Skrota ”arbetslinjen” och arvet från 2006 års socialdemokratiska socialförsäkringsutredning

De flesta vet om att Alliansen satte en tidsgräns för sjukförsäkringen, och pratade mycket om ”Arbetslinjen”. Men hur många av er vet om att det var en socialdemokratisk utredning ledd av Anna Hedborg som lanserade begreppet arbetslinjen och som föreslog för Alliansen att man skulle införa en tidsgräns för sjukförsäkringarna?

Utredningen ”Mera Försäkring och Mera Arbete” 2006 var utgick från att det behövdes en ”mindre mjuk försäkring”.

”En möjlig reformväg är att helt enkelt strama åt, att underkänna vissa diagnoser, att sänka ersättningar, att låta sjukdomens pris bli så högt att människor tvingas ut ur försäkringen. Men det är en nödlösning. Vägen till en stabil försäkring kan också gå via förändringar som bygger något nytt och bättre. Att skapa en mindre mjuk försäkring behöver inte innebära att det är de sjuka som kläms åt. I grunden handlar det om att många inblandade ska få nya förväntningar på vad som är rimligt och önskvärt…”

Utredningen ansåg att lösningen på sjukförsäkringsproblemen var att lägga fokus på återgång till arbete.

”När det betraktas som en halv seger att gå från sjukskriven till arbetslös, då byggs en positiv spiral där försäkringens utfall och försäkringens vardag bekräftar varandra och där alla har något att vinna.”

Det är inget fel att fokusera på en återgång till arbete i sig. Problemet med utredningen var HUR de ansåg man skulle göra det, och synen på trygghetsssystemen. 2006 års utredning la inte fokus på rehabilitering och friskvård, utan på en tidsgräns för sjukförsäkringarna, och på själva begreppet ”arbetslinjen” i sig.

Alliansen gillade utredningen, men så gjorde även Socialdemokraterna. ”Ett fantastiskt bra underlag” kallade Tomas Eneroth det i budgetdebatten i riksdagen den 19 december 2006. Han var talesperson för S i den debatten och det var den första riksdagsdebatt ämnet kom upp på. Eneroth satt i socialförsäkringsutskottet 2010-2014.

Arbetslinjen

Idén med arbetslinjen var enkel. Den sjuke skulle förmås leta nytt jobb. Hens arbetsförmåga skulle prövas mot hela arbetsmarknaden och förmås ändra karriär. Om de inte ändrade karriär och hittade jobb skulle de bli utförsäkrade efter ett år, med tidsgränsen för sjukförsäkringen. Då skulle den sjukes rätt till sjukskrivning prövas på nytt.

Vare sig man var frisk eller sjuk skulle man utförsäkras efter ett år och tvingas söka heltidsjobb, som arbetslös, föreslog utredningen. Och just det var problemet: man förutsatte att alla långtidssjuka skulle orka göra detta. Oavsett hur sjuk man var. Oavsett om man var utbränd, döende, kunde jobba halvtid på gamla jobbet om de fick en chans.

Som Anna Hedborg beskrev det i tidningen Arbetet 9 november 2006:

”Den nya försäkringen ska ha en skarp tidsgräns. Efter ett år med sjukpenning är det slut… Den som inte kan fortsätta på sitt gamla jobb, men ändå har arbetsförmåga… har alltså ett år på sig. Hittar han inget annat jobb på den tiden blir han arbetslös.”

Att skaffa någon utbildning hinner man inte på ett år, minst av allt då man är sjuk. Alltså betydde utredningens förslag att man skulle tvingas ta ett lågbetalt, okvalificerat jobb, utan krav på utbildning. Och att man skulle vara beredd att flytta för att arbeta där jobbet kanske fanns.

”Det är bättre att vara arbetslös än långtidssjuk”, skrev utredningen. De generaliserande orden sammanfattar bra utredningens förslag, som om det gäller för alla, oavsett om man är sjuk eller inte. Det är det system vi fick med Alliansen och som vi delvis har än idag. Ett system som nyligen skarpt kritiserades av Inspektionen för Socialförsäkringen. Numera hör man dagligen talas om att Försäkringskassan utdömer svårt sjuka, t.ex. personer som kanske måste ligga ner en gång varannan timme eller är döende i cancer, med motiveringen att personen säkert kan få nåt sorts jobb nånstans i Sverige.

Vad har resultatet av arbetslinjen blivit? Jo, att läkare numera känner sig tvingade att utmåla sjuka som sjukare än de är. För annars riskerar den sjuke att förlora sjukpengen. Läkare vågar inte skriva i sjukintygen att deras patienter håller på att bli friskare, t.ex. Då känner de att de riskerar att patienten förlorar sjukpengen helt. Vi har byggt ett system som bygger på lögn.

Salutogent tänkande istället för arbetslinjen!

Att hjälpa sjuka att bli friska så de kan jobba är bra. Men fokus måste läggas på rehabilitering, inte på att få ut dem till arbete till vilket pris som helst. Man hade kunnat bygga ett system med en flexiblare arbetsmarknad utökade möjligheter att jobba deltid. Med målet att man ska återgå till det gamla arbetet men där betald arbetsträning deltid ingår, om personen kan det.

Det är orimligt att en sjuk person ska oroa sig över sin ekonomi, eller känna sig tvingad att byta karriär och söka arbete. En sjuk person ska fokusera sig på att bli friskare. Arbete bör ingå i den processen, men meningen med en återgång till arbetet måste vara salutogent, dvs att man ska rehabiliteras genom ett fokus på friskhetsfaktorerna i livet.

Jag kan se mycket som måste förbättras. Samordningen mellan sjukvård, psykvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Arbetsförmedling måste t.ex. förbättras. Ett exempel kan jag nämna: om väntetiderna för att få rätt psykologisk hjälp skars ner till dagar istället för månader, skulle man nog t.ex. kunna minska sjuktalen i utbrändhet ganska rejält.

Som socialdemokrat anser jag att vi måste skrota arvet från 2006 års Socialförsäkringsutredning. För övrigt måste vi utreda konsekvenserna av 12 års experiment med socialförsäkringarna, med fokus på att se hur individer som utförsäkrats eller tvingats tillbaka till arbetet mår. Sen måste vi lägga om fokus på socialförsäkringssystemet. I den uppgiften ingår inte bara sjukförsäkringarna utan även att rädda och bygga ut LSS.

Dessutom bör vi Socialdemokrater sluta beskylla Alliansen för krisen i Socialförsäkringssystemet. Den skapades av både Socialdemokraterna och Alliansen.

Urval av källor.

Utredningen från 2006

Socialföräkringsutredningen: vad är arbetslinjen? 2006

Arbetet 2006, november

Inspektionen för Socialförsäkringens rapport, okt 2018

Idag leder Anna Hedborg en utredning som ska ”främja äldre arbetskraft”. En utredning som utgår från att pensionsåldern måste höjas och svenskar måste arbeta mer efter 65 års ålder. (Se direktiven)

Vänsterpartiet: Ge upprättelse till dem som jagas av F-kassan