Ligger Qatar bakom Claphaminstitutets homofoba rapport om PRIDE?

Claphaminsititutet har gett ut en ny rapport om att Pride är ”destruktivt”. Det är hög tid att syna det homofoba Claphaminstitutet. Frågan är var det homofoba Claphaminsititutet får sina pengar från. Möjligen från staten Qatar. Qatar har iallafall sponsrat en konferens i Riksdagen med Claphaminsititutet om”familjevärderingar”.

Den som i Sverige står närmst staten Qatars arbete mot homosexualitet är Tuve Skånberg från Kd. Han ledde Claphaminsititutet fram till 2017 och har suttit som ledamot i Styrelsen på Doha International Institute for Family Studies and Development, som samarbetat med ledande homofober runt om i världen, tex Charlie Colchester på CARE.

Skånberg har lagt fram motioner i riksdagen om att Sverige ska stötta Dohadeklarationen, som givetvis förespråkar kärnfamiljen som den ”rätta!”.

Det bör givetvis nämnas att Qatar förutom att sponsra kristna fundamentalister också sponsrar Muslimska brödraskapet. Homosexualitet är straffbart och olagligt i Qatar.

Den som orkar kan nog hitta mer här. Vilka konservativa kristna grupper i väst får pengar av Qatar?

https://www.qx.se/nyheter/3292/internationell-kampanj-skall-forsvara-heterofamilj/

https://www.arbetaren.se/2006/03/15/ultrakonservativa-intar-riksdagen/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/sveriges-undertecknande-av-dohadeklarationen_GS10380

https://www.theguardian.com/theobserver/2014/dec/14/sheikha-mozah-acceptable-face-qatar-global-expansion

http://al-bab.com/blog/2016/08/qatar-christian-crusaders