Ursprung och brottslighet: vem bryr sig om världen utanför Sverige?

Svensk debatt är otrolig. I åratal diskuteras det fram och tillbaka om vi ska undersöka ursprungsländer för de som begår brott. Det prats mycket. Vitt och brett från allt från socialister till högerextremister och allt däremellan.

Men mycket mycket få personer (!) kollar hur läget är internationellt, eller bryr sig ens. Frågan är: har man koll på ursprung och brott i övriga Europa och USA och andra länder?

Svaret är JA. Våra grannländer har den kollen. Dessutom kontrollerar de andra generationens invandrare. Vet ni varför? Jo, för att första generationen är överrepresenterade i brottsstatistiken i hela Europa, pga socialt utanförskap framför allt. Men andra generationens invandrare har HÖGRE brotts-tal än till och med första generationen. I tredje led avtar utanförskapet.

Men utanförskapet är inte detsamma för alla invandrare. Siffrorna för brottslighet fördelat på ursprung varierar ENORMT mycket beroende på flera faktorer. Tex hur man kom hit och kultur och lagar och socioekonomiska faktorer där man kom ifrån, etc, etc.

Afrikanerna är värst ute i allt, precis allt. Utanförskapet är störst för dem. Det har vi vetat i 40 år i Sverige. Men även inom Afrika finns enorma variationer. Variationerna visar att kultur och lagar i länder man kommer från, och socioekonomiska faktorer i länderna man kommer från spelar roll, inte bara socioekonomiska förhållanden när man väl är här. Ända till andra och tredje generation. Dessutom spelar det roll HUR man kom hit. Som flykting eller arbetskraftsinvandrare.

Och varför behöver vi denna information. Jo, för insaterna. Vi kan inte bara dra alla med utländskt ursprung över en kam och anta att alla fungerar på samma sätt. (Det är typiskt svenskt att göra så, men vanvett. Som när man förr satte analfabeter och professorer i samma SFI-kurs.) Vi behöver insatser för att hjälpa dem ur utanförskapet och för det krävs information, och att vi individ- och gruppanpassar insatserna.

Kort och gott. Socioekonomiska förhållanden spelar störst roll för statistiken om brottslighet och ursprung. Men även socioekonomiska förhållanden i länderna man själv, och ens föräldrar, kom från.

Hur alla från Sd till M till S och V kan föra denna debatt utan att ställa den enkla frågan vad övriga Europa har för information och varför de undersöker det, kan jag inte förstå!

Läs gärna denna artikel igen, om dansk statistik om ursprung och brottslighet: https://ligator.wordpress.com/2017/02/11/vad-sager-dansk-statistik-om-brottslighet-och-invandrare/