Försvarets Forskningsinstitut har ingen rätt att anklaga utan bevis!

FOI, Totalförsvarets Forskningsinsitutet har gett ut en rapport som handlar om våldsbejakande extremism i vänsterextrema och autonoma miljöer. Problemet med rapporten är att man inte lägger fram bevis för de påståenden som görs. Detta är farligt. FOI och rapportens författare Lisa Kaati gör samma sak som Myndigheten för Samhällsberedskap gjorde nyligen när de gav ut två rapporter där en mängd svenska rörelser kopplas till Muslimska Brödraskapet, men där inga bevis för detta presenterades. Vad är det som gör att myndigheter tar sig rätten att anklaga utan belägg för anklagelserna?

Jag är ingen vän av extremism, vare sig från en del inom vänstern eller en del muslimer. De som följer min blogg kan se att jag skrivit mycket om vänsterextremism i olika former. Det jag skrivit har varit omdiskuterat. De jag kritiserat har av naturliga skäl inte hållit med mig.

Men jag kan inte på något sätt stödja den rapport FOI lagt fram. I dessa dagar med fejk news överallt måste man vara noga med att inte bara påstå saker, utan att även kunna bevisa detta. FOI struntar i det.

Expo och Panikfakta hängs ut

FOI använder en svepande metod när de skriver. Ett exempel på detta är hur de nämner det antirasistiska EXPO och den brittiska rörelsen Hope Not Hate, samt Researchgruppen i samma andetag som våldsbejakande extremism, hot och trakasserier. På det sättet förmedlas bilden av de rörelserna som radikala, autonoma och våldsbejakande. Givetvis utan bevisning och oavsett om rörelsen är autonom eller inte eller har en bakgrund i autonoma miljöer eller inte.

Rapportens tre nyckelord är ”våldsbejakande extremism, propaganda, antifascistiska rörelser”. De rörelser rapporten säger sig vilja granska beskrivs med ord som handlar om VÅLD och HOT. Alla grupper som pekas ut (eller som nämns utan att man säger om de är extrema eller inte) kommer att kopplas till våldsbejakande extremism, hot, vandalisering och extremism, enbart enbart genom att de nämns i rapporten.

”Vidare redogör vi för några av de mest förekommande aktionerna och handlingarna som kopplas samman med autonoma grupperingar, exempelvis demonstrationer, blockader, vandalisering, fritagning samt uthängningar av framför allt anhängare av nationalistiska grupper. Rapporten tar också upp de autonoma gruppernas tankesätt kring teknik och säkerhet, deras relation till polisen samt kvinnors roll i rörelsen. Avslutningsvis diskuteras frågan om vem som lockas till dessa rörelser och ett resonemang förs om skillnader och likheter mellan de autonoma grupperna och andra extrema grupper, där vi konstaterar att extrema grupper kännetecknas av bland annat intolerans gentemot meningsmotståndare.” (Källa)

En annan rörelse som pekas ut är panikfakta. I stycket innan har man pratat om att AFA hänger ut nazister med namn och personuppgifter. Sen nämns Panikfakta, vilka därmed jämställs med Afa. Och panikfaktas syfte misstänkliggörs.

”Twitterkontot @Panikfakta med 981 följare är ett av de ställen, där man driver med hela spektrumet av den nationalistiska miljön – allt från NMR-anhängare till politiker aktiva i Sverigedemokraterna. ”

På något sätt får de det där med att driva med nazister att bli lika illa eller samma sak som att hänga ut nazzars hemadresser och arbetsplatser. Givetvis presenteras inga som helst bevis direkt eller i form av hänvisning till andra källor, för att panikfakta skulle vara våldsbejakande autonoma extremister.

Expo och panikfakta är absolut inte våldsbejakande rörelser. Inte Hope not hate heller. Researchgruppen har en bakgrund i AFA som kan diskuteras men är inte heller en direkt del av den våldsbejakande miljön.

Här följer några andra exempel. OBSERVERA att jag inte säger att man bör granska dessa grupper. Allt bör kunna granskas. Det jag motsätter mig är anklagelser utan bevis och guilt by association.

Aktuellt Fokus

På sidan 29 skriver FOI om Aktuellt Fokus. De har till och med ett eget kapitel vilket torde göra det klart för läsarna att författaren menar att Aktuellt Fokus är våldsbejakande och extrema. Inga bevis läggs fram för eventuell extremism. Det enda konkreta exemplet på anklagelse om extremism är att författaren skriver ”Aktuellt Fokus artiklar har ofta en anarkistisk vinkling med fokus på klass”. Sist jag kollade var klassfrågor inget bevis för extremism.

Författaren jämför direkt Aktueltl fokus med nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen genom att ta de båda rörelserna som exempel på sidan 30.

Under perioden 1 mars 2018 till 12 april 2018 publicerade Aktuellt Fokus ett 60-tal artiklar, medan Nordfront (Nordiska motståndsrörelsens webbsida) publicerade ungefär 600 artiklar och Samhällsnytt 370 artiklar.

