Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Aje Carlbom, misstänkliggör religiositet

Aje Carlbom har gett ut en rapport om Muslimska Brödraskapet (MB) hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”Islamisk aktivism i en mångkulturell
kontext”. Tanken med rapporten är att utreda Muslimska Brödraskapets påstådda aktiviteter i Sverige. Men resultatet är tvärtemot det väntade. Rapporten lägger inte fram några belägg för existensen av ett svenskt MB. Dessutom beskrivs MBs ideer så allmänt och flummigt att alla religiösa, oavsett religiös tillhörighet, skulle kunna misstänkas vara extrema. Konsekvenser blir också givetvis det motsatta, att MB beskrivs som om de inte vore mer extrema än pingstvännerna och katolikerna.

Förra året gav Aje Carlbom tillsammans med bl.a. Magnus Norell ut en omdiskuterad rapport, som inte med ett ord lyckades bevisa något om Muslimska brödraskapet i Sverige. (Se mina 4 artiklar om den här: del 1, del 2, del 3 och del 4) Som belöning för det misslyckandet fick Aje Carlbom uppdraget att skriva en ny rapport. Det resultatet kan man läsa nu.

I massmedia och i sociala media beskrivs den nya rapporten som en rapport som ”bevisar” problemet med MB i Sverige. Hur, kan man fråga sig, eftersom inga bevis ens läggs fram för att MB finns i Sverige. Dessutom beskrivs MB:s ideer så fatalt platt och slarvigt att han i praktiken friar MB från alla misstankar om extremism.

I denna artikel ska jag gå igenom exakt hur Aje Carlbom lyckas med detta konststycke. Men innan jag gör detta måste jag skriva om hans rapport från 2003 om Rosengård. Den beskriver tydligare än någonting problemet med Carlbom.

2003: Adidas mångkulturella ”sosseuniformer”

Eftersom han säger sig vilja analysera MB ur ett mångkulturellt perspektiv kan det vara värt att studera vad han anser om mångkultur och vilken vetenskaplig metod han använder för sitt arbete. Då får man gå tillbaka till tidigare publicerade alster av honom.

Aje Carlboms utgångspunkt är att mångkulturen är negativ, och dessutom en statsideologi, föreskriver uppifrån, där alla som kritiserar mångkulturen förföljs och censureras. Dessutom tycks Aje Carlbom mena att mångkulturen och högerpopulismen (inkl nazism) har samma ideologiska rötter.

”Multiculturalism and right-wing populism are two branches of one tree. Beneath the surface of superficial antagonism, what is called culturalism of the left shares numerous affinities with culturalism of the right.” (Källa, inledningen till avhandlingen om Herder, 2014)

Hans avhandling 2003 The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden” är något av det mest bisarra jag läst om mångkultur, muslimer och integration på svenska. Den är så full av generaliseringar, fördomar, metodologiska fel och ovetenskapligt trams att den inte borde publicerats alls. generaliseringar om invandrare och muslimer varvas med försvar av rasism och högerextremism och absurda ovetenskapliga påståenden. Som t.ex. när Aje beskriver hur etniska svenskar som bor i Rosengård klär sig:

”Several of the Swedes also dressed in various kinds of sports attire while at home; clothing which has become a kind of “social democratic” uniform in Sweden. ” (Sid. 195, Carlbom 2003)

I en förment vetenskaplig avhandling ska inte sånt finnas alls. Enbart den meningen borde räcka för att kasta hans avhandling i soptunnan. Men så skedde inte. Den rapporten blev grunden till hans karriär.

När man läser avhandlingen ska man veta att det var Jonathan Friedman and Kajsa Ekholm Friedman som var hans mentorer 2003. Kajsa Ekholm Friedman och hennes föreläsningar för nazister kan man läsa mer om hos EXPO. Därför är det inte konstigt att hans avhandling är full av negativa generaliseringar om invandrare och muslimer… och om majoritetssvenskar.

”When we made a visit to the neighborhood with one of our daughters, we had a kebab in a small restaurant. The place was full of Arabs. Our daughter was quiet to begin with, but after a while she asked: “Mum, are we in Sweden now?” The other guests looked at her and laughed.” (Sid. 182, fotnot nr 82, Carlbom 2003)

Citatet om sosseuniformerna hänger ihop med att mångkulturen, enligt Aje Carlbom, är en statsideologi, skapad av Socialdemokratin.

