Nej, statsminister Löfven är ingen nationalsocialist!

Socialdemokraternas nya migrationspolitik offentliggjordes för någon dag sen. En del går långt i sina reaktioner över denna nya politik. Flera på sociala media har beskrivit det som nationalsocialism, eller rasism. Men, nej Stefan Löfven är ingen nationalsocialist. Att vilja reformera integrations-migrations- och asylpolitiken är inte fel i sig, menar jag i denna artikel. Det finns många stora problem att hantera som inte minst drabbar flyktingarna själva. Men att minska flyktinginvandringen till lite över 10.000 per år och att anpassa retoriken efter Sd är rena snurren.

Stefan Löfven och socialdemokraterna gjorde en helomvändning 2015. Först stod Löfven upp och sa ”mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar…” Sen en månad senare tog han fram mursleven och började bygga murar. Utan att djupare förklaringar för parti eller väljare varför man gjort denna helomvändning och utan djupare resonemang om problemen med politiken då eller tidigare.

Sådana helomvändningar polariserar debatten. Och debatten var polariserad redan innan. Det är som om det bara finns två alternativ i den svenska migrationsdebatten. Antingen stängda gränser, kontroll, fokusering på problem,  och att utmåla invandring som nåt 100% skadligt som bara kostar pengar. Eller helt öppna gränser, ingen kontroll alls, att utmåla alla försök att diskutera problem som rasism, och att utmåla  invandring som nåt som inte kostar nåt och bara ger ekonomiska fördelar.

Tacka fan för att det inte blev bättre av att regeringen plötsligt en dag omfamnar en politik de dagen före avfärdat som rasistisk.

Ny migrationspolitik

Sånt politiskt dribblande gillar jag inte. Men nu handlar inte min artikel om det, utan om den nya migrationspolitiken. Den kan man ha många åsikter om men nazistisk är den inte.

Vad jag tycker om den? I korthet gillar jag INTE att partiet släppt visionen om en globaliserad värld där människor på sikt ska kunna röra sig fritt. Jag gillar inte iden att minska asylinvandringen till ca 10.000 och att stoppa den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Det är exakt det som Sverigedemokraterna föreslagit. Sd vill sänka till 10.000 för att sen sänka ännu mer och stoppa arbetskraftsinvandringen. Jag gillar absolut inte att man vill ta bort möjligheten för flyktingar som fått avslag att söka arbetstillstånd här istället, Jag gillar inte heller den polariserande retoriken.

Finns det positiva saker med den nya politiken. Ja visst. man tar itu med problem som varit välkända i 30 år. Varför Löfven och regeringen blundat för problemen förr är en relevant fråga, men, men… De verkar vilja göra något nu.

Som med svenskundervsiningen. Den har inte varit indvidanpassad och flyktingar har inte fått det. Som arbetslösheten bland nya svenskar. Som att rensa upp i träsket av flyktingförläggningar och försöka lösa EBO problemet, som är stort för många kommuner. Dessutom måste man hitta ett sätt att i framtiden avvisa de som inte ska vara här längre (hur smärtsamt det än kan vara kommer det att behövas framöver och det måste ske ordnat).

Ställa krav? Ordning och reda?

Att äntligen mitt parti har insett att man vinner på att ge flyktingar svenskundervisning är bra. Det kommer ca 40 år för sent, men är bra. Vi som hjälpte flyktingar 2015 märkte att flyktingarna skrek efter utbildning i svenska och möjlighet att arbeta. Nu gäller det bara att regeringen ger dem riktig utbildning, helst flera gånger i veckan, så det inte blir ett tomt förslag utan verkan. Att lägga fokus på arbete är också bra. Som sagt var det vad flyktingarna också skrek efter 2015.

Men det som oroar mig är hur min partiledning lagt upp retoriken om utbildningen. Man gör en stor poäng av att prata om ”ställa krav”. Att i Socialdemokraternas Sverige ska minsann flyktingar och invandrare jobba. Invandrare ska minsann inte leva på bidrag. De ska lära sig svenska för att få bidrag, t.ex. Man lägger skulden på invandrarna när det är den förda politiken under många decennier som bär skulden för att situationen är som den är.

