Nej Vänsterpartiet är INTE kommunistiskt

De som känner mig vet att jag är brinnande antikommunist. Kommunismen är lika vidrig för mig som nazismen är. Jag kritiserar Vänsterpartiet de gånger de kompromissar med kommunismen och kommunister men jag anser INTE att de är kommunistiska längre. Försöken att idag utmåla Vänsterpartiet som kommunistiskt ingår i ett försök att göra Sverigedemokraterna rumsrena. Det är en vidrig retorik och en ohistorisk retorik!

”Vänsterpartiet är kommunistiskt” hör man personer säga lite varstans just nu. Ofta samtidigt som samma person säger att man måste börja lyssna på Sverigedemokraterna, eller börja samarbeta med dem.

Men V är INTE kommunistiskt. 1990 bytte man namn från Vänsterpartiet Kommunisterna till Vänsterpartiet och under 90talet rensade man bort resterna av kommunism samtidigt som man gav ut vitböcker där man gjorde upp med stora delar av det gamla förflutna.

Vänsterpartiet har onekligen läskiga föregångare. Det gamla SKP, Sveriges Kommunistiska Parti, lyckades till exempel med bedriften att både stötta Hitler och Stalin. Partiet var mot demokrati till 30talets mitt då Stalin plötsligt mitt under pågående massmord förklarade att kommunismen i Sovjet var ”äkta demokrati” i och med att Sovjet fick en ny konstitution. Då blev även svenska SKP mer positiva till så kallad ”demokrati”.

Jag är brinnande antikommunist och antinazist. Jag har ofta kritiserat Vänsterpartiet då de kompromissat med kommunism. Förra året t.ex. för att Vänsterpartiet samarbetade med det stalinistiska partiet Kommunisterna i kampen mot Nato. Det finns mycket kvar att avslöja om det gamla VPK:s och SKP.s smutsiga förflutna, som Utvik beskriver i sin utmärkta bok om sveket mot östeuropas demokratirörelser på 80talet.

Men partiet är inte vad det var. Idag är det demokratiskt. V är ett parti som jag anser har rätt i mycket, som att värna om de sociala skyddsnäten och att ta avstånd mot Sd och rasismen, och som jag anser har orätt i mycket, som till exempel att de vill ha för mycket statlig kontroll och statligt ägande.

Men de är INTE kommunister! De har lämnat det bakom sig och är ett parti jag gärna samarbetar med. 

”Socialiseringen” då?

Men vill inte Vänsterpartiet avskaffa allt privat ägande då? Står inte detta i deras partiprogram?

”I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser av de arbetandes fria sammanslutning.”

Nej det vill de inte.

Vänsterpartiet är i samma situation idag som Socialdemokraterna var fram till 60talet. Dvs i partiprogrammet står det att målet är så mycket gemensamt ägande som möjligt. Men i samma partiprogram finns formuleringar om att det behövs marknadsmekanismer i ekonomin och privata företag. Ja Vänsterpartiet går så långt att de i praktiken inkluderar småföretagarna i begreppet ”arbetare”.

”Egenföretagare och småföretagare tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som liknar arbetarklassens. De är ofta beroende av storföretagens beslut. Många har tvingats till privatföretagande för att kunna försörja sig. Grupper som tidigare var lönearbetare, till exempel inom offentlig sektor eller byggnadsindustri, pressas att i stället sälja sin arbetskraft som egenföretagare. Många tjänstemän får en situation som alltmer liknar arbetarklassens.”

Socialdemokraterna hade liknande formuleringar under lång, lång tid. Och samma paradoxala syn på gemensamt och privat. Så här löd inledningsorden i 1975års partiprogram:

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.”

Fram tills 60talet var på pappret Socialdemokraternas mål total socialisering. Men i praktiken hade man övergett iden och hade istället en ide om att staten skulle styra indirekt över näringslivet, och direkt, genom ägande, över storföretagen. Men privategendom, privat företagsamhet och liknande var man överens om var något positivt som skulle skyddas och bevaras. Socialdemokraterna var inte kommunister.