2003: Mångkulturell statsideologi

Avhandlingen från 2003 utgår från att muslimhatande nationalister och ”pluralister” som är för mångkultur utgör de två polerna i en legitim debatt. Ajes språkbruk och åsikter i avhandlingen visar tydligt att han står på nationalisternas sida. Begreppet islamofobi nämns som ett begrepp som används för att censurera islams och mångkulturens kritiker. Begreppet det muslimska ”hotet” nämns ett antal gånger, men ofta som ett faktum, inte bara ett påstående nationalisterna gör.

“Important in understanding Islamophobia, as defined by pluralists, is realizing that it is produced by an idea of Islam “as unacceptable, because it is represented as a threat against the Western world” (Roald 2002: 51). This threat is either denied outright, or described as a “myth” based on an idea of Islam as a homogeneous phenomenon, where the most militant part of Islam is mistakenly seen as representative of Muslims and Islam as a whole (Sweden against racism).” (Carlbom, 2003 sid 70)

Istället för att avfärda fördömande generaliserande påståenden om muslimer som rasism, borde man sakligt diskutera det som påstås av de som ”kritiserar islam”, menar han.

“Hence, there are morally right and wrong ways to think and talk about Muslims in front of a Swedish-speaking audience. Anyone expressing the wrong ideas in public is in danger of being defined as a racist, and thereby also risks being expelled from the community of right-minded multiculturalists. For example, during the election campaign of 2002, Christer Ewe, a right-wing politician from the city of Kristianstad, said (on national television), ‘Muslims are good at giving birth to many children and taking advantage of the [welfare] system’. These words triggered a nation-wide moral panic where Ewe became a symbol for a hidden racism. Instead of debating his representation of Muslims rationally, and trying to discuss what was problematic with it, his party associates experienced a fear that his racism would be transmitted to them (via guilt-by-association), so they purged Ewe from the party (Carlbom 2003, sidan 101).”

Det är knappast förvånande eftersom han kan tycka att det är ok att prata om islam som ett hot mot Sverige.

Enligt Aje är mångkulturellt tänkande statsideologi i Sverige sedan 1975, då Socialdemokraterna införde det, och om man motsätter sig mångkulturen klassas man som en ”fiende till mänskligheten” i Sverige och tystas. ”Levande Historia” och andra statsorgan anser att demokrati, tolerans för mångkultur och mänskliga rättigheter är nazismens motsats. Detta ogillar Aje som kopplar Levande Historias definitioner av nazism och mångkultur och demokrati till förföljelsen av oliktänkande i Sverige.

” If values related to democracy, tolerance, and human rights are the antithesis of the Holocaust (in terms of a binary opposition), then it will be really difficult to say anything which questions the values of multiculturalist ideology: all heterodox ideas about multiculturalism can be dismissed as Nazism – and who wants to stand out as a Nazi? From a democratic point of view, the ideological connection between tolerance and Nazism (two extreme positions in the political debate) is at risk of contravening democratic ideals, since there is a strong danger that many citizens will feel a great fear of saying anything that may be interpreted as intolerant. Debate multiculturalism, yes, but do it with ideological slogans about enrichment. Otherwise, one risks nothing less than being classified as an enemy of humanity…’

Den mångkulturella ideologin är sverigefientlig, menar han. I praktiken anses en infödd svensk per definition vara en rasist.

”In a multiculturalist ideological understanding of the world, the native majority population is regarded as an obstacle to the construction of a society characterized by cultural diversity: the native Swedish population is defined as xenophobic, Islamophobic, or racist.” (Sid. 211, Carlbom 2003)

Dessutom är mångkulturalism för kapitalismen, enligt Aje. Det tillhör egenheterna med mångkulturalismen att man vill censurera alla som kritiserar kapitalismen, påstår han, givetvis utan att bevisa det.

”Something else which is silenced by multiculturalism is the global capitalist system and all the problems related to this type of economic order.” ( Carlbom 2003 sidan 48)

Så långt Aje Carlbom 2003. Hans avhandling är späckad av dylika påståenden, generaliseringar och fördomar, allt riktade mot den av Aje så hatade ”mångkulturen”, utan minsta belägg eller bevisning. Det finns givetvis mycket, mycket mer.

Det är inte konstigt att hans rapporter till MSB om Muslimska Brödraskapet 2017 och 2018 reflekterar denna syn på mångkulturen och denna ”metod” att påstå hårresande saker utan att belägga det med bevis.

2018: ingen bevisning om Muslimska Brödraskapet

Man kan undra hur överhuvudtaget en ”forskare” som menar att Adidas träningsbyxor är en sosseuniform, och som anser att Sverige är en sorts diktatur som censurerar oliktänkande, kan komma ifråga för att skriva en rapport för en myndighet. Hur som helst. Nu har han skrivit två rapporter. Och resultatet är vad man kan förvänta sig.

