När Socialdemokraterna ”samarbetade” med Sverigedemokraterna för att minska invandringen

I dessa dagar pratas det mycket om Alliansens eventuella samarbete med Sverigedemokraterna. Men rätt ska vara rätt. Även Socialdemokraterna har varit direkt beroende av Sd i flera viktiga frågor de genomdrivit i rikdagen. Både Alliansen och Socialdemokraterna har fått igenom politik genom att luta sig mot Sd. Oftast har man haft den goda smaken att undvika att samarbeta med Sd ifråga om migrationspolitik. Ett undantag var när Socialdemokraterna stoppade Lex Laval med hjälp av Sverigedemokraterna.

Att söka stöd av Sd i frågor som inte rör migration och invandring kan kritiseras, med rätta. Men det kan knappast undvikas att Sd får ett visst inflytande där. Men att luta sig mot Sd i Sds centrala fråga, invandring och migration, är för mig nåt helt otänkbart och uteslutet. Socialdemokraternas agerande kring Lex Laval visar vad man absolut INTE får göra i riksdagen.

S-regeringen fick drev igenom ett beslut i riksdagen att riva upp Lex Laval 2017 med hjälp av Sd. (källa, källa, källa) Jag kan se många bra poänger i mitt partis förslag för att riva upp lex Laval, arbetsrättsliga skäl. Men det främsta skälet till varför Sd röstade för Socialdemokraternas förslag var för att minska invandringen.

Även för S och LO handlade det delvis om detta. S och LO har pratat en hel del om att minska lågkvalificerad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring.

Socialdemokraterna borde ha slopat förslaget helt, eller förhandlat med de borgerliga om någon kompromiss. För man sänker sig inte så lågt att man gör sig beroende av Sd i deras  kärnfråga, som grundas i rasism, punkt slut!

Vi i S ska inte slå oss för bröstet i dagens debatt om Alliansen. ja, Alliansen måste undvika att sätta sig i beroende av Sd. Men Socialdemokratin har minsann också satt sig i beroende av Sd, och står nog för det värsta exemplet på sådant samarbete hittills. Jag är sosse och jag var MYCKET mot att vi samarbetade med Sd i en fråga som för Sd direkt handlade om att minska en viss form av invandring, arbetskraftsinvandringen!