sidan ”sanningen om Shia” knuten, och den nu nerlagda ibnbaz.se.

En av de viktigaste ideologerna för rörelsen är läraren Shaykh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali i Madina i Saudiarabien. Rörelsen har fått sitt öknamn på grund av att de följer honom. Rörelsen erkänner öppet hans betydelse för dem, men ogillar att bli kallade ”madhkalister”. Två av rörelsens frontfigurer i Stockholm, Abdul Wadud Frank & Abu Dawud, försvarar i denna youtube video Madhkali öppet.

Om man söker på Madhkali på de hemsidorna ser man att det är en ideolog som de refererar till ofta.(Se här och här). På Islam.nu kan man se att de ofta försvarar madhkali (källa).

Madhkalismen utgår från att muslimer har splittrats i illojala troende och äkta troende. IS och Al Qaida är illojala muslimer i deras ögon, men även shiamuslimer och sufister och Muslimska Brödraskapet och andra som de ogillar. Demokratiska muslimer och muslimer som gillar musik eller diskotek är lika mycket illojala som IS och Al Qaida i Madhkalis ögon. De utgår från en delad syn på mänskligheten i ”vi” och ”dem”. Vi de ”goda” och dem ”de onda”, ”hotet” som man gärna generaliserar negativt om.

Al-Madhkali förespråkar obrottslig lojalitet till det Saudiska kungahuset. Det är därför inte konstigt att han fått en hel del stöd av kungahuset genom åren. För några år sedan uppmanade han sina anhängare i Libyen att ta upp vapnen i det libyska inbördeskriget. Det visar för övrigt att Försvarshögskolan och Magnus Ranstorp har fel i sitt antagande att järvasalafisterna tar avstånd från våld. De är våldsbejakande om deras kung ger grönt ljus till våld, som situationen i Libyen visar (källa här, här, här och här och här samt här).

Försvarshögskolans rapport nämner faktiskt Libyen. I ett citat från Järvasalafisterna om att man inte ska störta makthavare. Rapporten nämner inte att madkhalisterna stödde Khadaffi aktivt och därför inte ville att han skulle störtas. Rapporten nämner inte heller att madhkalisterna tog till vapen efter Khadaffis fall, inte heller nämns deras pågående ”krig” mot sufisterna i Libyen.

Att det förekommer slaveri på deras territorium i Libyen ska man inte förvånas över. Madkhalismen är för slaveri. (källa) Madhkalismen är dessutom kvinnofientlig, homofob och uttalat antidemokratisk. Madhkali är mot all musik och all TV och alla filmer, som han fördömer som ”synd”.

Hat mot sufister

Vill man se ett konkret exempel på vad madhkalisterna kan ställa till med om deras överordnade i Saud Arabien ger grönt ljus, ska man se på madhkalisternas ”heliga krig” mot sufisterna i Libyen. Sen 2011 har rörelsen som har Madkhali som andlig ledare förstört sufistiska helgedomar i Libyen och i synnerhet slagit sönder gravar och gravbyggnader tillhörande dem (källa och källa)

Since 2011, Madkhalists have destroyed many of the Sufis’ historic mosques, shrines, schools, and libraries. In August 2012, Madkhalists destroyed Sufi mosques in downtown Tripoli. They also bulldozed Sidi Abdul-Salam Al-Asmar Al-Fituri mosque in Zliten. Mohamed al-Madkhali, brother of Rabi al-Madkhali, issued a fatwa to encourage the Madkhalists in Libya to destroy the Sufi sites, claiming that Libyan Madkhalists are the true successors of Prophet Mohamed and that destroying these sites is destroying heresy. (källa)

Om man läser vad Madhkali själv står för ser man varför de attackerar sufisterna. En av hans böcker om sufisterna finns översatt till engelska på internet (källa). I den hittar vi t.ex. denna formulering: att det är var muslims plikt att gå i krig mot sufisterna…

…och mot ateister, shiamuslimer och kommunister, givetvis…

Om man blickar lite bakåt har madhkali och hans bror stött ett jihad i Indonesien mot de kristna (källa samt källa). Dessutom har han gett ut många uttalanden till stöd för Saudi Arabiens intervention i Jemen (källa), som förklaras vara ett försvarskrig (källa).  Dessutom stödde Madkhali talibanerna så sent som november 2001, efter attacken på World Trade Center, enligt personer som rapporterade om en predikan han höll i Saudi Arabien. (källa)

1. That the Northern Alliance are greater disbelievers than the Yahood and Nasaaraa, and it is vile alliance, a gathering of Baatiniyyah, Rawaafid, Communists, Atheists, Secularists and Socialists….