Vi ska nu gå över till att se vad han skriver i sin rapport till MSB i år.

I den första rapporten om MB som gavs ut från förra året av Myndigheten påstods svenska organisationer som IFIS och SUM vara en del av Muslimska Brödraskapet i Sverige. Men ingen bevisning och ingen källhänvisning som pekade på bevis presenterades. Även denna andra rapport i år saknar egentlig bevisning. ”Bevisen” är egentligen bara två. Dels att det finns andra forskare i Europa som påstår att IFIS är kopplat till FIOE, dvs Federation of Islamic Organisations in Europe och dels en rad ideologiska likheter mellan vad han kallar MB och MB i Europa och Sverige.

Vi ska börja med att titta på kopplingen FIOE – MB i hans rapport. På sidan 24 (Carlbom 2018) kan man se hur han lägger upp bevisningen. Han refererar inte till ett enda bevis själv utan belägger påståendet att FIOE är MB genom att hänvisa till att andra forskare säger samma sak.

”Majoriteten av de som studerar MB i Europa lyfter fram samma organisationer när de beskriver nätverkets övergripande organisatoriska struktur. På makronivå hittar vi Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) med säte i Bryssel som bildades 1989 (Agbor 2009; Amghar & Khadiyatoulah 2017:56; Colombo 2016a; Colombo 2016b; Kahn 2011:495; Kepel 2004:253; Maréchal 2008ab, 2012, 2015; Pargeter 2013:175-176; Rich 2010:126; Roald 2012:79; Silvestri 2010a:265-287; Vidino 2010:52). Forskare beskriver vanligtvis den här organisationen som en ”paraplyorganisation”för ett nätverk bestående av 28 nationellt förankrade medlemsorganisationer i olika europeiska länder…”

”Vanligtvis”… Aje Carlbom gör inte ens ett försök att belägga kopplingen mellan FIOE och MB. Det ser man om man tittar på vad hans källor säger. Källorna han anger säger ofta samma sak som Aje Carlbom, dvs att alla vet att forskare vanligtvis pekar ut FIOE som MB. Man kan kalla det mycket men bevis är det inte.

Låt oss titta på några av källorna.

  • Silvestri 2010 levererar inga bevis, bara påståenden om att ”alla vet” att det är så och påståenden om ideologiska likheter. Vad värre är: Silvestris främsta ”bevis” för ideologiska likheter är att hon kopplar ihop de europeiska organisationernas ”språkbruk” med MB. Och det språkbruket påstås uttryckligen bestå av att islams grundpelare anges vara Koranen och sunnah (”concensus of the scholars”). Det finns inte en enda sunnimuslim i världen som inte grundar sig på sunnah och inte en muslim i världen som inte grundar sig på Koranen.
  • Amghar & Khadiyatoulah 2017:56 ger inga bevis utan anser att det redan är bevisat a priori, utan behov att belägga detta.
  • Colombo. Inga bevis mer än intervjun med en ledare centralt i MB som är positiv till FIOE och tycker de förmedlar MB.s värderingar. Det hade varit intressant om man bevisat att denne ledares påståenden kan verifieras, men det gör inte Colombo.
  • Vidino sidan 52. Vidino levererar inga direkta bevis heller. Han pratar om att enstaka familjeband skulle utgöra bevis. Dessutom anger han några kopplingar. Dels att både MB och FIOE är för islamska banker. Dels att det finns ideologiska likheter. Att FIOE bjudit in talare med kopplingar till MB anges också som bevis.
  • Roald. tar inte ens upp några bevis alls. MB nämns tre gånger. Det antyds att det avgörande beviset är att MB och FIOE pratar om att det finns ”ett islam”. Vi återkommer till detta ”bevis” strax.

Det kanske finns bevis för att FIOE och MB är kopplade i de andra källorna, jag vet inte. Jag hoppas det. Men jag tror ärligt talat inte det eftersom Aje helt klart och tydligt skriver att det inte är bevisning för kopplingen FIOE-MB han lägger fram. Han skriver öppet att han bara vill visa att andra forskare säger att FIOE och MB är samma sak, och det gör han onekligen. Sen hur sant det är får läsaren inte veta,

Stycket med källlhänvisningarna (sid 24) avslutas med dessa rader:

”Till denna uppgift kan läggas att FIOE sedan flera år tillbaka har fokuserat sina ansträngningar på att bedriva lobbyarbete inom ramen för EU:s strukturer. Silvestri (2010a:270) påpekar att FIOE arbetar med att uppmana muslimer att anstränga sig för att leva islamiskt samtidigt som de följer europeiska lagstiftningar.”

