Om likheter mellan extremhögern och den radikala islamismen

”Modernism? Democracy? The Western so called ”values”. That is the idea that women has a right to be nude and man has a right to be homosexual!” /Haitham Al Haddad

”An important aspect of the Eurasian worldview is an absolute denial of Western civilization. In the opinion of the Eurasians, the West with its ideology of liberalism is an absolute evil.” /Alexander Dugin

Den radikala nationalistiska extremhögern, alt right, har mycket gemensamt med den radikala islamismen. Faktum är att likheterna är så många att de är långt fler än olikheterna. Steget från en Daniel Friberg, Richard Spencer eller Breivik till en Alexander Dugin till en Haitman Al-Haddad, Sayeed Qutb, Yusuf Al-Qaradawi eller Osama Bin Ladin är kort. Det som skiljer är mest en fråga om ord. Man tror på olika gudar, ber på olika sätt och har olika ideer om vilken form av traditionell livsstil som är bäst. Och man har varandra (och judarna) som fiender.

Radikal islamism och radikal nationalism hatar det moderna, socialism och liberalism. Demokrati. Kvinnors rättigheter och homosexuellas rättigheter. Modern kultur. Västvärlden. Modern ekonomi som ”kapitalism och materialism”. Istället vill de tillbaka till en traditionell syn på världen och livet, traditioner som beskyddas av en nation, eller en ”ummah”.

Jag ska förklara detta lite närmare. Men först en viktig sak. Liberaler och socialister, kapitalism, materialism och socialistisk ekonomi är ofta samma sak för både radikala islamister och den alternativa högern. Det är ”modernism” och därmed något de hatar.  förvillas inte av att en radikal islamist eller nationalism skriver ”liberal demokrati”, ”kapitalism” eller ”marxism”. Det de skriver riktas mot såväl vänstern som högern.

Alt-Right or jihad?

Jag läste en bra artikel imorse: Alt-Right or jihad? Skribenten menar att radikal islamism och den nya alternativa högern har många likheter. ”Unleashed by globalisation’s dark side and the collapse of communities, radical Islam and the alt-Right share a common cause”.

”Whether alt-Right or radical Islam, the values of liberal and open democracy increasingly appear to be losing ground around the world to those of narrow, xenophobic ethno-nationalisms and radical ideologies.”

Detta stämmer bra överrens med vad jag själv kunnat se under de år jag undersökt såväl radikal islamism som de radikala ideerna på högerkanten.

Att radikala nationalister och radikala islamister hatar varandra gör att man lätt förbiser de många likheterna dem emellan. Ibland förenar sig de båda ideologierna i sin kamp, som när stormuftin av Jerusalem stödde Hitler, då Malcom X i USA sökte en allians med nazistpartiet och Ku Klux Klan. eller nazisten Jonas De Geer i Sverige som hade sufimystikern Tage Lindbom för sina politiska ideer. (Malcolm ångrade för övrigt samarbetet med KKK och nazisterna senare i livet, när han hade lämnat Nation of Islam.)

Jag kommer att skriva mer om detta framöver men vill redan nu visa lite summariskt vad jag menar.

Kriget mot modernismen

Man kan sammanfatta den alternativa högerns ideer och de radikala islamisternas ideer med antimodernism. De menar att världen rört sig mer och mer åt fel håll under 1900talet. Demokrati, homosexualitet, jämställdhet mellan könen och ”moralisk gränslöshet” och andra ”moderna ideer” anses vara problemet. Samhället har rört sig från iden om att det finns något rätt och något fel och blivit ”amoralisk”. Gud har fasats ut, till och med från kyrkor och moskeer och ersatts med moderna påfund. Nationen och ummahn har blivit omodern. Istället för idén om EN nation eller EN ummah förespråkas kulturblandning, och religionsblandning. Allt är allt och inget är rätt eller fel.

