När så kallad ”israelkritik” är antisemitism

Antisemitismen idag ser inte ut som antisemitismen för 80 år sedan. Ofta kan personer som är antisemiter idag bedyra att de inte hatar alla judar, eller ”det judiska folket” och kan i vissa fall till och med själva vara judar (för ett exempel se här!) Dagens antisemitism handlar ofta om att demonisera Israel eller sionister. Om detta handlar denna artikel.

Mycket av modern antisemitism handlar om Israel och sionismen.  Det Israel gör, eller påstås göra, stämplas på alla judar. Att vara för Israel i någon form, eller att vara sionist, anses suspekt. Den ”gode” juden anses vara den som ogillar Israel och sionismen (dvs sträva efter ett judiskt ”hem” och land), den ”onde” juden anses vara den som gillar Israel och är positiv till sionismen.

Det finns många skäl att kritisera både Israel, Israels politik och sionisters olika idéer. Denna artikel handlar inte om det, utan om att man brännmärker allt israeliskt som ont, och all sionism som ond.

Samma person som med självklarhet anser att palestinier och kurder och andra ska kunna ha egna länder, kan anse att Israel är illegitimt och att just judarna av alla folk inte har någon rätt att ha ett land.

Så här kan det låta när den moderna antisemiten talar.

”Jag har inget emot judar, jag bara hatar Israel. Israel är ett land som inte borde få finnas.”

Det är i denna formulering vi ser rasismen. För de flesta skulle hålla med om det olämpliga när någon skriver något liknande om palestinier.

”Jag har inget emot palestinier, jag bara hatar Palestina. Palestina är ett land som inte borde få finnas.”

Eller om islam.

”Jag har inget emot muslimer, jag bara hatar islam. Islam är en religion som inte borde få finnas.”

Det är nämligen enkelt. Israel och sionismen måste bedömas med samma måttstock som alla andra nationer i världen. Gör man inte det demoniserar man landet Israel. Gör gärna testet att känna efter hur det skulle låta om man pratade om andra länder, som man pratar om Israel.

”Jag har inget emot danskar, jag bara hatar Danmark. Danmark är ett land som inte borde få finnas.”

”Jag har inget emot Bosnien, jag bara hatar bosnier. Bosnien är ett land som inte borde få finnas.”

”Jag har inget emot fransoser, jag bara hatar Frankrike. Frankrike är ett land som inte borde få finnas.”

Att vilja förneka vissa folk att ha en nation eller vilja bli av med redan existerande nationer är en ganska extrem åsikt. Samma personer som uttrycker den åsikten om Israel skulle aldrig säga samma sak om andra länder. Om man är så pass selektiv att man bara vill avveckla ett land, Israel, och bara hatar ett land, Israel, bör man fundera över varför man är så selektiv.

Varför ska just judarna av alla folk inte få ha ett land och ett hem? Och varför ska Israel av alla länder avvecklas?

Det finns många länder som skapats på maktpolitisk grund och tveksamma sätt. Inte minst efter 1945. Men bara ett land framhålls som så ont att det bör avvecklas. Skälet för det, kan det måhända vara rasism?