Detta anges alltså som något suspekt och konstigt och av sammanhanget förstås att han menar att det ytterligare bevisar kopplingen till Muslimska brödraskapet.

Men man kan undra, är det så suspekt och konstigt. Mig veterligen arbetar ateisterna, Humanisterna i Sverige t.ex. för att människor ska leva humanistiskt, och de håller på med lobbying också. Katoliker och pingstvänner och Svenska Kyrkan vill att deras medlemmar ska leva kristet och bedriver arbete för att påverka samhället och politiken också över hela Eu. Varför är det just så suspekt när muslimer gör samma sak som alla andra religiösa… och ateisterna.

Detta för oss vidare till andra delen av Ajes s.k. bevisning. Den ”islamska aktivismen” och de ideer som Aje påstår visar kopplingen mellan MB och t.ex. IFIS eller SUM i Sverige.

Och det är nu rapporten riktigt ordentligt spårar ut.

2018: Vad MB är?

Aje Carlbom definierar Muslimska brödraskapets ideologi, och de svenska påstått MB anknutna rörelsernas ideologi, så slarvigt att alla normala muslimers tro misstänkliggörs. Och inte nog med det: att missionera, vilja påverka samhället, sprida ”islamiska värderingar”, anse att islam är ett heltäckande system för alla delar av livet (”ett islam”) och att ha en personlig tro som grundar sig på koranen anses vara ”bevisen” för Muslimska Brödraskapets farliga tänkande. till och med att anser att religionen är ett ”sammanhängande och meningsproducerande tankesystem” refereras som något misstänkt (Carlbom 2018, sidan 17).

Alla exempel som tas upp i rapporten hade kunnat appliceras på kristna, och även organiserade ateister för den delen. Missionering, att rekrytera nya medlemmar, att sprida ideerna, att vilja påverka samhället eller att anse att man hittat en livsåskådning (eller religion) som man anser är viktig för hela samhället, det är normalt för såväl ateister som religiösa. Dessutom är det inget konstigt att anse att religionen är ett ”sammanhängande och meningsproducerande tankesystem”.

”Ett annat viktigt mål är att möjliggöra för muslimer att utföra sina religiösa plikter, bevara sin kulturella identitet och ta till vara sina sociala och religiösa affärer. Ett tredje mål skulle kunna vara hämtat direkt ur Mustafa Mashhurs bok om dawa som refereras ovan. För FIOE är det ett mål att uppmuntra muslimer att bygga upp offentliga institutioner, exempelvis moskéer, skolor och andra institut för kulturella och sociala verksamheter (ibid.). (Carlbom 2018, sidan 39)

Problemet med de mer radikala grenarna av MB är INTE att de tror på Gud, vill missionera och påverka samhället utan HUR de vill göra det! Vilken syn på Gud, missionering och samhällelig påverkan har de? Vilken ideologisk syn på religionen har de? Vilken människosyn? Men Aje Carlbom gå inte in på detaljerna. För honom är det skrämmande ATT de vill missionera, praktisera islam och påverka samhället, dvs att de är muslimer och religiösa.

Alla religiösa kan misstänkliggöras

På sidan 28 refererar Aje Carlbom till sådant en ”avhoppad” MB anhängare har att säga om rörelsen. Där refereras det till ett ”MB-tänkande”. Att Carlbom valt att ta med citatet är symptomatiskt för rapporten. Den intervjuade säger att han ännu efter avhoppet tänker i mångt och mycket som en MB anhängare. Och hur tänker de då?

”’Jag har i grunden ett MB-tänkande… jag ser det som viktigt att individen praktiserar islam, att familjen gör det och att det är viktigt att sprida islamiska idéer i samhället” (Carlbom 2018, sidan 28)

Om det är ”MB-tänkande”, och MB-tänkande är nåt så farligt att man skriver en rapport på en myndighet om samhällsskydd om det… Ja då är all religiositet nåt farligt. Ganska många kristna anser att det är viktigt att leva som kristen, att familjen är utövande kristna och att sprida kristna ideer i samhället.