3. That the Taliban are the best of those present in the Afghani plains, and that they are a thousand million times better than the Northern Alliance… The Shaykh considers that America is the oppressor, enmitous, and that it intends Islaam by this war, and the Shaykh, when he knew that America has sent 500 fighter planes, he cried, out of fear for the Muslims over there…

al-Madkhalis antisemitism

Som synes pekade Madkhali ut yahood som en av bovarna bakom den antitalibanska norra alliansen. Yahood betyder judarna. Vi ska se på flera exempel på Madhkalis hat mot judar. Här är ett talande exempel som mig veterligen inte är översatt till svenska. En artikel om hur muslimer bör se på ordet Israel (källa, pdf):

Judarna konspirerar mot Allah och muslimerna skriver han.  Allah har förbannat judarna. I framtiden, när domens dag kommit, kommer bara muslimerna att finnas på jorden. Allahs fiender kommer att kastas i elden för ett evigt lidande som straff.

Allahs soldater, muslimerna,  måste förbereda sig för krig mot judarna över hela världen, skriver Madhkali, samla vapen, öva sig i krigföring och samla ihop armeer för ett krig mot judarna.

Så mycket för påståendet om att järvasalafismen inte är våldsbejakande.

Flera av de exempel jag tar upp här nedan är direkta uttalanden av Madhkali som sprids på sidan Darulhadith.com.

De svenska madhkalisterna

Om man tittar på vad Madhkali säger på originalspråk så hittar man mängder gravt våldsbejakande, hatiska och rasistiska uttalanden. En hel del av detta finns översatt till svenska. Men inte på järvagruppens sida, Islam.nu, utan på Malmösidan Darulhadith.com, som har imamen Abu Musa från Malmö (Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ al-Arnâ’ût) som sin viktigaste ideolog. Han föreläser på en moské på Kollegiegatan i Malmö när han är i Sverige. Som vi ska se strax är det en minst sagt extrem hemsida med uppmaningar till mord.

Folk från islam.nu har föreläst på Kollegiegatan också (källa).

Innehållet i darulhadith.com sprids på många sätt. På Facebook sprids innehållet genom Facebooksidan ”Muslimer mot Extremister” och gruppen ”Svar på Khawâridjs villfarelser”. Dessa postar direkt artiklar från darulhadith.com, som länkar eller text, men även massor av postningar från islam.nu. Gruppen runt islam.nu refererar ofta till grupperna på Facebook, i sitt arbete mot ”extremism” dessutom postas material från islam.nu flitigt på ”Muslimer mot Extremister” och gruppen ”Svar på Khawâridjs villfarelser”.

Islam.nu vill utmåla sig som ”respektablare” så de länkar inte till Darulhadith men de grundar sig på samma ideologer, och lyssnar man på det som sprids i föreläsningarna så är budskapet oftast detsamma. Speciellt då Frank föreläser.

Det finns individer som vill väl i båda grupperna och som fokuserar på arbete med ungdomar. Men så länge man lutar sig mot Madkhali och samarbetar med Frank och inte tar avstånd från Darrulhadith.com blir man en del av problemet och inte av lösningen.

Ofta hör man myten att islam.nu och Darulhadith.com inte är sammankopplade. Det stämmer inte.  Den viktigaste förbindelselänken är givetvis ideologin och Madhkali själv. Abdul Wadud Frank har lagt upp ett intressant dokument på sin sida på Scribd (länk och källan: Den-Fattiges-Villfarelse-Och-Avvikelse). Frank beskriver dokumentet med att dokumentet bra beskriver takfiristernas (jihadisternas) lögner mot islam.nu och darulhadith.com :

I texten ser man att Abu Musa bemöter olika påståenden om Islam.nu och darulhadith.com. När han pratar om darulhadith.com pratar han i termer av ”vi”, vilket tydligt visar att han är en av de som ligger bakom den sidan.

Det är väl värt att läsa detta dokument som malmöiten Abu Musa skrivit och ”järvasalafisten” Abdul Wadud Frank delat (Den-Fattiges-Villfarelse-Och-Avvikelse). ”Demokratin är en Tâghût  Den som vet vad demokratin är för något, manar folket till den, vet vadden står för och är övertygad om den, är otrogen. Denne är inte muslim… Vi förnekar demokratin. Vi tror på Allâh, Hans skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wasallam) Sunnah”. Men jag ska inte orda mycket om dokumentet just nu, mer än att det visar förbindelsen mellan Darulhadith och islam.nu.