Och visst kan man kritisera Vänsterpartiet idag på samma sätt som man kunde kritisera Socialdemokraterna på 60-talet och 70-talet. Löntagarfonder gav knappast arbetaren mer att säga till om. Vänsterpartiets ord om styrning av ekonomin skulle inte leda till något positivt, anser jag.

”En demokratiserad ekonomi gör det möjligt att långsiktigt hushålla med naturens resurser. Produktionen kan lättare inriktas på det som är nödvändigt och önskvärt, i stället för det som ger störst och snabbast vinst. Energi- och materialsnål teknik kan utvecklas och tillämpas planmässigt. De krav som ett långsiktigt hållbart samhälle ställer kan göras till styrande för näringslivets och hela ekonomins utveckling.

Valet mellan socialism och kapitalism är inte ett val mellan plan och marknad. Varje modern ekonomi behöver såväl planering som marknadsmekanismer. Dagens kapitalistiska ekonomi är kraftigt planerad och centraliserad. Planeringen sker dock utifrån enskilda kapitalägares behov. I ett socialistiskt samhälle ersätts kapitalismens odemokratiska styrning av företag, koncerner och karteller med demokratiskt framarbetade riktlinjer för ekonomins utveckling. Det samhälleliga inflytandet över investeringar och kreditgivning stärks.”

Staten har inte i sig visat sig vara en garant för demokrati, kvalitet, humanitet och bra ekonomisk styrning. Stora företag styrs ofta på samma byråkratiserade sätt vare sig de är statliga eller privata, det visar Sveriges historia. Det är väl storleken som gör att avståndet är stort mellan arbetare och ledning. Och sånt som miljöförstöring beror mer på teknik och politik än på vem som äger.

Det finns mycket jag inte är överens om som gör att jag inte kan bli vänsterpartist. Men V accepterar privata företag och privat ägande både i det nuvarande ”kapitalistiska” samhället och det framtida socialistiska. Den som tvivlar på det kan läsa kapitlet om gemensamt ägande och ekonomisk demokrati på sidan 30 i partiprogrammet.

Där pratar man bland annat om arbetarägda och kooperativa verksamheter. ”Arbetarägt” och kooperativt, är en variant av privatägt om ni undrar. Kommunister uttrycker sig inte så, de pratar om samhälleligt ägda verksamheter och ”gemensamt ägande” där staten styr. Det gamla VPK ville ha statligt ägda småföretag med ”ekonomisk demokrati” i. Dagens V vill bland annat ha arbetarägda småföretag, vilket är något helt annat. Dessutom pratade VPK om planekonomi, dagens V erkänner att marknadsmekanismer spelar en viktig roll i ekonomin.

Inte kommunistiskt!

Jag är mer en anhängare av privatägda verksamheter och företag i kombination med statlig reglering. Maktdelningen mellan privat och statlig/allmän, behövs så att varken staten eller det privata träder över några gränser och börjar förtrycka människor. Därför lockas jag inte av ”låt gå”-politik där staten ska spela så liten roll som möjligt eller Vänsterpartiets detaljstyrningar.

Men faktum kvarstår. Vänsterpartiet är INTE kommunistiskt eller antidemokratiskt, som en del hävdar. Det gamla SKP och VPK var många, många gånger värre än t.ex. Sverigedemokraterna. Men Vänsterpartiet är inte det. De accepterar privat ägande.

Gamla VPK hade inte politik för att gynna privata företagare. Vänsterpartiet har det!

”Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.” (källa)

Kritisera gärna Vänsterpartiet om ni vill. Det gör jag. Men att kalla V för kommunister är att helt sopa under mattan den positiva utveckling som skett i partiet efter 1990. Och det är att se en natt där alla katter är grå!

Och man kan absolut inte jämställa V med Sd. Både Sd och V har grundats av totalitära folkmordsanhängare. Men V har tagit avstånd från kommunismen och sitt förflutna, Sverigedemokraterna tillåter än idag naziliknande hat mot muslimer och romer och andra med fel ”essens”, som de kallar det. Sd är ett rasistiskt parti.

 

 

En tanke på “Nej Vänsterpartiet är INTE kommunistiskt

  1. Ping: Nej, Alice Teodorescu varken rasister eller kommunister är ”ok” – Den arga sossen!

Kommentarer inaktiverade.