Citatet från avhopparen är ingen slump. rapporten är full av sådana religions- och livssåskådningsfientliga citat. Det nämns att MB ”eftersträvar att samhället och staten ska styras av deras
religiösa tolkningar” (Carlbom 2018, sidan 15) och att de hävdar ”religion som samhällsordning” (Carlbom 2018, sidan 17), att de är ”en sorts sammanhängande och meningsproducerande tankesystem som kan legitimera att islam är någonting mer än opolitiserad fromhet” (Carlbom, sidan 17)…

Ursäkta mig… Har Aje Carlbom överhuvudtaget öppnat ett exemplar av tidningen Dagen, Världen Idag, Signum eller Svenska Kyrkans tidning? Religiösa vill påverka samhället. Ja det vill faktiskt även Humanisterna göra. Katolikerna t.ex. pratar mycket om att förändra staterna och samhället och anser att den politiska makten ska styras i enlighet med ”sanningen om Gud” (notera gärna att detta skrivs i kapitlet om familjen, appropå det extrema att vilja att en familj är religiös):

”Kyrkan manar den politiska makten att hämta inspiration för sina omdömen och beslut från sanningen om Gud… De samhällen som inte känner till denna inspiration eller vägrar att ha med den att göra med åberopande av sitt oberoende i förhållande till Gud, drivs att söka sin referensram i sig själva eller låna den från någon ideologi. De går inte med på att man ställer upp ett objektivt kriterium för vad som är gott och vad som är ont, och ger sig själva en öppet deklarerad eller underförstådd totalitär makt över människan – något som historien visar exempel på… Det hör till kyrkans uppdrag att ”fälla ett moraliskt omdöme, även i sådant som har med politik att göra, när människans fundamentala rättigheter eller själarnas frälsning så kräver. Hon har då också rätt att använda alla medel – men endast sådana medel – som står i överensstämmelse med evangeliet och i harmoni med allas bästa, allt efter skilda tider och omständigheter” (källa)

Så kan vi fortsätta i all evighet. Låt oss titta på fler citat från Aje Carlbom. Byt ut islam och muslim med kristendomen och kristen eller katolska kyrkan och katolsk, så ser ni det bisarra. Även katolikerna ser sig som ett system för både individ, kyrka och samhälle, ett allomfattande system och katolikerna insisterar på att den troende och kyrkan SKA påverka samhället.

”Grundaren av MB, Hassan al-Banna… konstruerade en totaliserad föreställning om islam som gick ut på att religionen bör ses som ett system av idéer, normer och lagar som omspänner såväl det civila samhället som staten” (Carlbom 2018, sidan 17)

”Islam i al-Bannas föreställningsvärld var alltså en fråga om personlig tro, gudsdyrkan, en stat, nationalitet, religion, ande, gärningar, helig text och svärd och att allt detta finns nedskrivet i koranen (ibid.). Al-Banna spred sålunda budskapet att, “Islam is a comprehensive system, concerned with all aspects of life. It is country and homeland, government and umma…” (Carlbom 2018, sidan 17)

”Som al-Qaradawi formulerar det (ibid.). ”We believe in the totality of Islam. Islam is not only spirituality; it is religion and wordly affairs, missionary work and temporal power, creed and law, rectitude and strength. Islam is industry and agriculture. Islam is art. Islam is everywhere”…” (Carlbom 2018, sidan 18)

”Den islamistiska idén om islam som allomfattande system…” (Carlbom 2018, sidan 20)

IFIS och det påstådda MB i Sverige

Detta MB med sina ”extrema” ideer finns alltså i Sverige, menar Carlbom. Kopplingen mellan IFIS och MB IFIS och Ibn Rushd och MB bevisas av att de har liknande ideer. Vilka är då dessa ideer? Jop, att muslimer vill påverka samhället med sin tro.

”Skriften genomsyras av synsättet att islam är ett totalt eller universellt system av idéer som är förmedlat från Gud till hela mänskligheten som bör följa de religiösa reglerna för att tillfredsställa Guds önskemål. Här sägs bland annat att ”islam ger människor ganska bestämda anvisningar som skall följas i livets alla förhållanden. Anvisningarna är allomfattande och inkluderar moraliska, andliga, sociala, politiska och ekonomiska sidor av tillvaron”” (Carlbom 2018, sidan 20)

Dessutom att man menar att islam är mer än bara religiösa riter, tron omfattar alla aspekter av livet.

”Samma typ av universella budskap genomsyrar även Islamiska förbundet i Sveriges (IFiS) svenska information om vad islam är. Här argumenterar exempelvis förbundet för att den som ”reducerar islam till bara rituell dyrkan saknar förståelse för dess totala natur”. Dessutom sägs att tron omfattar ”alla aspekter av livet”” (Carlbom 2018, sidan 20)

Aje Carlbom gör alltså en poäng av att IFIS anser att islam inte bara är rituell dyrkan utan ett totalt system som omfattar alla aspekter av livet. Jag tror nog att de flesta kristna skulle anse samma sak om sin religion, samma för judar och buddister. Dessutom så känner jag flera humanister som anser samma sak om sin ateistiska åskådning.