»Ett av de mest framträdande dragen i det mångtydiga fenomen vi gett det gemensamma namnet modernismen är ett oavbrutet gränsöverskridande.” /Tage Lindblom

Där en radikal nationalist pratar om nationen pratar den radikale islamisten om ummahn. Det är i praktiken samma sak. Formellt sett är nationen respektive ummahn ett samlingsbegrepp för samhörighet mellan den egna gruppen (alla svenskar respektive alla muslimer). Utanför dess gränser finns ”de andra” som ofta är ett hot, som för islamisten ”kuffarna” och för nationalisten ”muslimen” eller ”juden”. (Se min tidigare artikel i ämnet: radikal islamism är fascism)

Men den radikale nationalisten eller den radikale islamisten anser dessutom att det måste vara de ”rättrogna” som inkluderas i nationen. En radikal islamist inkluderar inte falska muslimer i ummahn.  För en sunnimuslimsk extremist betyder detta att man inte anser att shiamuslimer eller muslimer som är för demokrati eller kvinnors rätt till självbestämmande är inkluderade i ummahn. På samma sätt anser extremnationalisterna att ”marxister”, ”liberaler” och personer som försvarar judar eller muslimer är ”landsförrädare” och inte tillhör ”nationen”.

Lösningen på alla problem är att blicka bakåt och ”återföda” nationen, eller ummahn, genom ”traditionella värderingar”. För den radikale islamisten genom Allah.

”There’s a new spirit in Islam that is turning against the excesses of modernism… We condemn the excessive materialism of the West. We deplore the loss of solidarity and brotherliness, the decay of morals and the daily violations of human dignity. God has disappeared — almost nobody in the West talks about Him anymore. One year ago, there was a demonstration against me in London because I spoke out against homosexuality. People seem to have forgotten that it wasn’t me who came up with this mindset. It’s part of God’s order spoken of by Moses and even mentioned by Jesus.” Yusuf Al-Qaradawi

Det gemensamma

Om man tittar lite närmare på likheterna kan man punkta upp dem lite. Bara för att förtydliga. Att en rörelse har delar av allt detta betyder inte att de i sig är radikala. Det finns god nationalism som inte spottar på andra nationer eller kulturer. Dessutom finns det traditionalister och personer som vill behålla traditionella könsroller eller som är sexskeptiska som respekterar att andra människor gör andra val. Extrema nationalister hatar det fria valet och vill att samhället begränsas så mycket som möjligt. Att man själv väljer att vara traditionalist och konservativ är helt ok, så länge man inte försöker begränsa andra människors möjlighet att vara så ”moraliskt degenererad” som hen själv vill.

Antimodernism. Mot modernism/postmodernism (som betyder samma för dem) och för en återfödelse av Ummahn/nationen baserat på traditionella värderingar. Modernism betecknas som att individen sätts i centrum, eller ”mänskligheten”. Båda sakerna hatar antimodernisten. Istället för individen och mänskligheten vill antimodernisten sätta den egna gruppen och kulturen.

Nationalism. Den egna gruppen och egna kulturen är grunden. Dvs nationen eller ummahn.

Antidemokrati. ”Liberal demokrati” anses vara ett hot. Både den radikale nationalisten och den radikale islamisten betonar de att de vill ha riktigt folkstyre eller en riktig shura men inte alla ska ha tillåtelse att påverka samhället. Man definierar vilka som ska exkluderas från ”folkstyret”. ”Alla ska inte med det finns inget värde i sig att alla ska ha inflytande och rätt att bestämma, demokrati är inget slutmål.” (Källa)

Traditionalism. Man drömmer sig tillbaka till en storhetstid. Då var världen på väg åt ett bättre håll än idag. Samhället måste stoppa modernismen och bygga vidare på den gamla utopin.

Återupprätta moralen. ”Ohämmad individualism och friheter leder till långsiktig degenerering och nedbrytning av samhällskroppen”, som Alt Högern skulle beskriva det.

Återupprätta kulturen. Där en radikal islamist betonar att muslim är ondska skulle en nationalist ur  alt-högern peka ut ”kulturella avarter” eller ”kulturmarxism”. Man håller fram en kulturell tradition, ofta mer ”andlig” och ”djup” som ska inspirera nationen eller ummahn framöver.