Ja det finns en stor arbetslöshet bland nya svenskar. Men regeringarna har inte haft fokus på att skaffa fram jobb åt den stora majoritet invandrare som är lågutbildade, och oftast bara har grundskola i bagaget. Ja om ni minns debatten för några år sedan påstods det till och med att de flesta flyktingarna från t.ex. Syrien var högutbildade. Det stämde inte, de flesta hade bara grundskola i bagaget. Och det är inget fel med de, även lågutbildade måste kunna fly. Men det säger mycket hur pass medvetna våra styrande var om situationen och problemet. Och svenskundervisning har aldrig flyktingar haft rätt till. SFI, undervisningen för de med uppehållstillstånd, har blivit bättre, men har ännu stora brister. T.ex. får inte föräldralediga bedriva studier i SFI.

Å ena sidan: reformer behövs

Reformer behövs sannerligen.

För att börja globalt ses migrationen som ett hot. EU har byggt murar för att stoppa människor som vill flytta. Det finns få lagliga vägar in i EU. Och de få lagliga vägar som finns är i fara. Min partiledning vill till exempel göra det svårare för lågutbildade utomeuropeer att skaffa jobb i Sverige.

Asylsystemet behöver reformeras. Det har länge behövts en fet plånbok och kontakter för att lyckas fly till t.ex. Sverige. Flyktingarna måste betala smugglare och skaffa falska ID handlingar för att lyckas ta sig hit. Det har blivit ännu svårare efter 2015. De som kommer hit nu betalar kopiöst mycket för att lyckas komma hit. Underklassen i  Syrien har inte flytt hit, de bor i flyktingläger i Libanon eller Jordanien eller har inte ens lyckats ta sig från Syrien. I bästa fall har de lyckats ta sig till Turkiet. Samma sak gäller de med andra asylskäl. Är du förföljd homosexuell eller förföljd kristen eller regimkritiker men av underklass, har du små möjligheter att komma hit. FN:s kvotsystem ger en viss chans, men annars – nej.

Även medelklass och överklass har rätt att fly. Misstolka mig inte. Jag förstår helt viljan att skaffa sig ett bättre liv. Men ska asyl verkligen vara en klassfråga?

Inom EU har vissa länder tagit emot flyktingar, andra inte. Att reformera EU måste ligga högt på dagordningen.

I Sverige har vi skyhög arbetslöshet bland nya svenskar. Nya svenskars studieresultat i skolorna är dåliga. Socioekonomiska problem sprider sig. Brottsligheten, brottsutsattheten och fattigdomen är långt större bland nya svenskar, och deras barn, än bland ”majoritetssvenskar”. Bostadsbristen är stor, få hyresrätter byggs.

Det är inte helt nattsvart. Svensk integrationspolitik är inte helt misslyckad. I internationell jämförelse är den ganska bra. (Läs om det här!) Men problem finns. Vi är många som pratat om dessa i många år och velat ha en lösning på dem. Men, som sagt, det är inte flyktingarnas fel att det är så.

Reglering är inte nazism

Att vilja reglera invandringen hit är inte nationalsocialism. Om man tror det vet man noll vad nazism är. I Sverige har vi valt att bygga en välfärdsstat. Det gör att vi inte bara kan släppa in hur många som helst, och låta dem leva i tältläger och rivningskåkar. Redan idag är bostadbristen så stor att de flyktingar som kom hit 2015 i många fall får bo i små kyffen, ihop med andra. Och i många fall är miljön vidrig, med kackerlackor på väggarna. Vi vill ta hand om flyktingar på ett bra sätt. Vi har tyvärr ofta inte gjort det, det måste vi ändra på..