En del går längre i denna synen på religionen och livsåskådningen än andra. jag känner katoliker och pingstvänner som är djupt religiösa och låter sin tro styra det mesta de företar sig. men det är klart, de är ju inte muslimer….

Det är sålunda möjligt att konstatera att det som är typiskt för islamistisk ideologi är konstruktionen av islam som en lära som ska styra i princip allt vad människor företar sig (Carlbom 2018, sidan 21)

Missionering misstänkliggörs

Vidare anses det suspekt att vara för missionering, sk dawa.

Nästan alla trossamfund är missionerande. Ja även ateister och frimärkssamlare är det eftersom de vill hitta nya medlemmar till sina föreningar. Men det är klart, är det muslimer kan man ju misstänkliggöra dem allihopa. Inte ett ord av det som står om dawa skiljer sig från hur kristna ser på missionering.

”Det viktigaste ”verktyget” för att realisera målen är att praktisera övertalning inom ramen för det som i islamiska kretsar kallas för dawa. Vanligtvis översätts det här ordet med att ”kalla” till eller ”missionera” för islam (Helbawy 2010: 63-64) men i MB:s tolkning har termen en bredare betydelse. För MB ingår dawa i det vardagliga ”gräsrotsarbetet” med att omformulera
människors identiteter så att de börjar följa islamiska värderingar… Dawa är med andra ord det kanske viktigaste redskapet i MB:s politiska projekt att på lång sikt försöka realisera en islamisering av staten ”underifrån””. (Carlbom 2018, sidan 22)

”Målsättningen för islamiska församlingar i Sverige som förs fram i skriften ligger inom ramen för MB:s dawa-metod som beskrivs ovan, nämligen ”att skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva, att aktivt inbjuda till Islam, att sprida information om Islam” och ”att skaffa islamiska bibliotek, daghem och skolor”” (Carlbom 2018, sidan 38)

Så här kan jag fortsätta.

Vad MB påstås ”inte vara”

De flesta som ska beskriva Muslimska brödraskapets (MB:s) arbete, eller begreppet ”politisk islam” använder begreppet islamism och islamisering. Detta för att skilja mellan islam och dess politiska gren. De gör dessutom klart att det finns olika ideologier och politiska rörelser inom det som kallas islamism, där en del är demokrater och andra står för terror, så kallar radikal islamism. Men så gör inte Aje Carlbom. Han väljer istället att beskriva problemet med Muslimska Brödraskapet (och de organisationer som han påstår är en del av MB i Sverige) som ”islamisk aktivism”. Islamisk är en synonym till islamsk och ett generaliserande begrepp som pekar ut alla muslimer.

Nu skriver Carlbom på sidan sju i sin rapport från i år att rapporten inte handlar ”om vad islam är eller om hur troende muslimer i största allmänhet ser på religionen utan det som följer berör hur ett mindre nätverk av islamiska aktivister arbetar med att påverka andra med sitt synsätt”. So far so good. Men låt oss se hur Carlbom definierar denna ”islamska aktivism” som han anser är problematisk.

Det första man kan lägga märke till är vad Carlbom menar att dessa islamska ideer som MB sprider INTE är. De är inte antidemokratiska, de är inte positiva till terrorism, det innebär inte att de vill islamisera Europa och de vill arbeta med respekt för Europas och Sveriges lagar. Dessutom arbetar MB för kvinnans jämställdhet i Europa.

Rapporten anger en massa saker som MB och de påstådda MB knutna organisationerna i Sverige och Europa INTE är.

”MB-associerade aktivister och organisationer i Europa verkar.. utifrån samma demokratiska premisser som vilken annan västerländsk rörelse som helst, exempelvis miljörörelsen eller kvinnorörelsen. Mig veterligen finns det alltså inga belägg för att aktivister med kopplingar till MB:s europeiska nätverk har varit inblandade i terror på europeiskt territorium… Det är svårt att hitta övertygande belägg för att MB som organisation förespråkar terror som politisk metod…” (Carlbom 2018, sid 14-16)

”Det saknas belägg för att aktivister i det MB-associerade nätverket i Sverige är motståndare till demokrati som social form för att hantera åsiktsskillnader i samhället. Tvärtom är flera av organisationerna noga med att framhäva sitt demokratiska sinnelag (Se Musa 2017). Studieförbundet Ibn Rushd framhäver i sin självpresentation att förbundet arbetar för att ”säkerställa demokrati”, att det är en aktör bland flera andra ”i det demokratiska samhällsbygget” och att förbundet är inblandat i ett ”demokratiuppdrag”. ” (Carlbom 2018, sidan 55)

