Svenska althögern är öppnare med att de vill döda folk än Hitler var

Att nazistiska NMR vill döda ”folkfiender” är ganska känt. Men det finns grupper som är öppnare med att de vill döda människor än NMR är. Det förment icke-nazistiska alt-norden till exempel.

Den lobbygrupp som leds av bl.a den f.d Sverigedemokraten Christoffer Dulny och Daniel Friberg går längre än nazistiska NMR i att prata om att de vill massmörda människor.

De har skapat nåt de kallar en ”alt-höger mem” om Finspång. Där Finspång är den plats där patrioter kommer att samla alla ”folkförrädare” och avrätta dem.

”Finspångsrättegångarna är en althögerfiktionistisk mem som syftar på de krigstribunaler som kommer äga rum i Finspång i framtiden, efter att det första slaget mot folkförrädarna avgjordes vid Finspångs golfklubb där ett hårt slag ägde rum i en sandbunker. Det är en mem som ger hopp om att de som sålt ut Sverige till främmande folk kommer få sitt straff inför en tribunal i framtiden och stå till svars för allt elände de åsamkat det svenska folket.

Efter Finsprångsrättegångarna avslutats blev många lyktstolpar längs E18 och E20 vid infarterna till Göteborg och Stockholm åskådningsplatser för förbipasserande där de dömda hängdes upp för allmän beskådan och som avskräckande exempel..”

På pappret kallar de denna mem ”satir”. Det är en ”satir” som ofta går längre än nazistika NMR, Ja, faktum är att de t.o.m ofta går längre än Hitler gjorde i sin retorik.

Vid ölhallskuppen 1924 och vid tal till de egna kunde Hitler prata om att avrätta ”folkförrädare”. Men han märkte att han vann på att verka mer respektabel och undvek ofta direkta referenser till att vilja avrätta vanliga politiker och debattörer. Han justerade det han sa av taktiska skäl 1928 till 1932 och lät mer radikala grupper i partiet, som Der Sturmer och SA och SS hota människor. (Fast för alla tänkande människor var det klart vad Hitler menade när han pratade indirekt om parasiter som måste elimineras.)

De som vill se vad som sägs på alt-nordens hemsida kan klicka här!

Jag publicerar detta så fler kan se vad de mest extrema av de högerextrema vill göra.

Här följer några exempel från deras hemsida och från twitter.

Här har de parodierat IKEA och har döpt en lyktstolpe man kan hänga folk i efter en av NMR ledare, Vejdeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De har skapat ett galleri med olika memer. De ”leker” med ideer om att slaveri var bra, att skapa ett SS för att kastas ut svenskar med utländsk bakgrund ur landet och att avrätta folk, ”lyktstolpsutsmyckning”. Klicka för en större bild av affischerna. Den sista anger att den 28 juli ska de dömda hängas i lyktstolparna i Finspång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Twitter

Så här kan det se ut då man pratar om ”Finpång” i sociala media.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Alt-Norden kallar det Satir. Ja så sa Der Sturmer om sin nazipropaganda 1932 också. Läs mer i Folkbladet.

Ps

Under året spred Erik van der Heeg memen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I juni spred också Ingrid Carlqvist Finspångmemen på twitter.