Bortom myterna: små skillnader mellan privat och offentlig omsorg

Den privata och offentliga omsorgen har debatterats mycket i valrörelsen. Men ser man på saken bortom myter och valretorik ser man ganska små skillnader mellan privat och offentlig vård och omsorg. 

Det finns skillnader mellan kommunal och privat omsorg, men de är små. Lönen är ungefär densamma. Kvaliten på omsorgen skiljer sig inte så mycket. Ett talande exempel på skillnaderna är att en liten övervikt sa sig vara mer nöjda i offentlig omsorg Kommunals stora medlemsundersökning för några år sedan, medan Företagshälsovårdens undersökningar visar att anställda anser att det  finnas mer problem i den offentliga omsorgen (återigen med en relativt liten övervikt).

Lönen först

Stämmer det att lönen är nästan 2000 kronor lägre i privat än offentlig omsorg, som Kommunal anger i sin rapport Så mycket Bättre? Så här ser statistiken ut för heltidsanställdas grundlön enligt Kommunal. Det är dessa siffror som mitt parti, Socialdemokraterna, uppgett under valrörelsen.

Nja så enkelt är det inte. Det förstår man om man jämför med SCB;s statistik. Notera att även de pratar om grundlönen för heltidsanställda. Skillnaden är obefintlig i SCB.s statistik.

Först undersköterskor.

Sen vårdbiträden.

Hur kan skillnaderna bli så stora? Ja varken SCB eller Kommunal utgår från FAKTISK lön, dvs vad den anställde får i plånboken. SCB räknar upp alla deltidslöner till heltid och kommer fram till fantasisiffror. Totala lönen hade givetvis blivit lägre om man utgått från att abnormt många påtvingats deltidsjobb och deltidslön inom vården.

Kommunal å sin sida räknar inte heller på faktiska lönen i plånboken utan har bara tittat på de som jobbar heltid och utesluter alla som jobbar deltid från sin statistik.

Kommunal har fått kritik av både Vårdföretagen och av sin egen tidning, Kommunalarbetaren, för sitt sätt att räkna. (Se Vårdföretagens kritik här och se Kommunalarbetarens/Arbetets kritik här!)

Det finns ingen undersökning över lönenivåerna som utgår från faktisk lön.

Om man tittar på reell lön så ser man att deltidsanställda har högre lön inom privata sektorn, där också många yngre är anställda. Det gör att heltidslönerna blir mindre men deltidslönerna mycket högre. Så räknar man upp deltidslöner till heltid så blir resultatet så som man ser i SCB.s statistik. Men Kommunal är tysta om detta. Förståeligt: för att man tjänar bättre som deltidsanställd i privata sektorn än i offentliga sektorn är ett fakta som inte de vill lyfta fram.

Men Kommunalarbetaren/Arbetet nämner det indirekt i sin kritik av Kommunal.

”Skulle Kommunal gå på SCB:s uppräknade siffror skulle det innebära att deltidsarbetande i privat verksamhet har mycket högre grundlöner i genomsnitt än heltidsarbetande, vilket de tycker är orimligt.”

Antalet deltidsanställda är däremot fler inom privat omsorg. Det är onekligen så. Men återigen: skillnaden är relativt liten och i ärlighetens namn bör man iallafall nämna att lönerna är högre.

Men generellt sett ogillar jag undersökningar baserade på fantasisiffror. År ut och år in har vi som jobbar inom omsorgen påtvingats deltid. I min kommun har det varit 25% som haft heltid bara, och här finns ingen privat omsorg. Att varken SCB eller Kommunal bryr sig om detta fakta då de ska räkna ut våra löner och skillnaderna mellan privat och offentlig omsorg, gör att jag inte tar någon av dem på allvar! Jag har inte 25300 i lön som undersköterska som mitt lönebesked anger. Jag har 80% av 25300, alltså under 20.000, för jag jobbar 80%, ofrivilligt, under tvång!

Titta på vad som finns i våra plånböcker. Allt annat är fantasi. Därför avfärdar jag både Kommunals och SCB:s undersökningar. men kan konstatera att skillnaderna verkar vara ganska små.

Hur bra trivs folk?

Statistiken i Kommunals egen undersökning för några år sedan visar att skillnaden är ganska liten i hur folk trivs på sina jobb. privat eller offentlig omsorg skiljer sig inte mycket åt. Tyvärr har jag inte hittat statistiken så jag får utgå från Kommunals egna ord om att skillnaden var liten.

