Regeringen borde be funktionshindrade om ursäkt för sekler av förtryck!

Regeringen borde ersätta personer med funktionsnedsättningar för sekler av förtryck och hat. Istället för att dra ner på LSS, som man nu föreslår borde regering och riksdag be om ursäkt offentligt till personer med funktionsnedsättningar för sekler av förtryck. En utredning borde tillsättas för att ersätta de drabbade finansiellt. Monument till minne av förtryckets offer i Sverige och internationellt borde resas och konferenser hållas.

Nedskärningarna inom LSS är inte acceptabla. Punkt slut. Man begränsar faktiskt  friheten för en utsatt grupp som utsatts för institutionell segregering, för förtryck och fördomar.

St Lars i Lund. Begravningsplats för de med funktionsnedsättningar som gömdes undan av samhället på St Lars.

Personer med funktionsnedsättningar har förföljts, spottats på, hånats, isolerats, segregerats, dödats, och hatats i vår nära samtid i Sverige. De har utsatts för tvångsaborter, tvångssteriliseringar, tvångsomhändertaganden, tvångsvård och har utsatts för experiment som de vore försökskaniner.

Personer med funktionsnedsättningar har förintats och massmördats efter att ha förklarats vara ett hot mot den ariska rasen i nazityskland. Faktum är att judar, romer och personer med funktionsnedsättningar var de tre grupper som förintelsen riktades in mot.  De som byggde gasugnarna i förintelselägren, där judar gasades i miljontal, började sin karriär inom T4 programmet med att förinta ”erbkranke”, dvs ”ärftligt sjuka”.

Det är minst sagt besvärande att regeringen och riksdagen nu drar in stora delar av fri- och rättigheter för en grupp som nazisterna massförintade och som Sveriges regering!

En svensk medborgarrättsstrid

I Sverige har vi ingen Martin Luther King. Men vi har hbt-rörelsens strid för alla människors lika värde och personer med funktionsnedsättningar fört för ett bättre liv. Nu med besparingarna inom LSS har regering och riksdag tagit de första stegen mot att avveckla de framsteg som gjort för en av grupperna: de med funktionsnedsättningar. LSS hotas, och därmed en frihetsreform som kan jämföras med lagarna i USA mot diskriminering och segregering som följde efter de svartas kamp på 60talet.

Vi ska vara lika stolta över kampen för rättigheter för de med funktionsnedsättningar som amerikaner är för Martin Luther King! Men trenden har vänt! Det är skrämmande.

Tänk dig att Martin Luther Kings medborgarrättsrörelse äntligen hade vunnit terräng och svarta i USA fått mer och mer frihet. Så en dag beslutar presidenten i ISA, med hjälp av kongressen och senaten att samhället inte längre har råd med alla människors lika rättigheter. Man beslutar att svarta bara ska ha mänskliga rättigheter i den mån de styrande anser de har råd med det. Husarrest och segregering återinförs av svarta. Man hotar att montera ner många av framstegen sen 60talet och återinföra skillnaderna mellan vitas och svartas rättigheter.

Eller tänk dig att nån annan grupp som levt i segregering och diskriminering, men som erövrat människovärdet igen, skulle riskera att få delar av framstegen utraderade. Om det skulle föreslås att judarna skulle återföras till ghetton och få partiella utegångsförbud, eller om homosexuella skulle tvingas tillbaka in i garderoben.

Redan nu mister personer med svåra funktionshinder assistansen. Det anses inte vara ett grundläggande behov att kunna andas längre ens. 6000 personer kan komma att mista stora delar av assistansen för att det inte anses ett grundläggande behov med ”väntertider” eller ”transporter”, vilket skulle förhindra att personer med LSS jobbar eller umgås med andra människor fritt. Hela iden om LSS skulle omintetgöras och personer återföras till en sorts hemtjänst, som man hade det före LSS.

Jag arbetade på boendeservice, som hemtjänst för personer med funktionsnedsättningar kallades förr. Det var som hemtjänst. Om de boende hade tur fick de komma ut och luftas en eller två gånger i veckan. Friheten att kunna äta när man vill, bajsa när man vill, bli aktiv i föreningar, arbeta eller bara träffa vänner på stan fanns inte. Den friheten kom med LSS.

Alliansen OCH sossarna

Mitt parti, Socialdemokraterna, bär en del av skulden till denna nedmontering av LSS. Den inleddes redan under Alliansen som pratade mycket om kostnadsökningar och kostnadseffektivitet. Försäkringskassan blev tuffare med bedömningar och deras handläggare bad ofta att få se hur den med LSS duschade sig eller liknande. Integritetskränkande frågor till den som sökte om LSS blev regel, inte undantag.