Darulhadith.com

Låt oss kika och se vad vi hittar på den mest radikala sidan: darulhadith.com.

”Destruktiv tolerans och mjukhet”

De som skrev Försvarshögskolans rapport har helt klart inte sökt på ordet ”tolerans” på darulhadith.com. Hade de gjort det hade de hittat en intressant liten föreläsning om ”destruktiv tolerans och mjukhet” (Se källa här!), och hade knappast påstått att madkhalisterna förespråkar ”tolerans” i någon form.

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Profet! Kämpa outtröttligt mot de otrogna och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist – detta eländiga mål!”

De otrogna bekämpas med vapen. Hycklarna bekämpas med bevis och belägg. Allt det är kamp. Allâh befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det och det gäller även muslimerna. Men Satan leker med slaven och intalar honom att kamp är smaklöst och barbariskt och att en kallare måste vara mjuk och tolerant. Denna tolerans har förstört världen och religionen. Detta är en oberättigad tolerans. Satan är ute efter detta.

Numera säger de att islam har kommit med krig, död och barbari. Det är så de målar upp det. Men det är ett måste. Det är botemedlet. Allt har botemedel och medicin. Medicinen mot omedgörliga otrogna är väpnad kamp medan kampen mot hycklarna skall vara i form av avvisning av deras tvivel och förtal av muslimerna. De förtalar muslimer och ljuger om dem. Det går inte att vara tolerant mot dem…

Den här religionen hade inte spridits i öst och väst om inte muslimerna hade kämpat. Den spreds med kall och kamp. Den här religionen hade aldrig spridits om muslimerna fredade alla och avstod från hårdhet. I det här fallet, med den omedgörlige hedningen, är hårdheten berättigad.

Man måste uppmärksamma detta och Satans konspirationer över lag. Också måste man avvisa dem som protesterar mot islamisk kamp och tillämpning av föreskrivna straff. De som gör det vill att ondskan pågår. De vill inte ha någon behandling. Skall personen som missbrukar Allâhs och människors rättigheter fredas? Han skall inte fredas.

De är MOT all form av ”tolerans” av de som inte följer deras tolkningar av Allahs lagar. De pratar också om krig, att ”islam kommer med krig”. Det är ett genomgående tema på deras hemsidor.

”khawaridj”

Ett nyckelord för madhkalisterna är ”khawaridj”. Det är ett ord som kan översättas med illojala. Dvs muslimer som inte är lojala till det de anser vara Allahs vilja och sann islam.

Madhkalisterna är mot IS och Al Qaida, men av samma anledning som de t.ex. är mot sekulära muslimer: dvs de är ”khawariidjer” som är illojala och inte beter sig islamskt längre, och inte erkänner de världsliga ledarnas auktoritet (speciellt Saudiarabiens). Kharijtism eller ”khawaridj” som de kallar det, är en stor synd. (Uttrycket härrör från en sekt på 600talet.)

De beskriver IS och Al Qaida och Muslimska brödraskapet som ”khawaridj” (källa) men inte bara de. Alla muslimer som närmar sig västerlandet och så kallade ”icke muslimska värderingar” är att betrakta som  ”khawaridj” (källa). Bland annat beskrivs västerländsk kultur som ”khawaridj”, t.ex. demokrati och socialism, i detta citat av Madhkali (källa):

”Det där är Karl Marx, Lenins och deras jämlikars metodik. Det hör inte till islams metodik. Revolutioner, blodgjutning, kalabalik och problem är Marx och Lenins metodik som därefter anammades av Khawâridj som kallade det för ’islam’. Detta är något som hör till deras vardag; islamisk musik, islamisk socialism, islamisk demokrati, islamisk dans och islamiskt diskotek. De kommer med all sorts villfarelse från öst och väst och tillämpar det på islam. Allâh har skyddat islam från liknande frågor:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

Djihâd har sina typer och villkor och inte några marxistiska tillvägagångssätt. De har anammat revolutioner och socialism från Marx och Lenin samt demokrati från USA. De propagerar den amerikanska ideologin. Jag svär vid Allâh att de propagerar den amerikanska ideologin; partier, verksamhet inom regeringen, röstning, demonstrationer… Allt detta är tankesätt som USA betalar miljarder för att få ut dem i världen och sedan erövra dessa länder. De tillhör dem som tjänar USA och den ideologins stora förespråkare.”