Sen är det stopp. Mer skrivs inte. Men läsaren får bilden av att Aktuellt Fokus kan jämföras med nazister. (Vilket givetvis är skitsnack på ren svenska!)

Allt åt Alla

Allt åt alla kan absolut kritiseras. Men ska man knyta dem till våldsbejakande extremism måste man leverera bevis. Antal bevis som läggs fram är… NOLL. Så här beskrivs de.

”Allt åt alla består av en mängd lokala grupper som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Jönköping, Borås, Karlstad, Göteborg, Lund, Landskrona, Hässleholm och Malmö. Allt åt alla är enligt deras webbsida motståndare till klassamhället med målet att skapa: ”ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.” Allt åt alla ordnar allt från bokcaféer och studiecirklar till självförsvarskurser för kvinnor. Allt åt alla:s lokala föreningar organiserar också gemensamma resor till olika demonstrationer”

Återigen nämns klassfrågorna då en rörelse beskrivs, som om det i sig är extremt. Bokcaféer nämns, men inga bevis för autonom våldsbejakande verksamhet.

AFA

Afa kan också absolut kritiseras, men vad gör FOI?

Ja för det första nämner författaren antifascism som om det var något misstänkt i sig. (Våldsbejakande antifascism är problematisk, antifascism är inte alls extremt.). Dessutom påstår författarna att antifascismen, och antirasismen skapades av anarkisterna.

”Antifascism är en samlingsterm för rörelser och åskådningar som bekämpar fascism, nationalsocialism och besläktade rörelser. Detta innebär att även antirasistiska rörelser ingår i dessa miljöer. Antifascism härrör från den anarkistiska ideologiska synen som innebär att individens handlingar inte får belasta eller kränka andras personliga frihet.”

Här hänvisas till en rapport jag inte läst. Men det är skitsnack och snömos. Ja anarkisterna var med och slogs mot fascismen på 20talet och 30talet men de grundade INTE antifascismen och antirasismen, de var bland de som grundade den.

Sen skriver de att ”en av de äldsta antifascistiska grupperna är Antifascistisk aktion (AFA)”. Det är också rent snömos. AfA har funnits sen 90talet. Folkpartiet, Socialdemokraterna och andra rörelser har varit antifascistiska sen 20talet. Syndikalisterna kämpat mot nazism och fascism sen författarens far- och morföräldrar gick i blöja. Anarkisterna sen deras föräldrar i sin tur gick omkring i blöja.

FOI har lagt fram en del mer bevis för vad AFA står för. Det är bra. På sidan 36 och 37 finns konkreta exempel på extremism. Att man tex med en bild antyder vad man vill göra med de som för en ”dialog med polisen”. men det finns exempel på snömos också. En fotnot nämner att AFA var inblandad i nåt som rör toppmötet 2001 i Göteborg, men utan bevis.

Och så vidare…

Så kan jag fortsätta i all oändlighet. Man nämner en rad våldsdåd och hot men man kopplar inte dessa till någon autonom rörelse, ens i de fall då de tagit på sig våldsdåden. Detta blandar man med rapporter om icke extrem aktivism som de autonoma rörelserna håller på med, t.ex. kampanjer mot kapitalism, djurindustrin och ”Murder KIng” (Burger King). Som om man kan jämställa dessa båda aktiviteter.

När de våldsbejakandes symboler nämns så nämns även symboler och slagord som används av icke extremister. No Pasaran används som slagord av många icke extrema vänsterrörelser. Och att fuck nazis (FCK NZS) nämns som våldsbejakande extremism är rent av löjligt. Lägg märke till att begreppet ACAB diskuteras precis ovan FCK NZS och att uppmaningar till misshandel nämns precis ovanför No Pasaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportens beskrivningar av ideologierna verkar hämtade från wikipedia. Flera nya rörelser som är verksamma nämns inte, inte heller gamla rörelser som varit verksamma länge (Djurens Befrielsefront t.ex.). Vissa övertydliga exempel på autonom verksamhet på nätet som man tycker borde finnas med i en FOI rapport, lyser med sin frånvaro. Det är verkligen en amatörmässig skrivelse.

Nej det är verkligen inte bra att man pekar ut organisationer utan bevis samtidigt som man ger odefinierade exempel på våld och hat i en rapport om ”våldsbejakande extremism”. Guilt by Association och overifierade uthängningar är inte en bra vetenskaplig metod. Vare sig de rörelser man vill peka ut är eller inte är extrema har de rätt att kunna försvara sig mot anklagelser. Att peka ut rörelser utan bevis och svepande kasta omkring sig beskyllningar, var sånt USA:s kommunistjägare under McCarthys ledning höll på med på 50talet, och det var en katastrof.

Dra tillbaka skiten och ersätt den med en rapport där man ger konkreta exempel på extremism och hat.