MUCF:s beslut om Sveriges Unga Muslimer (SUM) är korrekt!

Sveriges Unga Muslimer mister statsunderstödet. Efter lång debatt har Magnus Sandelin satt samman en gedigen rapport om SUM:s kopplingar till extremism, med en massa bevis för myndigheten MUCFs räkning. Jag har länge följt debatten och både kritiserat SUM och kritiserat många av de aktörer som kritiserat SUM, men utan att leverera bevis. Jag kan sammanfatta mina känslor med att: jag är glad att det ännu finns forskare och experter som bryr sig om att belägga sina påståenden.

Efter åtta sorger och 145 bedrövelser finns det äntligen en rapport om Sveriges Unga Muslimer som innehåller både bevis, fakta och belägg, och inte endast ogrundat svammel.

Jämför gärna MSB:s rapport, av Aje Carlbom (länk här) med MUCF.s rapport av Magnus Sandelin (länk här). Lägg märke till hur Magnus belägger vart påståenden med bevis medan Aje inte gör det.

Det är självklart att en organisation som i sin ledning har öppna terroristsympatisörer (som Jasmin Nur ismail) inte ska ha statliga stöd. Det vore som att ge islamofober som gillar Breivik statliga stöd.

Jag länkar till en del av det jag skrivit om SUM-debatten.

Förra årets felaktiga beslut av MUCF.

SUM, Rashid Musa och ett myndighetsbeslut som var åt helvete fel.

Debatten om Muslimska Brödraskapet och SUM

Att anklaga SUM och IFIS utan bevis

Muslimska Brödraskapet – eller: att anklaga utan bevis

Myndigheten MSB och Aje Carlbom misstänkliggör religiositet

Och ett exempel på vad jag skrivit om SUM.

SUM.s ordförande i Malmö, Jasmin nur Ismail,  är öppen terroristanhängare