Men nedmonteringen fortsatte under Socialdemokraternas styre. 2015 förvärrades det. Samtidigt som regeringen sa att man skulle minska flyktingmottagandet sa man även att LSS var för dyrt och att man behövde spara även där.

”Det handlar också om att dämpa kostnadsutvecklingen på andra områden där vi ser att kostnaderna ökar, tex sjukskrivningar och assistansersättning, där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom i riksdagen nu”

Nästa steg togs 2016 med direktiven till assistansutredningen som speglar de  regeringens diskussion med Försäkringskassan.  Direktiven till översynen av LSS gavs ut 2016. I den görs det klart att det är ett problem att LSS vuxit, att fler fått tillgång till frihet och självbestämmande.

”Kostnadsutvecklingen är, bl.a. som en följd av det, starkt oroande. Både antalet personer som beviljas assistans och antalet timmar som beviljas i genomsnitt per vecka och person har ökat kraftigt sedan lagen infördes… Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen…. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”
Lagen om LSS från 1993 har fokus på allas rätt att leva som andra. Dessa ord upprepas i direktiven  2016 men sen är man snar att säga att : ”kostnaderna för assistansersättning och personlig assistans har ökat kraftigt.” Man måste definiera vad ”leva som alla andra” innebär.  Direktiven noterar att det inte längre ska vara upp till individen själv att bestämma hur man ska ”leva som andra”, det ska myndigheterna göra. Man ska få beviljat pengar exakt för olika insatser och straffas om man inte använder de beviljade timmarna och pengarna till dessa insatser. Man fastställer att det behövs mer besparingar.  Direktiven säger till och med öppet att man borde hitta alternativ till LSS, dvs institutioner, att föräldrar sköter personen, eller nån sorts hemtjänst (för det är det enda som finns som alternativ).

Allt i allt

De som dog på St Lars fick inte ens en riktig grav i döden. De fick en metallklump med ett nummer på. De som samhället inte ville ha att göra med. De avvikande. De oönskade.

De som står närmst att drabbas är de med LSS. De ser att regering och riksdag fattade beslut om nedskärningar och lever i skräck att mista hela eller delar av sin assistans. De vill inte tillbaka till ett liv utan friheten att leva ett eget liv.

Friheten att kunna bajsa, äta, älska och gå ut och gå när man vill är också en frihet!

Felet är regeringens och riksdagens. Det var de som satte ramarna för hur myndigheter skulle börja behandla LSS genom sitt prat om besparingar. Vi är många som varnat för detta i många år nu. Mitt parti, Socialdemokraterna, spelar tyvärr en mindre trevlig roll i detta. Utvecklingen måste vändas, snarast.

Man skär ner friheten för en grupp som hatats, segregerats och bespottats och förintats genom seklen. Med tanke på hur personer med funktionsnedsättningar hanterats i Sverige förra seklet borde regeringen ersätta dem finansiellt för deras lidande och be om ursäkt offentligt, inte dra ner på deras rättigheter!

Istället för fortsatta nedskärningar inom LSS borde staten formellt be personer med funktionsnedsättningar om ursäkt för sekler av förtryck. Staten boprde tillsätta en utredning om att ersätta alla som drabbades av förtryck och diskriminering finansiellt. Och staten borde ta intitiativ till minnesmärken i Sverige mot både det inhemska förtrycket mot personer med funktionsnedsättningar, och förintelsen under nazityskarna av dessa.

Jag avslutar med Åsa Strahlemos ord om hur rädd hon är för framtiden.

Vad skulle du säga är skillnaden mellan att leva ett liv och att överleva?
Du kanske inte har funderat så mycket över frågan.
De allra flesta behöver inte det.
Tack o lov!

Personlig assistans är en insats som ryms inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Det är en insats som för tusentals personer ger makten över att själv kunna bestämma över sitt eget liv.
När saker ska göras
Hur saker ska göras
Var saker ska göras
och vem som ska göra det
och framför allt att assistansen kan ges direkt då behovet uppstår.
Den personliga assistansen låter oss leva!

(…)

Om du skulle behöva bli beroende av dina nära och kära.
Om du skulle behöva planera in precis allt du ska göra per minut i din vardag och behöva hålla dig till den planen.
Om det ändå skulle göra att du blir instängd och isolerad hemma.
Skulle du kalla det att leva ett liv då?
Eller skulle du kalla det att överleva?

Alla ska ha rätten till ett liv i Sverige.
Riksdag och regering måste ändra LSS nu så att den personliga assistansen återigen fungerar så som det var tänkt från början.
Idag är det jag.
I morgon kan det vara du!
Säg ifrån nu!
Låt oss leva!

Läs även DHR:s rapport till FN med larm om  assistanskrisen: läs den här!