 ”Kommunals medlemmar som arbetar i privat vinstdriven äldreomsorg är generellt något mindre nöjda med sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg”/Källa

”Kommunal genomförde under 2012 en stor medlemsundersökning med drygt 8 000 medlemmar anställda i vinstdriven, kommunal och ideellt driven äldreomsorg.  Vår undersökning visar att det finns små skillnader, men att generellt sätt är anställda i kommunal sektor mer nöjda än anställda i vinstdriven sektor. Det som är mest tydligt är att personalen inom ideellt driven äldreomsorg är mest nöjda.” /Källa

Andra undersökningar jag sett tyder också på att det finns små skillnader. Företagshälsovårdens undersökningar om problem på jobbet tyder på att problemen upplevs vara lite större i offentlig vård och omsorg än privat, men återigen är skillnaderna ganska små. Samma sak med frisktalen, där personer i privat omsorg tycks vara friskare. Antalet helårsfriska är fler i privat än offentlig omvårdnad, och mobbning tycks vara ett större problem i offentlig än privat omsorg. (Jobbhälsobarometern 2017:2 resp 2016:2)

Kvalitén

Det finns undersökningar över kvalitén på vården. Den största undersökningen är från 2012 och visar entydigt på små skillnader. Socialstyrelsen har gått igenom anmälningarna mot omsorgen, och sett att offentlig och privat omsorg anmäls i lika hög grad. De har tittat på hur vården utförs och kommit fram till samma sak.

Socialstyrelsen skrev 2012:

”Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Däremot har storleken på den enhet som utför olika insatser till äldre betydelse. Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen.

I slutet av december fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka om det finns skillnader i vården och omsorgen om äldre beroende på om verksamheten drivs i enskild eller kommunal regi. Rapporten bygger på analyser av flera olika datamaterial och tidigare studier.

– Vi kan idag inte se att det finns några stora entydiga skillnader i kvaliteten på vården och omsorgen om äldre beroende på om den bedrivs i enskild eller kommunal regi, säger Lars-Erik Holm, som är generaldirektör på Socialstyrelsen. ” /Källa

Om man tittar på statistiken ser man i och för sig en del intressanta skillnader. En intressant skillnad är ju att valfriheten är större i privata omsorgen än i offentliga. Min mamma är på ett privat boende där man serverar två maträtter per måltid. I den kommun jag jobbar i serverar en per dag. Lägg märke till att 93% av de privata utförarna serverade 2 rätter per dag mot 61% av de i offentliga omsorgen. För mig som undersköterska reagerar jag också på att privat omsorg lägger större vikt vid genomförandeplanerna än den offentliga omsorgen.

Det verkar som om privat omsorg bemödar sig mer att följa upp senior alert, fallrapporter, och genomförandeplaner, och att göra riskbedömningar. Det kan bero på att media rapporterat mer om vanvård i privata sektorn än i kommunala sektorn, så de känner att de har ögonen på sig, som privat omsorg.

Generellt sett är de äldre och deras anhöriga lika nöjda inom den privata som offentliga omsorgen dock.

 

 

Bortom ideologier och skygglappar

Ska vi kunna bygga världens bästa äldreomsorg i Sverige måste vi ha fakta och då kan vi inte låta oss begränsas av ideologiska skygglappar.

Fakta säger att skillnaderna är relativt små mellan offentlig och privat omsorg. Då man tittar på alla parametrar.

Generellt sett anser jag att vi bör fokusera på regelverket och regleringarna istället för pseudodebatten om vården ska vara privat eller offentlig. Det finns mycket att förbättra inom vården och en del problem vi måste arbeta bort. Dessa problem finns inom både privat och offentlig vård och omsorg. Och de goda exemplen finns också inom både privat och offentlig vård.

Det vi bör debattera är hur RAMARNA för både privat och offentlig vård ska se ut. Hur ska spelreglerna vara. Hur undviker vi att övervinster tas ut? Hur garanterar vi valfrihet och god kvalitet för de äldre?

Två exempel. Jag har varit i otaliga omsorgsboenden i Sverige, både privata och offentliga, och har noterat att få av boendena ser ut som en mysig hemmiljö. Istället ser boendena ut som vårdinrättningar. Sjukhus och permanenta boenden ser ungefär likadana ut. Det är bisarrt, dessutom strider det mot Socialstyrelsens uttalade direktiv att boenden INTE ska se ut som vårdinrättningar. Dessutom är det skandal att påtvingad deltid ännu existerar inom vården.

Det, och sådant som att boenden finns som inte serverar öl och som inte har två maträtter att bjuda på, är för mig en mycket mycket viktigare sak att än att hetsa mot privat omsorg.