Dessutom betonar han att de svenska rörelserna inte vill islamisera staten eller samhället. Här noterar för övrigt Aje Carlbom en stor ideologisk skillnad mellan Muslimska Brödraskapet och de rörelser han påstår representerar MB i Europa och Sverige.det

”Insikten att den europeiska aktivismen äger rum i en demokratisk kontext tycks också vara allmänt spridd i det organisatoriska nätverket, något som bland annat visar sig i att den officiella retoriken betonar att FIOE:s medlemsorganisationer har som mål att, utifrån islamiska principer, ”make a contribution to society”, snarare än att leva upp till den klassiska målsättningen att islamisera staten. (Carlbom 2018, sidan 48)”

men om nu de utpekade rörelserna inte vill islamisera svenska staten och är för demokrati… vad är det då som Aje Carlbom anser är extremt med det påstådda MB nätverkets ”islamiska aktivism”, kan man fråga sig? Så extremt att det rättfärdigar att Myndigheten för sammhällsskydd ger ut en rapport om det? Jo, att muslimer är religiösa!

Jämställdhet och islamofobi

Det enda försök Aje Carlbom gör att konkretisera exakt vad som är farligt i ideologin är när han börjar prata om jämställdhet. Här refererar han till ideer om att kvinnor och män har biologiska olika uppgifter i samhället. Men även här skiljer sig inte de exemplen som han lägger fram nämnvärt från exempelvis katolska kyrkans eller delar av pingströrelsens syn på könsroller.

Aje Carlbom fastställer på sidan 58 att IFIS och SUM anser att kvinnor och män ska vara helt jämställda enligt lagen och att ”kvinnor har också oberoende rättskapacitet i ekonomiska och
andra frågor”. Vid det enda tillfälle då Aje försöker visa mer i detalj på innehållet i den ”islamska aktivismen” som han vill varna för så slutar det med att han fastställer att de han kallar MB i Sverige har en syn på kvinnan som skiljer sig avgörande från muslimska brödraskapets syn på kvinnan. (Den som är intresserad kan läsa här vad Muslimska Brödraskapet för några år sen ansåg om jämställdhet. )

Mot slutet kommer Aje Carlbom in på begreppet islamofobi också, som han helt avfärdar. Aje Carlbom påstår att begreppet islamofobi är ett falskt begrepp som används för att misstänkliggöra kritik mot ”islamisk aktivism”, speciuellt då IFIS, SUM eller Ibn Rushd pratar om islamofobi. Dessutom misstänkliggör han alla muslimer som pratar om islamofobi som ett stort problem i samhället. Jag ska inte dröja vid detta. Men jag ställer frågan hur en myndighet kan sponsra en rapport som i praktiken avfärdar all rasism mot muslimer som ett försök till desinformation?

Jag nämner dessa två exempel, detta med jämställdhet och islamofobi, för att detta är reella problem som faktiskt finns. Det FINNS problem med synen på jämställdhet bland delar av muslimerna. Det finns en ganska utbredd homofobi, där det anses normalt och rumsrent att säga att homosexuella inte bör få gifta sig och skaffa barn. Det FINNS extremister som gärna avfärdar all kritik av vad de personligen pysslar med som ”islamofobi”. Tex har jag fått det kastat i ansiktet på mig flera gånger själv att det skulle vara islamofobiskt att vara mot att någon individuell muslim vill stena homosexuella, vifta med IS flaggor, förbjuda homosexuella att gifta sig eller vara mot Muslimska brödraskapet.

Detta hade kunnat utgöra en grund för en RIKTIG diskussion om extremism. Men då generellt sett, för det är fler än anhängare till Muslimska Brödraskapet som delar dessa ideer.

Aje Carlbom och MSB friar IFIS, Ibn Rushd och SUM från misstankar om extremism

Summa summarum. rapporten är flummigt och generaliserande skriven, och saknar konkreta bevis om kopplingar mellan MB och de utpekade grupperna i Sverige. Speciellt syns det i beskrivningen av de ”islamska ideerna”. Att utföra religiösa plikter, att vilja påverka samhället, att missionera, att vara en god muslim, att sprida information om islam, att missionera, att agera i enlighet med sin syn på religionen (”islams påbud”) allt detta refereras som exempel på den läskiga ”islamska aktivism” som Muslimska Brödraskapet sprider.