IS å ena sidan, och demokrati och diskotek å andra sidan, är två sidor av samma mynt som de ser det. Mänskliga rättigheter är lika illa som demokrati och ett islamofobiskt vapen som används mot Saudiarabien och de Sauditrogna (källa).

Kamp mot IS

I en annan artikel av Madhkali beskrivs muslimska sk takfirister i väst som”khawaridj” som bör avrättas. Det är så de benämner IS och Al Qaida anhängare. Det låter ju som de är mot IS anhängarna som bor i t.ex. Europa. Men hur beskrivs de? Jo, som att problemet är att de ÄR i väst. De har flytt till väst accepterat ett liv i lojalitet med islams ”fiender”. Väst är alltså ett större problem än IS är.  (källa):

”Hycklarna är förtryckta religiöst och dogmatiskt sett. Om de offentliggör sin otro, så skall de avrättas…. När de kände sig åtstramade i islamiska länder, accepterade de endast ett liv i otrogna länder. De underkastar sig otrogna lagar. De tar otrogna länders medborgarskap. De går med på att underkuva sig lagarna i de länderna och vara lojala mot dem. De är mycket värre än gårdagens Khawâridj som skulle bekrigas på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order och bekrigades av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Dessa är värre än de. De lämnar islamiska länder för otrogna länder. Hur kan ni lämna muslimska länder för att resa dithän och underkasta er Storbritannien, Frankrike eller Italien? Ni förnedrar er själva och islam. Ni ger er största lojalitet till dessa fiender. De faller i något som är värre än det som de kritiserar muslimerna och de muslimska makthavarna för. De är alltså en ondska för det här samfundet. Sålunda sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):”

Migration: en stor synd

Att som muslim flytta till ett land som styrs av ickemuslimer är egentligen en stor synd, skriver Madhkakli i en annan artikel (källa):

”Den som flyttar från ett muslimskt land till ett otroget land är ingen utvandrare, utan en desertör. Han har sålt sin religion för det jordiska…

Jag svär vid Allâh att jag har sett i vissa västerländska länder hur muslimska barn, pojkar som flickor, är uslare än de otrogna… Låt mig berätta en annan sak för er. Just nu pågår familjedagen i Frankrike. Det vill säga den muslimska familjen med omnejd av de kristna och alla andra. Till katastrofen hör hur den muslimske talaren som talar om islam och muslimerna blir frågad under intervjun:

”Hur förhåller ni er till lagen som tillåter samkönade äktenskap?”

Tyvärr var hans svar:

”Lagen har kommit ut och vi håller med och har ingen invändning.”

Det betyder att i morgon kan hans son gifta sig med en man och hans dotter med en kvinna. Jag vill inte nämna mer än så. Det räcker. Det hörde jag i dag på nyheterna klockan 6. Om ditt barn flyttar hemifrån med en förstörd religion och sedan även med en förstörd karaktär, kan du då hindra honom i de länderna? Det gör du inte. Han har lagen på sin sida. De kommer att gripa dig och kasta dig i fängelset eftersom du opponerar dig friheten. Inte sant? Så är det. Vilken katastrof det är att behagas av att leva i de länderna.”

 

”Döda den som ändrar sin religion.”

Ett exempel på en ”khawaridj” är de muslimer som lämnar islam. Järvasalafisterna är mycket tydliga med vad som ska ske dem.  De ska dödas, och avrättas. Återigen är det deras ideolog Madhkali som citeras (källa).

”Döda den som ändrar sin religion.”

En sådan person skall bara avrättas. Först krävs han på ånger. Antingen ångrar han sig eller också avrättas han som en avfälling och inte som en syndare…

Större otro är att exempelvis beljuga Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förtala Allâh eller sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förneka något välkänt i islam, förneka en av islams pelare som bönen, fastan och allmosan, häda änglarna, paradiset eller helvetet och dylikt. Det är en större otro som utesluter dess innehavare ur religionen. Detsamma gäller skämt om Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), nonchalering av sanningen eller arrogant bemötande av den. Alla dessa faktorer är otro som utesluter innehavaren ur islam medan synderna som nämns i de föregående hadîtherna är en form av mindre otro.”

”Religionsfrihet är otro” (källa)

”Den som anser att religioner är tankesätt och att människorna får välja den religion de vill, är inte muslim.”

”Döda shiamuslimerna!”