Det finns många saker i Socialdemokraternas förslag igår (läs det här!) som inte heller är så dumt. EBO-systemet funkar inte bra idag. Att ta emot flyktingarna centralt och bygga förläggningar centralt, där de flesta av flyktingarna måste bo, är ingen dum ide. Men förläggningarna måste skötas bättre än idag, med mycket mer service. Dessutom måste det finnas möjligheter för flyktingar att lätt lämna förläggningen om de lyckas skaffa jobb. Att knyta rätten att bo någon annanstans än i förläggningen knyts till arbete vore en bra idé.

Att fastställa rätt ålder och rätt identitet är inte heller nazism. Det är nödvändigt. Att avvisa personer som inte får uppehållstillstånd är en nödvändighet, det funkar inte bra idag. Det måste förbättras.

Det finns all anledning att vara kritisk till min partiledning, men utan retoriska övedrifter.

Var är våra visioner?

Det som är jättefel är att partiet närmar sig Sds retorik. Troligen för att ”spinndoktorer” (PR rådgivare) på Sveavägen 68 tutat i partiledningen att det är bäst strategiskt att göra så. Att partiet närmar sig Sds retorik syns bäst på diskussionen om ”krav” och ”plikt” och ordning och reda. Som jag skrev ovan är det inte flyktingarnas och de nya svenskarnas fel att det saknas jobb och att svenskundervisning inte erbjudits från dag ett i Sverige. Att lägga ansvaret på invandrarna i de frågorna är att anpassa retoriken efter Sd.

Men värst är att man dra ner flyktinginvandringen till lite över 10.000 per år, samtidigt som man ska göra vad man kan för att köra ut de som befinner sig här ”illegalt”, är inte ok. Folk lockades hit av den politik vi hade. Löfven lovade guld och gröna skogar till dem. Att Löfven smäller igen dörren i ansiktet på dem som lyssnade på honom för några år sedan, är inte ok.

Det som saknas i de Socialdemokratiska förslag som läggs fram är visioner. Här är en del av mina visioner och förslag.

 • Reglera invandringen. Låt gränserna var stängda så få kommer in på det traditionella sättet, genom att betala smugglare. Det måste till. Samhället klarade inte av den migration vi hade 2013-2015. Mycket på grund av felaktig politik innan 2015.
 • Fortsätt att ta emot ett högt antal flyktingar. Vi kan lätt ta emot över 50.000 om året, utan problem. Den siffran kan höjas senare när vi förbättrat migrationspolitiken.
 • Generell amnesti. Ge de asylsökande och papperslösa som fått avslag amnesti. Om inte det finns synnerliga skäl att utvisa personen, låt dem stanna. Vi har investerat miljarder i de ensamkommande t.ex. Låt dem stanna. Om regleringarna förblir strikta leder inte detta till en situation liknande 2015, som inte vi klarar av. Förklara att den nya politiken gäller framöver och välkomna de som redan finns inom landets gränser.
 • Korta ner handläggningstiderna på Migrationsverket. ta bort onödig byråkrati. Fokusera på svenska, jobb och samhällsinformation.
 • Öppna fler lagliga vägar att komma in i Sverige och EU. Migration är bra. Invandring är bra. Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige, även den lågutbildade. Dessutom bör vi ta emot fler flyktingar genom FN:s kvotssystem.
 • De som framöver får avslag på ansökan om asyl måste ges möjlighet att söka arbetstillstånd här.
 • En del debattörer har föreslagit att det ska finnas viss möjlighet att söka asyl genom ambassader. Det är bra. Vi måste hitta sätten att låta även underklassen söka asyl i Sverige, men det borde begränsas till de med de traditionella asylskälen. Förföljda pga tro, politiska åsikter, journalistisk verksamhet, sexuell läggning eller kön, borde kunna få en fristad här utan att behöva en fet plånbok. FN:s system för detta, kvotflyktingarna, räcker inte idag som det är.
 • Lägg fram förslag till reformer av asylsystemet och av EU:s asylpolitik.
 • Personer som begår grova brott här ska utvisas. Denna fråga är framför allt viktig bland flyktingarna själva. De undrar varför de som begår brott kan få stanna medan de med samma skyddsbehov som inte begår brott kan utvisas.
 • Förklara att det LÅNGSIKTIGA målet för Socialdemokratin är så öppna gränser som möjligt. Vi svenskar kan resa och jobba ganska obehindrat var vi vill i världen. Det är positvt. På sikt måste alla människor på planeten kunna ha denna rätt. Det kan inte ske över en natt, det kommer att ta decennier, men kan åstadkommas. En gång i tiden kunde man inte ens resa fritt inom Sverige. Det fanns lagar, regler och myndigheter som la krokben för en person i Eslöv som ville resa upp till Vimmerby för att söka jobb där. Vi hade inrikes pass fram till 1860talet. Att kunna resa och bosätta sig nästan helt fritt inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen är en något vi tar för givet för oss svenskar idag.
 • Ekonomiskt välstånd. med en friare ekonomisk politik skapas massor av välstånd. Det har aldrig funnits så få fattiga som idag i världen. Detta är bra. Vi ska fortsätta den politiken.
 • Ökat fokus på utrikespolitiken. All migration är inte av godo. Att folk tvingas fly från krig och svält och förtryck är inte bra. Vi behöver bli bättre på att förutsäga kriser, såväl naturliga som människoskapade. Ett aktivt Sverige behövs som i högre grad ryter till mot orättvisor och förtryck. Men ett Sverige som föreslår konstruktiva lösningar för att arbeta bort problemen i världen.
 • Socialdemokraterna är ett vänsterparti, inte ett mittenparti. Man kan förena vänsterideal med individuell frihet. Vi behöver inte skämmas för att vi vill ha starka sociala skyddsnät och vill ge alla människor lika möjligheter i vårt land.
 • Sist men inte minst. Det behövs visioner och nya lösningar. Ska vi få nya svenskar in på arbetsmarknaden kanske vi behöver skapa speciella anställningar för dem. Det kanske bästa vore ett lärlingssystem där man arbetar 70% av tiden och studerar 30% av det och där man får examen till slut. Många nya svenskar är lite äldre och har svårt att sitta vid skolbänken 5 dagar i veckan.

