Om kampen mot slaveri och förtryck

Var rasism, kolonialism, slaveri och imperialism vita fenomen? Bär vi en ”vit skuld” för det. Eller var, och är, det globala fenomen? Bör vi känna skam? kanske det men vi bör också vara stolta att vi i Europa för första gången i mänsklighetens historia avvecklade livegenskapen, slaveriet och kolonialismen?

Mänsklighetens historia är tyvärr mycket en historia fylld av övergrepp, folkmord, rasism, kolonialism, imperialism och slaveri. Var man än tittar, i alla kulturer, så hittar man dessa vidrigheter.

Jag går just nu och väntar på Fredrik Segerfeldts bok ”svarta mannens börda”. Jag har läst den när den var manus, men ser fram emot slutprodukten. Fredrik tar upp detta ämne och visar att rasism, slaveri och imperialism och kolonialsm varit fenomen som funnits i alla kulturer genom alla tider. Inte endast vita var skyldiga till slavhandeln t.ex, även om vi vita europeer kanske var grymmast. Slavhandeln i Afrika hade sitt ursprung i afrikanska kungadömen som samlade slavar vid olika krig som sen såldes till andra kungadömen och till arabiska slavhandlare och vita europeiska slavhandlare.

Den handeln kan spåras minst 5000 år bak. Det forna Egypten fick sina slavar via stater i nuvarande Sudan och Etiopien som i sin tur antingen jagade rätt på dem själva eller köpte dem.

Uppstod den afrikanska slavmarknaden i de afrikanska imperierna söder om Sahara, eller uppstod den på grund av att de stora imperierna norr om Sahara, som Egypten, skapade en marknad för det? Det vet ingen. Men 5000 år av historia visar en vidrig symbios mellan imperier söder om Sahara och imperier norr om Sahara.

Den vita europeiska slavhandeln är nog den vidrigaste i historien, det kan jag medge. men jag skulle tro att de afrikanska slavimperierna söder om Sahara var nästan lika vidriga. Därav för övrigt Fredrik Segerfeldts uttryck ”Svarte mannens börda”. Om det vilar en kollektivskuld över oss på grund av slaveriet så vilar det även en kollektivskuld över Afrika.

För att kunna undvika historiska misstag måste vi lära känna historien. Och det HELA historien.

Personligen är jag mer intresserad av hur vi började ta mänskligheten ur dessa vidrigheter.

Det finns en paradox i Europa.

Ideerna som kunde göra slut på slavhandel och kolonialismen kom från det Europa som samtidigt plundrade, förslavade och krossade stora delar av till exempel Afrika.

Den antikoloniala rörelsen i Afrika och kampen mot slaveriet hade varit OMÖJLIG utan ideerna från Europa. Det var i Europa idén om att stoppa slaveriet för första gången i mmänsklighetens historia föddes, Många andra ideer har sitt ursprung från Europa, t.ex. demokratin. Idén om kvinnans lika rätt med mannen och idén att homosexuella skulle kunna ha samma rätt som heterosexuella fanns i vissa mindre kulturer men har aldrig uttalats så klart som i Europa.

I samma ”vita” Europa som koloniserade och förslavade föddes de ideer som för första gången ledde till att slaveriet började förbjudas. Det är paradoxen. 

Samtidigt som livegenskapen började förbjudas i Europa, runt 1800, började man komma till insikt att slavhandeln var fel och slaveriet. Från slutet av 1700talet och framåt stoppas den interna europeiska livegenskapen och slavhandel och även slaveriet avskaffas och både fd livegna och slavar kan bli medborgare för första gången i historien. Det hade aldrig skett någonstans i världen. Det var unikt. Slaveri och livegenskap fanns i olika former bland indianer, bland afrikaner, bland indier och bland stilla havets öar. Men detta var något nytt. Och efter att livegenskapen och slaveriet krossats föddes idén om demokrati. också det i det koloniserande och plundrande ”vita” Europa.

Det har funnits slavuppror och uppror bland livegna på olika håll i världen. De arabiska slavupproren för 1200 år sedan var nog de mest omfattande. Spartacus slavuppror i det gamla Rom ska inte heller glömmas bort. Jag läste en gång en bok om att det ofta var olika slavuppror i de afrikanska slavjägarnas imperier också. Det vet vi för att europeer och araber kunde köpa färre slavar, det skadade ”marknaden”. Men de upproriska slavarna har ofta i slutänden själva ofta skaffat slavar. Vi vet för lite. Drömmen att en dag skapa en kultur, eller en värld utan slaveri har nog funnits, men det dröjde till 1800talet tills någon kultur realiserade drömmen.

Upplysningen om europeisk slaveri, kolonialism och imperialism är viktig. det var vidriga delar av vår historia. Men det finns något som är viktigare: att berätta om kampen MOT t.ex. slaveri, imperialism, livegenskap, rasism och sexism.