Madhkalisterna delar sin ideologs hat mot shiamuslimer. Det finns mängder av (!) artiklar med rasistiskt hat mot shiamuslimer på deras webbsidor. (Se sökresultat här!) De använder givetvis det rasistiska öknamnet ”rafidah” (”de som förnekar”) om dem (se sökresultatet om Rafidah).

Vad ska man göra med shiamuslimerna frågar de. Svaret är ”de ska dödas” enligt ett citat från den saudiska lärde Saleh Al-Fawsan som citeras av Darulhadith.com (källa):

Fråga: Hadîthen säger, eller betydelsen av den är, att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.”

Hamnar Shî´ah under denna hadîth?

Svar: Nej. Shî´ah är värre än Khawâridj. Hadîthen berör Khawâridj:

”Om jag får tag på dem skall jag döda dem såsom ´Âd dödades.”

Shî´ah är värre. Khawâridj är bättre när det kommer till trosläran och rädslan och fruktan för Allâh (´azza wa djall). De skall inte jämföras.

Al-Fawsan är mest känd för sina teologiska resonemang för slaveriet ( ”Slavery is a part of islam” (källa).). Fawsan citeras ofta på de svenska madhkalisternas webbsidor. Det är för övrigt judarna som skapat shia, skriver de i en annan artikel som även Fawsan författat (källa):

”Fråga: Stämmer det att den förste som innoverade Râfidhahs lära var juden ´Abdullâh bin Saba’?

Svar: Ja, det råder det inga tvivel om. Shî´ah över lag delas upp i två typer; Shî´ah från elddyrkarna och Shî´ah från judarna. Alla är de enade mot islam, både judarna och elddyrkarna. De införde Shî´ahs lära i islam för att förstöra islam. Judarna skickade ut ´Abdullâh bin Saba’. Det första han gjorde var att starta prövningen kring ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh)”

Shiamuslimer hatar riktiga muslimer mer än till och med judarna gör, skriver de. Shiamuslimerna har muslimers blod på sina händer och massmördar muslimer i samarbete med ”de kristna”, menar Madhkali (källa):

”Râfidhah gör Takfîr på Ahl-us-Sunnah. De anser att de är värre hedningar än judarna och de kristna. De samarbetar med alla mot muslimerna… De hatar muslimerna mer än vad judarna och de kristna gör… De har kända ställningar med de kristna mot muslimerna.”

Det är makthavaren som får döda Khawâridj och Râfidhah

Men det är de makthavande bland muslimerna som ska döda shiamuslimer (rafidah), IS anhängare och demokrater (khawaridj). Vanliga muslimer får inte agera på egen hand. (källa)

”Fråga: Är det tillåtet för mig att döda eller förtala en person från Râfidhah, Nâsibah eller Khawâridj om jag skulle råka på dem?

Svar: Du får inte döda dem. Det är makthavaren som gör det efter att ha krävt dem på ånger och efter en Sharî´ah-baserad process. Det är inte tillåtet med kaos och att var och en går omkring och dödar. Det är inte tillåtet. Det är endast makthavarna som står för föreskrivna straff och vedergällningar. Annars blir det kaos. Därtill måste den Sharî´ah-baserade domen fastställas, något som endast fastställs hos domaren. Det skall inte vara en kaotisk fråga. Angående att du fördömer och avvisar dem, skall du göra bådadera.”

”Profeten befallde krig mot Khawâridj”

Och dessa som går under samlingsnamnet ”khawaridj” ska man ta upp vapnen och slåss mot. En annan saudisk lärd kallad ibn al uthaymeen citeras (källa)

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Dödade du honom efter att han hade sagt ”Det finns ingen sann gud utom Allâh?””

Likaså sade han:

”Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”.”

Han sade om Khawâridj:

”Döda dem var ni är råkar på dem. Råkar jag på dem, skall jag döda dem precis som ´Âd dödades.”

Men precis som med de otrogna. tex judarna, är det inte individuella muslimer som får bestämma om och när avfällingarna ska dödas. Man ska följa de världsliga ledarnas beslut. (Källa om judarna) Speciellt ledarna i Saudi.

I kriget mot khawaridj, liksom mot andra ickemuslimer är det tillåtet att döda kvinnor och barn (källa).

Antisemitism (och kristofobi)

Judarna är otrogna och givetvis sådana man bör bekriga. Samma sak med de kristna.

Det är synd av en muslim att kalla judar och kristna ”våra bröder” (källa):

Fråga: Vad är domen för den som säger ”Våra judiska och kristna bröder”?