 Men viktigast av allt är visionerna om hur vi vill att världen och Sverige ska se ut om 40-50 år.

Vill du ha en värld där en pakistansk ung tjej eller en sudanesisk man ska kunna resa runt på jorden och se  sig om, och kanske jobba, fritt. Dvs att de på sikt har samma möjligheter som vi idag att semestra, flytta och jobba i praktiken jobba var de vill med vad de vill. En värld där de har samma levnadsstandard och möjligheter som vi svenskar har. Vill vi ha en värld där på sikt alla människor får lika möjligheter och där man arbetar för att bygga en säkrare värld, 20, 40, 100 år framåt i tiden.

Internationell solidaritet var länge ett viktigt ord för Socialdemokraterna. Idag bär rörelsen Tro och Solidaritet inom Socialdemokraterna upp de idealen.
Människan är ofullkomlig och för att hantera våra tillkortakommanden behövs starka samhällen. Det kan hjälpa oss att ta fram det gudomliga inom oss och inom varje människa. Välfärden är ett kontrakt mellan människor om både rättigheter och skyldigheter, ett gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra…
Vi tror på ett samhälle där alla människor har ett gemensamt ansvar för att detta uppfylls. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar. Välfärden bärs upp av oss tillsammans. Människan är ofullkomlig och för att hantera våra tillkortakommanden behövs starka samhällen. Det kan hjälpa oss att ta fram det gudomliga inom oss och inom varje människa. Välfärden är ett kontrakt mellan människor om både rättigheter och skyldigheter, ett gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra…
Alla folks frihet är hela världens fred. Frihet är förutsättningen för jämlikhet på riktigt. Den fria individen och den skapande människans utbildande och skyddande är drömmen och målet för vår politik.
Människan lever i spänningen mellan viljan till frihet och oberoende, och behovet av att ingå i en gemenskap. Dagens svenska samhälle är mer individualiserat än kanske något annat samhälle hittills i mänsklighetens historia. Men individualiseringen måste kombineras med gemenskap för att hålla ihop ett samhälle.