Antiindividualism. Människor ska inte få göra ett fritt val.

Mot kvinnors rättigheter. Kvinnohatet. Detta är en viktig punkt. Att gränserna mellan kvinnor och män upplösts anses vara en av de värsta avvarterna av modernismen. Själva vill de upprätthålla traditionella könsroller. Värst av allt är att kvinnlig kultur och kvinnlig sexualitet tillåtits genomsyra samhället. Kvinnor har blivit mindre kvinnliga och män mindre manliga och denna trend måste brytas.

Sexfientlighet. Modern sexualitet är ett hot och i mångt och mycket ett resultat av kvinnors frigörelse.

Nakenhet är ett hot. Den nakna kroppen anses vara ett hot och ett bevis för samhällets degenerering. Nakenhet definieras lite olika. För en radikal islamist är nakenhet att ha håret utsläppt. För alt right är det nåt annat. Gemensamt för båda är deras krav att staten måste lagstifta för att begränsa nakenheten, genom lagar mot pornografi. 

Vad som är porr definieras också olika. Radikal islamister och Ku Klux Klan definierar bilder på kvinnor och småflickor som badar iförda baddräkter som porr som måste förbjudas. 

Indvidens rätt att själv bestämma anses samhällsfarlig.
Klädlagar. Den radikale islamisten är fixerad vid att sätta på kvinnor en hijab. Den radikale nationalisten är fixerad vid att ta av kvinnan hijaben. Det är en ständig fixering vid hur ANDRA människor klär sig. Speciellt hur kvinnor klär sig. Individens fria val är ett hot.

Homofientlighet. Homosexualitet anses vara fel och samhällsomstörtande. Detta för att individen ges rätt att utveckla den kultur och den sexualitet man själv vill. Det är alltid det egna valet som man sätter fokus på. (Sexualitet som medfött existerar inte i deras tankevärld. Homosexualitet är ett resultat av samhällets och moralens och religionens degenerering, som de ser det.)

Mot religionsdialog eller kulturdialog. På sin höjd kan man tolerera andra kulturer eller andra religioner,  inom de egna gränserna, i nationen eller den ”islamska staten”, om de underkastar sig nationens eller ummahns lagar och regler. Kulturer och religioner ska hållas separata. Ingen dialog ska ske över religionsgränserna.

Mot materialism och kapitalism och socialism och marxism. I radikala islamisters och radikala nationalisters ögon hänger dessa samman och är ett resultat av modernism.

Allt löper samman

I de radikalas tankevärld löper allt detta samman. Kvinnor anses vara ett hot, liksom demokrati, kulturell degenerering och migration. Häng med nu på en resa i antimodernisternas tankevärld.

Kvinnorna förstör civilisationen, anser en del. Dvs de kvinnor som tolererar iden om kvinnlig frigörelse.

Kvinnors rätt att vara nakna är ett resultat av iden om en dialog mellan religioner, som en anser.

“Many of his students are the ones who call to the modernist ideas of secularism and womens’ rights and so on. Of course we understand what they mean by womens’ rights that is for the woman to be naked and so on…..In reality what was it that they wanted and what were their main ideas? Although this is going back about a hundred years or so but the modernists of today share many, if not most of those ideas today. So the first of those was to bring the Muslims closer to the kuffar. To bring the Muslims closer to the kuffar in their customs, in their habits, in their culture and so on, this is what they want. And also to bring the so called religions, the three religions Judaism, Christianity closer to each other so that they kind of co-exist as one.” (Abu Talha)

Feminism och mångkultur och modern konst hör ihop och är ondskefull, anser en del….