Svar: Ja, de är hans bröder. De är hans bröder. Men de är inte våra bröder. Vi avsvär oss från dem. Den som säger att de är hans bröder, så är de hans bröder om han inte ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall) för detta vidriga uttalande. Om han inte ångrar sig, är de hans bröder.

Judarna och shiamuslimer är islams största fiender (källa).

Judar och kristna måste foga sig efter islams regler, annars har man rätt att bekriga dem, och döda dem enligt Madkhali (källa):

 ”Visst har det sanna kallet nått judarna och de kristna. De har bemött det omedgörligt och i synnerhet judarna. De är omedgörliga och bekämpar islam insiktsfullt. De är otrogna om de så inte har fått reda på sanningen. De har samma dom som de andra otrogna. Vi manar dem till islam. Om de vägrar manar vi dem till att leva under oss och betala Djizyah. Om de vägrar går vi ut i krig mot med dem och därmed blir deras liv och egendomar lovliga för muslimerna. Vi får inte säga något annat än att de är ett otroget samfund. Vi tillämpar på dem regler som är avsedda för de otrogna och anser det vara obligatoriskt att gå ut i Djihâd mot dem1. Så skall de behandlas i detta liv.”

Men några kristna kyrkor eller judiska synagogor får inte finnas i muslimska länder (källa). (Så mycket för den s.k. toleransen.)

Här är några andra exempel på hur de beskriver kristendom och judendom

  • ”Judarna förtalar er profet” (källa)
  • Judendom och kristendom är inte sanna religioner. (källa)
  • ”Religionsfrihet är otro” (källa)
  • ”Judelandet” (källa)
  • Israel skapade ISIS (källa)
  • Judarna förstörde kristendomen och uppfann shia. (källa)
  • Alltid otrogna (källa)

De är för att döda judar men inte utan de världsliga ledarnas tillåtelse. (källa) Som Ivar Arpi citerade 2016, i samband med att Karlstads salafister citerade Darulhadith.com (källa) ”Det är inte jihad att döda en jude så att en muslim också blir dödad. För en muslim motsvarar en miljon judar”. ”När de tar avstånd från självmordsattacker görs det alltså på antisemitisk grund.”

Stening

Personer som begår hor (tex homosexuella) ska avrättas genom stening enligt darulhadith.com. (källa)

Fråga: Vissa förnekar att personen som faller i hor skall stenas till döds…

Svar: Den som förnekar steningen avfaller från islam. Ty steningen har rapporterats mångfaldigt i Sunnah. Den har även nämnts i Qur’ânen:

”Stena mannen och kvinnan som har begått hor; en sträng varning från Allâh. Allâh är allsmäktig, vis.”

Sedermera har versens läsning upphävts till skillnad från dess dom som är kvarvarande.

Kvinnor ska inte tillåtas köra bil

Darulhadith.com argumenterar mot att kvinnor ska tillåtas köra bil. Argumentet är tagna från saudiska ”lärde”. Det finns många artiklar på Darulhadith.com om ämnet (källa). T.ex. denna om varför kvinnor tillåts rida åsnor men inte köra bil (källa):

Fråga: Kan man säga att kvinnornas rytteri förr i tiden bevisar att det är tillåtet för dem att köra bil?

Svar: Det är ofarligt att rida riddjur. Det medför inga nackdelar. Så är inte fallet med kvinnans bilkörning. Den består av nackdelar och faror. Den består av många förbud. Således får hon inte köra bil. Om kvinnan äger en bil och har tillgång till bilnycklar så kommer hon att köra till vem hon vill och när hon vill. Hon har bilnycklar och ingen kan förhindra henne. Mannen kan inte göra något. En syndare må ta kontakt med henne och stämma träff med henne. Vad är det som hindrar henne från att ta bilnycklarna, starta bilen och köra till mötet? Hon tar ju bara sin frihet [avbrutet ljud]…

Och denna… (källa)

Om kvinnan har tillgång till en bil kommer hon att lämna huset när som helst på dygnet. Hon har ju bilnycklarna och bilen. Hon kommer att köra varthän hon vill. Så är inte fallet när hon är bunden vid sin förmyndares bilkörning. Hennes förmyndare kör henne och gör henne sällskap. Skulle det vara hon som förfogar över frågan kommer hon att komma och gå som hon vill. Hon kommer att ha kontakt och band med dåliga människor. Ni vet hur utvecklad kommunikationen är nu. En kvinna kan få ett telefonsamtal när hon ligger i sin säng, i sitt hem eller i sitt rum. Hon är lättlurad, ty hon är en kvinna. Svag. Lättlurad. Hon går sin väg…

Det finns alltså många förbud i kvinnans bilkörning… Det finns som sagt många förbud i kvinnas bilkörning. Den största faran är att hennes kvinnlighet, kyskhet och blyghet försvinner. Därför får en kvinna inte köra bil.

