Ljuger Ivar Arpi?

I en artikel beklagar sig SvD:s ledarskribent Ivar Arpi över att han utsätts för vad han kallar lögner. Arpi har mött mycket kritik för de två artiklar han skrev på Svd Ledare om Miljöpartisten Leila Ali Elmi, som till stor del riktade sig in på att få röster från somali-svenskar. Enligt Arpi har han aldrig kopplat ihop Elmi med klanomröstning.

Om han försöker pudla eller om han ljuger, vet jag inte. Men SvD har inte avpublicerat de artiklar det rösr sig om, eller tagit avstånd från dem, och det gör att jag misstänker att Arpi inte pudlar utan ljuger.

Så låt oss kolla. Den första artikeln var ”hur påverkar etniska röster demokratin”. Arpi skriver mycket om Elmi och klan och etnisk omröstning där. Här är ett smakprov:

”Hur självständig kan Leila Ali Elmi vara från den grupp som burit fram henne? Kommer hon driva frågor som främst gynnar den somaliska, eller muslimska, gruppen? Det är så det fungerar i länder där klanen, eller den etniska gruppen, är det politiska subjektet snarare än individen. ”

I den andra artikeln om ”den somaliska rösten i riksdagen” tar han ett stegt bakåt. Han skriver att han inte vet om Elmi burits fram av klanröster, men att ”det kan inte uteslutas på förhand att något sådant har förekommit”. Och detta skrev han EFTER artiklar publicerats i media som visade att Elmi klart tog avstånd från klantänkandet. Som kvinna hade hon aldrig kunnat kandidera eftersom klansystemet är sexistiskt, förklarade hon.

Men Arpi gör nåt ännu värre i den andra artikeln.. Han kopplar ihop Elmi med NMR och AFS.

”Leila Ali Elmi är inte ensam om att bedriva valkampanj riktad mot en specifik etnisk grupp. Det förekommer över hela landet i olika grupper. Kandidater som driver frågor med koppling till en grupps nationalism eller etniska tillhörighet kryssas dock oftare in på lokal nivå, än till riksdagen. Att etnisk röstning har blivit en faktor i svensk politik har dock hittills flugit under radarn i den offentliga debatten, även om fenomenet under lång tid varit bekant för partierna som har behövt hitta förhållningssätt till det under många år. Men hade NMR eller AfS, som också vädjar till etniska instinkter, lyckats ta sig in i riksdagen hade det sannolikt fått större uppmärksamhet än vad som nu är fallet.”

Vad anser ni? Kopplar Arpi ihop Elmi med klantänkande? beskriver han Elmis kampanj som ”etniskt kampanjande” och därmed något mycket negativt?

***********’

I detta sammanhang bör det givetvis nämnas att personer som drivit etniska kampanjer, som liberalen Robert Hannah, har fått öppet stöd tidigare av Arpi. Arpi gillar även vänsterpartisten Kakabaveh som gjort samma sak. Men när det är somalier gäller väl andra regler för Arpi?