Men det bör noteras att rapporten fastställer att de utpekade svenska grupperna samt paraplyorganisationen FIOE följer de demokratiska spelreglerna och aldrig har misstänkts för terrorism. Det noteras att de utpekade svenska grupperingarna inte vill islamisera den svenska staten, utan bara påverka samhället. Dessutom noteras i rapporten att IFIS och SUM är för demokrati kvinnors jämställdhet och likaställning ekonomiskt sett. Detta är viktigt för detta visar på klara och tydliga och avgörande skillnader mellan MB och de utpekade organisationerna.

Vad MB är…

Dilemmat är att när man påstår att ”problemet med MB” är att de är muslimer och vill förändra samhället så förvanskar man vad MB är. Det finns grenar av MB som förespråkar terror och rörelsen i sig har aldrig tagit avstånd från terrorideologen Sayyid Qutb. (En snabb sökning på Muslimska brödraskapets hemsida visar att de ännu hyllar terrorideologen Qutb.)

En riktig utredning av MB hade inte svamlat om det farliga i att en muslim vill påverka samhället omkring honom eller henne. En riktig studie hade frågat HUR hen vill påverka samhället, och med vilka ideer?

Det tillhör ABC i kunskapen om Muslimska Brödraskapet att veta att de oftast är extremt mycket mot väst och vill pådyvla samhälle och stat deras tolkningar av vad som är moraliskt rätt, genom censur och lagar. Mänskliga rättigheter som begrepp är t.ex. bespottade av MB och har bespottats sen Sayyid Qutbs dagar. Censur och morallagar är två viktiga delar av MB:s politiska metod och inbegriper metoder för att bergänsa vad folk får göra, tro på eller uttrycka för åsikter. Det är alltså helt felaktigt att påstå att Muslimska brödraskapet odelat är för demokrati, vilket rapporten i praktiken gör.

När britterna skulle göra en rapport om Muslimska Brödraskapet så var de mycket mer exakta med vad som var problemet med Muslimska Brödraskapet. David Cameron beskrev det t.ex. så här i ett tal:

”The Muslim Brotherhood’s foundational texts call for the progressive ‘ purification of individuals and Muslim societies and their eventual political unification in a Caliphate under Sharia law. To this day the Muslim Brotherhood characterises Western societies and liberal Muslims as decadent and immoral. It can be seen primarily as a political project.”

”Aspects of the Muslim Brotherhood’s ideology and activities therefore run counter to British values of democracy, the rule of law, individual liberty, equality and the mutual respect and tolerance of different faiths and beliefs. The Muslim Brotherhood is not the only movement that promotes values which appear intolerant of equality and freedom of faith and belief. Nor is it the only movement or group dedicated in theory to revolutionising societies and changing existing ways of life.” (David Cameron, Muslim Brotherhood Review (20 July 2015)

Britterna avfärdade dessutom inte så lättvindigt det faktum att delar av MB stöder terrorism än idag.

Parts of the Muslim Brotherhood have a highly ambiguous relationship with violent extremism. Both as an ideology and as a network it has been a rite of passage for some individuals and groups who have gone on to engage in violence and terrorism. It has stated its opposition to al-Qaida (AQ) but it has never credibly denounced the use made by terrorist organisations of the work of Sayyid Qutb, one of the Brotherhood’s most prominent ideologues. Individuals closely associated with the Muslim Brotherhood in the UK have supported suicide bombing and other attacks in Israel by Hamas, an organisation whose military wing has been proscribed in the UK since 2001 as a terrorist organisation, and which describes itself as the Palestinian chapter of the Muslim Brotherhood. (David Cameron, Muslim Brotherhood Review (20 July 2015))

Aje Carlbom friar inte bara IFIS, SUM, och Ibn Rushd från misstankar om extremism, utan även muslimska Brödraskapet och alla islamister.

Så går det när man generaliserar negativt om muslimer. En rapport som skulle varna för hotet från Muslimska Brödraskapet lyckas med konststycket att beskriva MB så tamt och mesigt och religionsfientligt att MB inte framstår som ”farligare” än svenska kyrkans syförening

KÄLLOR

Aje Carlboms doktorsavhandling ”The Imagined versus the Real Other – Multiculturalism and the Representation of Muslims in Sweden”, 2003.

Göran Adamson, Aje Carlbom, and Pernilla Ouis, Johann Herder, Early Nineteenth-Century Counter-Enlightenment, and the Common Roots of Multiculturalism and Right-Wing Populism. 2014.

Aje Carlboms rapport för MSB: Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, 2018.

Fotnot

Det bör nämnas att det finns ledande individer i t.ex. SUM som både stöder terrorism och är skeptiska till demokrati. Ordföranden för SUM i Malmö är t.ex. Jasmin Nur Ismail, en känd aktivist för terroristers sak.