Det är inte konstigt att Darulhadith.com förbannar feminism (källa):

Ni kvinnor som försöker vara som män på alla plan skall veta att ni är maskulina kvinnor och därmed förbannade enligt Qur’ânen och Sunnah. Detsamma gäller feminina män… Om både hon och maken skall ut och jobba, upphör hushållsarbetet, småbarnen förlorar sin vårdnad och amning och maken hittar inte bordet serverat när han kommer hem från arbetet.

Kvinnor ska inte synas, går de utomhus ska de täcka hela kroppen och ansiktet och gå på sidan av gatorna. (källa) Alla som är för att kvinnor ska få visa ansiktet eller hår eller händer är onda personer som makthavarna bör skära ut tungan på. (källa) Kvinnor är underlägsna varelser som ska veta sin plats, ”y männen är bättre än kvinnorna och mannen är bättre än kvinnan”. (källa) De flesta som kommer in till helvetet är kvinnor. Mycket få kvinnor når paradiset. ”Våra lärda har sagt att kvinnorna är minoriteten i paradiset för att de överväldigas av och tenderar till detta livs njutningar på grund av sitt bristfälliga intellekt.” (källa)

Slaveriet är ”ok”

Om ni undrar varför det finns slavar i de områden i västra Libyen där madkhalisterna styr ska ni läsa denna lilla förklaring om varför slaveri, i synnerhet sexslaveri, är tillåtet (Källa):

”Muslimerna har inga delade åsikter om att slaveriet är lovligt. Grunden till slaveriet är att de otrogna tillfångatags av muslimerna i djihâd. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) tar upp slaveriet i Sin skrift på ett klart sätt som understryker dess legitimitet när Han nämner det i form av den högra handens besittning. Det som en människa besitter med sin högra hand är hennes ägodel till fullo som hon förfogar över till fullo. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.”1

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

”De som håller sina begär i styr [och inte ger fritt utlopp åt sin lust] med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem.”2

Den högra handens besittning i dessa verser syftar på slaveriet. Hadîtherna och Qur’ân-verserna om det är otaliga och allmänt kända. Slaveriet i islam förnekas inte av någon annan än en människa som är arrogant, ateist eller inte tror på Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”

Islam.nu

Dessa citat ovan är hämtade från ”järvaislamisterna” i Malmö. De olika citaten är ofta hämtade direkt från Madhkhalis olika skriverier och tal.

Järvasalafisterna i Stockholm har en annan hemsida som är mycket ”mildare”, dvs islam.nu. Men deras ideer bygger helt på samma lära som Malmöhemsidan. Det kan var och en själv se genom att lyssna på vad som sägs i Järva. Här är ett exempel (källa).

Tre exempel på detta.

  • 47 min: Shia är ”värre än judar och kristna och kuffar”. Khawaridj, framför allt shia är ”de värsta av skapelser”.
  • 1:00: Demokrati. Inte ge ledare råd offentligt. Om ledare inte accepterar råd du vill ge så ska du inte göra mer åt det.
  • 1:07: Allahs lag står över allt: Den som tror vi måste ha demokrati är inte muslimer.

Demokrati pratar de en hel del om på Islam.nu. I en föreläsning (källa) säger de:

”Ska vi följa lagar från våran skapare som skapat oss och känner till allting, eller ska vi följa lagar som kommer från antika Grekland, massa nakna män, och franska bönder på 1700-talet!? Va!? Vem förstår saker bäst? Va, vem!? Allah (swt), eller hur? Och det går inte att ifrågasätta…

De har intressanta åsikter om kvinnor som ledare i samma föreläsning:

Profeten han sade: ”Ett folk som tar en kvinna som ledare kommer aldrig att få framgång”, autentisk hadith. ”Ett folk som tar en kvinna som ledare kommer aldrig att få framgång” ”Aldrig att få framgång!”.

På islam.nu finns många av deras föreläsningar, det är bara att öppna dem och lyssna själva, men fokus i denna artikeln ligger på att berätta vad som sprids på darulhadith.com.