”Modernitet är ett begrepp som bland annat betecknar den samhällsordning som växte fram ur upplysningen, baserad på rationella och vetenskapliga principer, samt individuella rättigheter. Ordet används även för att beskriva konst, kultur och värderingar knutna till denna samhälleliga och politiska utveckling. (Källa)  Samtidens kultur bygger på modernism. Statliga kulturinstitutioner sponsrar feminism, marxism och mångkulturalism – idéer som alla har rötter i moderna progressiva teorier…

Det med all rätt, eftersom de modernistiska övergrepp som ickekulturella manipulatörer gjort mot människor är oförlåtliga. De har medvetet förstört samtida, historiska och framtida perspektiv. Artificiella tankefigurer, importerade accessoarer och metodisk förnekelse av Djupsverige är inte svensk kultur. Det är attacker inte bara mot svensk kultur, utan mot kulturer i allmänhet. Kulturers väsen är inte smutsiga och drypande av självförakt – de är tvärtom en källa till inspiration, glädje och gemenskap.

Vi kommer att befrias först när det moderna blir omodernt, och dit är vi på väg trots desperata censuråtgärder och intensifierade regimlögner. Då, när vi ser vår kultur i den blå himlen ovanför oss, när vi hör den i trädtoppparnas sus och känner den genom tiden i jorden – då kommer vi kunna se vilka vi egentligen är. Då landar insikten i oss att vi inte har något att skämmas för och att vi istället för att vältra oss i självförakt ska hylla vår unicitet. Men innan dess måste de kulturhatiska terrorister som sugit vår energi, förstört våra offentliga rum och ljugit för oss om vår historia åtalas.” (Källa)

Iden om mänsklig frihet och materialism hör ihop med den vulgära iden om ”kvinnors frigörelse”, som Sayeed Qutb uttryckte sig.

”Look… at this individual freedom, devoid of human sympathy and
responsibility for relatives except under the force of law; at this materialistic attitude which
deadens the spirit; at this behaviour, like animals, which you call ‘Free mixing of the sexes’ at
this vulgarity which you call ‘emancipation of women,’ at these unfair and cumbersome laws of
marriage and divorce, which are contrary to the demands of practical life; and at Islam, with
its logic, beauty, humanity and happiness, which reaches the horizons to which man strives but
does not reach. It is a practical way of life and its solutions are based on the foundation of the
wholesome nature of man.”. (Qutb)

Vi måste återuppväcka andligheten med en återgång till traditionella värderingar, som de alltid säger.

“Spirit is the wellspring of culture, and politics is downstream of that… We must overcome today’s debased and lonely ‘porn culture’ and return to a sexuality that is fruitful and erotic in the truest sense of the word…” (Källa, Alt Right)

”We invite Right and Left to unite, and not to oppose traditionalism and spirituality…” (Alexander Dugin)

So we are on the verge of an Islamic revival;
a revival not limited to the intellectual realm but a revival in governance, in jihad fi sabeelillah and
every area that needs to be revived…  we need to struggle and strive to bring back
the rule of Allah (Azza wa Jal) on earth. If we believe that Islam is a comprehensive religion, then
we need to bring back the rule of Allah (Azza wa Jal), we need to bring back Sharia into our lives,
we need to bring back the Islamic khilafa. These are not voluntary things, these are things that
are obligations on us, we need to all strive together in unity, to bring back the rule of Allah  (Anwar Al Awlaki)

Vi måste röra oss bort från västs värderingar, dess individualism och prat om mänskliga värderingar, som Alexander Dugin beskriver det.

”Liberals themselves rub their hands at the sight of this. As soon as we begin to criticize globalization, they say these are fascists and communists. When they begin to explain that there is something else, they’re told no. ‘You’re just justifying communism and fascism, you’re just hidden communists and fascists! You’re either hidden fascists or hidden communists.’ In this system of the political philosophy of modernity, there is no concept of a fourth. The meaning of the Fourth Political Theory starts with this assumption that there is none, but there should be. It is necessary in order to defeat liberalism without falling into the trap of communism and fascism. Maybe we can once again go along the same path and build a socialist, totalitarian society in which there will be a lack of freedom, and sooner or later the liberals will come and it all happens again…

