Därför behöver antirasismen statistiken om brottslighet och utrikes födda

58% av de som döms för våldtäkt är utrikes födda. Det har det skrivits om en del den sista dagen. Och responsen är som vanligt starkt polariserad, utan nyanser eller gråskalor.

Det är ingen nyhet. Men i det polariserade Sverige finns nästan bara två responser på detta. Antingen förneka det och säga ”män våldtar det är problemet endast, inget annat” eller kräkas hat mot invandrare och invandring i sin helhet.

Men anledningen till att vi kan säga att våldtäkt till stor del är ett mansproblem är ÖVERREPRESENTATION. Det finns kvinnor som våldtar också men antalet män som gör det är fler, i procent av befolkningen i helhet. Samma med statistik om ungdomars överrepresentation i tex brottstatistiken.

Därför är det relevant att fokusera på gruppen utlandsfödda också, av exakt samma anledning: överrepresentationen i procent av befolkningen i sin helhet.

Sen gäller principen ”inte alla män” och ”inte alla invandrare”. De flesta män och de flesta invandrare skulle aldrig våldta. Så rasister och rabiata feminister kan gå och dra nåt gammalt över sig. Negativ generalisering om alla i gruppen är fel.

Men bryr vi oss om potentiella våldsoffer, och bryr vi oss om unga män och unga utlandsfödda män, och vill ge dem en trygg och bra tillvaro så gör vi punktinsatser för att just motverka våld o våldtäkt i de grupper som är överrepresenterade i brottstatistiken i sin helhet och i våldtäktsstatistiken.

Man kan skita i dem också. Rasister skiter i dem. Sexister skiter i dem. Men genom att ignorera sån här statistik och säga ”vi ska inte prata om det för det vinner Sd och rasisterna på” så skiter man också i dem. På samma sätt om man inte vill prata om överrepresentationen bland män.

Man spottar på män och på invandrare, kort och gott.

Var inte en av de som spottar på män och invandrare!

En till sak är att inrikes födda med utrikes födda föräldrar i alla länder som för statistik är MER överrepresenterade än de utrikes födda. Det visar t.ex dansk o tysk o norsk o brittisk statistik. Det mesta tyder på att det är samma mönster här. Sverige är liksom inte ett land som skiljer sig så mycket från andra länder.

Den statistiken skulle jag vilja ha fram så vi kan sätta in punktinsatser.

Jag läste en gång en studie om finska skolelevers skolresultat i förortsskolorna i Stockholm på 70talet. Intressant. Det visade sig att skolorna inte satte in punktinsatser för att hjälpa elever med finsk bakgrund förrän de hade statistik och handfasta bevis om det. Det är förvånansvärt ofta så i samhällsdebatten. Vi kan ha det uppenbara mitt framför näsan på oss men vi sätter inte in insatser förrän vi har hard core evidens, dvs fakta!

Jag tänker t.ex. på punktinsatserna som görs för unga män i körskolorna. De punktinsatserna fanns inte innan man tog fram studierna om unga mäns överrepresentation i trafikolyckorna.

Så återigen. Var inte en av de som spottar på invandrare!

PS

Svenskar som migrerat till Danmark var överrepresenterade i brottsstatistiken i Danmark på 1800talet.

Statistiken om detta var viktig för att bekämpa brottslighet. Men samtidigt hade de danska rasisterna fel. Inte alla invandrare, eller alla svenskar, var våldtäktsmän. Utanförskap, inte kultur, var huvudorsaken bakom överrepresentationen.