Något annat än rasism är grunden till Sd:s framgång

Röstar folk på Sverigedemokraterna för att de är rasister, eller röstar de flesta på Sd av en annan anledning? Den frågan blev aktuell i veckan efter att Kantar SIFO släppte en undersökning om just detta: ”inte bara invandring driver väljare till Sd”.

I denna undersökning kommer SIFO fram till att SDs väljare i lägre utsträckning än andra tycker att politiker lyssnar på dem, att de får valuta för skatterna och att de är respekterade av samhället.

23 procent av SDs väljare tycker att politiker i allmänhet respekterar det sätt de valt att leva. Detta kan jämföras med 60 procent och 63 procent bland borgerliga väljare (M+C+L+KD) respektive rödgröna (S+MP+V).

  • 84 procent av SDs väljare tycker att politiker lyssnar på ett mycket eller ganska dåligt sätt, jämför med 47 procent och 43 procent av borgerliga respektive rödgröna väljare.

  • 55 procent av SDs väljare känner sig respekterade av samhället. Motsvarande andelar för borgerliga och rödgröna är 84 procent och 79 procent.

  • 26 procent av SDs väljare tycker att media beskriver deras livssituation på ett korrekt sätt. Bland borgerligt röstande är andelen 53 procent och bland rödgröna 56 procent.

  • 82 procent av SDs väljare tycker att de i (ganska eller mycket) låg utsträckning får valuta för de skatter de betalar. Jämförande andelar för borgerliga och rödgröna är 45 procent respektive 18 procent. 16 procent av SDs väljare tycker att de får valuta för de skatter de betalar. Andelen borgerliga är 51 procent och bland rödgröna är andelen 78 procent.

  • SDs väljare står dessutom ut vad gäller frågan om man tycker att de dagsaktuella frågorna som politiker diskuterar är viktiga. Var tredje håller med i mycket hög utsträckning. Övriga grupper ligger något lägre.

  • Den fråga där SDs väljare inte särskiljer sig från övriga handlar hur ens yrke beskrivs i media. 45 procent av SDs väljare tycker i likhet med genomsnittet av allmänheten att ens yrke beskrivs på rätt sätt eller ganska rätt sätt.

Denna undersökning visar på något jag hävdat länge. Det är inte rasism som är drivkraften bakom Sds framgångar utan att folk känner sig osedda, icke lyssnade till och överkörda. Man kan lägga till något som inte undersökningen tar upp: att de känner i hög grad att framtiden är osäker och att Sverige är på fel väg. Generellt sett.

Invandrare och muslimer är bara syndabockarna, det finns djupare orsaker till att de väljer att rösta på ett rasistiskt parti med nazirötter.

På 1930talet var det NSDAP, nazisterna, som gick fram och som vann val. Även då med olika syndabockar som ansågs ligga bakom problemen i Tyskland. Men det främsta skälet till NSDAP:s och Hitlers framgångar var INTE judehat eller liknande, utan just problemen. Makthavare var inte några man hyste stort förtroende till. Först hade makthavarna kört in landet i första världskriget. Sen efter kriget blev det inbördeskrig och inflation och sen kom 1929 års börskrasch. politikerföraktet var enormt. Det var lätt att välja en enkel lösning, kommunism eller nazism, t.ex. Och man blundade för hat och mord som kommunister och nazister begick.

Detta rättfärdigar på INTET vis att väljare väljer att bete sig så urbota korkat så att de t.ex. på 30talet blev kommunister eller nazister, eller att de idag ger stöd till ett öppet rasistiskt parti, Sd, som hatar muslimer och islam. Men ska man få väljarna bort från den enkla lösningen krävs en mix av lösningar på problem, och åtgärder för att se och lyssna till väljarna, med att man visar att de enkla lösningar rasister förespråkar leder fel, att man visar att väljaren faktiskt stöder en rasism där man pekar ut syndabockar.

Att lyssna till väljarna betyder INTE, som en del moderater och socialdemokrater tror idag att man ska babbla om migrationspolitik och lägga sig nära Sds retorik. Kom ihåg att det de är rädda och oroade för är något annat, mycket djupare. Att dribbla med det egna politiska budskapet ökar bara politikerföraktet, dvs den egentliga orsaken till Sds framgångar späs på mer och mer.

Rasismen då?

Ja vi alla brottas med fördomar och en tendens att leta syndabockar. Det ligger nog i det här med att vara människa.  Det där är något vi alla får se upp för. Det är skitenkelt att skylla alla problem på ett generaliserat kollektiv, höger, vänstern, männen, de vita, invandrare, muslimer, religiösa, ateister, etc. Det är skitenkelt att slentrianmässigt vräka ur sig lite funkofobi eller rasism, ”du är CP”, ”man får inte säga ordet neger”, ”slöjan är farlig”, etc, etc… Vi måste vara medvetna om detta och ständigt arbeta mot det. INGEN människa är så perfekt att hon eller han inte någon gång uttryckt sig fördomsfullt eller tänkt negativa tankar om andra som kollektiv, eller kompromissat med personer som gjort det. Detta måste vi medvetandegöra i oss och arbeta med.

Och totalitära tendenser, sexism, auktoritärt beteende, finns nog inom oss alla. Det måste vi arbeta med.

Rasism, fördomar och totalitära tendenser är inte bara nåt som finns i Sd, det finns överallt, i olika grad. Det finns inom oss också. Allihopa. Steget mellan barbari och civilisation är kort inom oss.

Det finns givetvis många som har rasismen som främsta drivkraft. Men är det alla? jag menar att det inte är det. Hur som helst tror jag att vi för att stoppa Sd måste adressera just de saker undersökningen tar upp. Dvs att de upplever att de styrda inte lyssnar på dem. Givetvis utan att kompromissa. Sd är ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen, och det är vad de är, inget annat.