We need to deconstruct all of modernity. If we transcend the borders of modernity, we see a different society, a different notion of man, a different view of the world, a different notion of politics and the state. First of all, we finish the Cartesian [notion of the] subject [as the individual] and see something else. Let’s search for what there is in this other world. In sociology, this is called the transition from modern society to traditional society. The notions of tradition, religion, and pre-modernity already offer us an undoubtedly broader spectrum of alternatives. If we reject the laws of modernity such as progress, development, equality, justice, freedom, nationalism, and all of this legacy of the three centuries of philosophy and political history, then there is a choice. And it is in fact very broad in the least. This is what I have been saying. This is traditional societyOne of the first, simplest movements in the direction of the Fourth Political Theory is the global rehabilitation of Tradition, the sacred, the religious, the caste-related, if you prefer, the hierarchical, and not equality, justice, or freedom. Everything that we reject together with modernity and everything that we completely rework

Today’s liberalism is so rotten within that it’s easy enough to throw out now, because it itself has recognized progress, freedom, and development to be absolute fictions. Liberalism has recognized that it is a kind of particular totalitarian approach. Behind all these ideas of liberation, freedom, equality, individualism, etc., stands none other than the will to power.” (Källa, Dugin)

Och en riktig man är givetvis inte homosexuell eller feminist. Som både alt-right och radikala islamister säger.

”How many of you agree that the punishments described in the Koran and the Sunna – whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is… If it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that?”

Eller som Tage Lindbom, den svenska radikala islamist som blev många nationalisters guru, beskrev det när han kritiserade Ecce Hono och homosexualiteten 1998

”Ett av de mest framträdande dragen i det mångtydiga fenomen vi gett det gemensamma namnet modernismen är ett oavbrutet gränsöverskridande.

I den fortskridande sekulariseringen upplever den moderna människan alltmer att tillvaron ingenting annat är än ett existentiellt flöde utan mål och mening. För människan finns ingen möjlighet att undandraga sig ett deltagande i denna rumsliga och tidsliga föränderlighet. Hon är tvingad till en ”kybernetisk” överlevnad, alltså till en rastlös aktivitet för att inte, symboliskt talat, bli dränkt i detta flöde. Denna aktivitet är såväl fysisk som psykisk, och det är här vi möter nutidsmänniskans rastlöshet och stress. Det gäller att ”fylla” det tomrum, som upplevs i den ständigt pågående existentiella, mållösa föränderligheten, och här får inga hinder stå i vägen. Allt måste undanröjas. Det är här vi möter det oavbrutna gränsöverskridandet. Såväl psykiskt som fysiskt träder den moderna sekulariserade nutidsmänniskan fram som en ständigt expanderande varelse, rastlöst aktiv i sitt ”självförverkligande”. Emellertid måste hon både inför sig själv och inför ”världen” ge sitt beteende en mening och det är här vi möter en av modernismens mest raffinerade lögner: hon kallar detta frihet.” (Källa)

Men vad sker då med avvikarna? De som vill ha demokrati, de som är för kvinnors jämlikhet med männen, etc? Ja, de ska tystas.

socialjustice58varje muslim är helig men syndarna ska piskas FORTS

socialjustice58varje muslim är helig men syndarna ska piskas(Källa Qutb)

Så ju mer man tittar på det ju mer likheter hittar man. Låt er inte luras av att ena parten vill banka den andra parten i skallen. Radikal islamism och radikal nationalism är filosofiska tvillingar!

 

PS

Även kommunism har givetvis likheter med dessa två ideologier. Viljan att kontrollera individen är stor bland fler än dessa två grupperna. Men det är lite mer komplext och jag anser inte man kan göra exakt samma sorts jämförelse dem emellan. Men i antidemokrati, hatet mot väst och viljan att styra individen finns extremt många likheter. Men Sovjets kommunistiska system hade inte könsförtryck det som en integrerad del av sin ideologi. För radikala nötter till höger och bland islamister är det en av grundstenarna i ideologin.