Khawaridj

På islam.nu kan man lyssna på flera föreläsningar som fördömer IS och Al Qaida. problemet med dem är att de definierar IS och AL Qaida som ”khawaridj”. Och även shiamuslimer beskrivs som ”khawaridj” och sånt som demokrati och musik.

Dvs samma mönster som vi sett hos Darulhadith.com.

De jämställer direkt ”rafidah” (dvs shia) med IS och Al Qaida. Båda är då khawaridj. Om man lyssnar på inläggen de gör ser man att ”kuffar” beskrivs i negativa ordalag lika mycket som ”khawaridj” som IS och Al Qaida. De där kuffarna är alla icke muslimer. (källa)

I en föreläsning beskrivs khawaridj (IS och shiamuslimer som grupp) som ”farligare för muslimer än judar och kristna” (källa 7:00 till 7:40) eftersom ”khawaridj attackerar islam inifrån och judar och kristna attackerar islam utifrån”.

Helvetet enligt islam.nu

Om ni undrar vad som kommer att ske med ”Allahs fiender”, dvs ”icke muslimer” och ”syndare” (khawaridj), efter döden rekommenderar jag dessa två föreläsningar om helvetet.

Rubrik Författare
Om Domedagen. Del 11. Paradisets floder drycker kvinnor mm. Föreläsare: Abdul Wadod
Om Domedagen. Del 12. Elden. (Del 1) Föreläsare: Abdul Wadod

I helvetet är det överbefolkat. ”999 av varje tusen” ska brinna i den eviga elden. Vi kommer att brinna och samtidigt bli misshandlade och uppätna av skorpioner och ormar. Dessutom kommer vi att tvingas äta könsorganen från kvinnor som ”bedrivit otukt”.

Om ni undrar vad som ger bränsle till elden 99,9% av mänskligheten brinner i så är det kristna kors, buddhastatyer och andra avgudabilder (källa). Kuffar (otrogna icke muslimer) kan givetvis inte komma till paradiset eftersom de har mörker i hjärtat och gör förfärliga synder (källa).

hade det inte varit så extremt hade man kunnat skratta åt eländet. (Har jag nämnt att det är en synd att skratta för mycket enligt dem? Källa! )

Extremism mot extremism?

Madhkalisterna får en hel del cred för sitt arbete mot extremister i IS och Al Qaida. Men som synes delar de i det mesta oftast samma hatfyllda syn på mänskligheten som dem.

Det är hög tid att man synar dem. Är det ok att madhkalister hålls fram som en förebild på TV (källa) eller dagspressen (källa) utan kritiska frågor om deras ideologi, eller beskrivs i positiva termer som toleranta av experter på extremism?

Ja det finns individer bland dem som mer arbetar mot brottslighet och för att muslimer ska leva rättfärdigt, och mindre springer runt och fördömer otrogna ”kuffar” och shiamuslimer. Men det finns i alla salafistiska grupper. Även de som ses som lokalsamhällets stöttepelare måste få frågan om vad de anser om Madkhali, Abdul-Wadud Frank eller darulhadith.com.

När man läser eller hör madhkalisternas ord om IS och Al Qaida låter det bra ibland. Men man bör veta att muslimer som gillar musik och demokrati anses vara ett problem av samma sort som IS och Al Qaida.  Och IS och Shiamuslimerna är lika illa i deras ögon.  Dessutom är det typiskt madkhalistiskt att säga att judarna och de kristna ligger bakom shiamuslimerna, IS, Al Qaida, Muslimska Brödraskapet och alla de andra som de betraktar som ”khawaridj”!

Hur många är inte Eldens hundar som spränger i islamiska länder efter att ha rekryterats av de statslösa, judarnas och de kristnas elever, frimurarnas efterföljare och judarnas, västs och östs betjänter. De ger utslag från de otrognas berg och västländerna som ger dem skydd och försvarar dem. Fy på dessa platser som sprider detta gift mot muslimerna och hjälper islams fiender mot islam och muslimerna.

Må Allâh döda den som finansierar dem! Må Allâh döda den som tiger om dem! Må Allâh döda den som samarbetar med dem! Må Allâh döda den som sluter sig till dem! Må Allâh döda den som ursäktar dem! Må Allâh döda den som ursäktar deras handlingar! Må Allâh döda den som anser dem ha rätt! Må Allâh döda den som bara är tyst om dem!  (Källa)

PS

sjöjungfurs