Hovrätten dömer Malmö-bon Ahmad Qadan för stöd till IS och Al Qaida

Hur mycket av den svenska hjälporganisationen Solidaritetscenters insamlade medel gick till vapen för IS och Al Nusra? Den frågan bör man ställa sig efter gårdagens dom i hovrätten i det så kallade terrormålet. (Källa)

Ahmad Qadan samlade pengar till vapen för Al Qaida i Syrien (Al Nusra) och IS. Han var vid den tiden det ledande namnet för hjälporganisationen Solidaritetscenter.

Han dömdes i rätten för detta i vintras (källa) och nu bekräftade igår hovrätten domen.

Malmö tingsrätt dömde i februari 2017 en 34-årig man för brott mot lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (rekryteringslagen) och bestämde straffet till sex månaders fängelse. Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom…

Meddelandena innefattar enligt hovrätten straffbara offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet och hovrätten slår fast att uppmaningar att ge finansiellt stöd till terroristorganisationerna Islamiska staten och Jahbat al-Nusra för inköp av vapen är liktydigt med att uppmana till särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten finner även styrkt att den tilltalade uppsåtligen har tillhandahållit uppmaningarna på Facebook och att hans syfte med uppmaningarna har varit att de insamlade pengarna ska användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet. (källa)

Så här kunde det se ut när han under ett fejkat namn samlade pengar.

Jag varnade för Solidaritetscenter och Qadan 2015 (läs artikeln här).

Det var lätt att se att något var fel med ”hjälpverksamheten”, när en massa anhängare av IS och Al Qaida (Al Nusra) uppmanade folk att skänka pengar till centret för att hjälpa ”Syriens muslimer”. När man sen tittade närmare på Qadan, centrets främsta namn, såg man problemet tydligt.

Till en början stödde han både till Al Nusra och IS, under den tid de båda var en del samma rörelse, dvs Al Qaida. Hösten 2014, nästan ett år efter att Al Nusra och IS gått skilda vägar, stödde han ännu båda rörelserna. Han tog avstånd från IS först den hösten, 2014, sen fokuserade Ahmad Qadan på att samla pengar till Al Nusra/Al Qaida enbart. (Se tex källan här)

Gårdagens dom är bra. Men det finns fler frågor att ställa. Hjälporganisationen han ledde, Solidaritetscenter, hade ett 90 nummer och var alltså betrott som ”säkert” av myndigheterna. Mig veterligen har ingen granskat ”hjälpverksamheten” de bedrev och utrett alla de andra som engagerade sig i föreningens verksamhet. Det finns fler fula fiskar att fiska upp där.

Solidaritetscenter och dess drivande aktivist, Ahmad Qadan, fick stöd från en massa drivande imamer, organisationer, företag och individer i de mer ”traditionalistiska” kretsarna av islam i Sverige. Och de var, och är ofta ännu, vänner med Qadan. Man kan undra hur de kunde undgå hans många postningar med direkt och indirekt stöd till IS och Al Qaida och talibanerna på hans officiella facebookprofil. (Idag använder han hans riktiga namn Ahmad Qadan, men han gick under namnet Ahmad Sultan Abu Soumayah innan.)

abusultan3

Bilal Borchali, Salih Tufekcioglu, Abu Raad, Abu Muadh, Tahara, MUMS, etc etc… Gräddan bland salafistiska svenska organisatörer (och deras vänner) såg vad han postade, ändå stöttade de honom och Solidaritetscenter!

Solidaritetscenter finns inte längre, men var mycket aktiva. De samlade ihop mycket pengar med hjälp av dessa kända namn. På pappret samlade de bara pengar till humanitär hjälp. Men gick något till vapen, och hur mycket i så fall?

Dessa kända namn kanske inte kände till vad han sa om att samla pengar till vapen, i de slutna IS och Al Qaida grupperna på Facebook, under ett annat namn. Men de kunde se hans rasistiska utfall mot ”rafidah”, dvs shiamuslimer, IS flaggorna, bilderna med honom med soldatmössa, hans olika uttalanden om hur modiga IS och Al Qaida var (Al Nusra), stödet till talibanerna, etc, etc…

En del kanske bara stödde honom och Solidaritetscenter av ren pur dumhet, de reagerade nog inte. Jag tror nog de flesta inte ens ansåg att de tvivelaktiga postningarna och kommentarerna var ett problem. Qadan arbetade ju för en god sak och var en ”god” muslim.

Men bland aktivisterna för Solidaritetscenter kan man återfinna många som själva öppet eller i hemlighet stödde IS och/eller Al Qaida. Vilken roll hade de i Solidaritetscenter?

Solidaritetscenters framfart i sociala media var kusligt. Att en person som så öppet stödde terrorism kunde göra sig ett namn som respekterad humanitär biståndskämpe och dessutom få ett 90 nummer av svenska myndigheter!

Kommentaren från Hakim uppmanar folk att stödja muhajedeen överallt, dvs IS, på den tiden en del av Al Qaida.

abusultan7

abusultan6

abusultan8