Kommunismen har testats i verkligheten och ledde till massförintelse

Man hör ofta myten att ”nazismen inte provats i verkligheten, eftersom SS kapade och perverterade den”. På samma sätt hör man myten att ”kommunismen aldrig testats i verkligheten”.

Men det är fel. Kommunism har liksom nazism prövats i verkligheten (fastän det finns både kommunister och nazister som påstår annorlunda), i t.ex. Sovjet, Cuba, Nordkorea, Kina och i Pol Pots Kambodja. Och beviset för det är massförintelsen av människor under kommunismen.

Kommunismen som idé förutsätter nämligen förtryck av ”avvikande” grupper lika mycket som nazismen gör det. Kommunisterna ser på överklassen, borgare,klassförrädare och kontrarevolutionärer på samma sätt som nazister ser på judar, som parasiter som hotar det kommunistiska idealet.

Om man studerar retoriken bakom kommunisternas massmord på 30talet ser man en retorik av att demonisera hela grupper av människor och förklara dem vara agenter, parasiter, skadedjur, etc. Det förklarar varför fattiga kulakbarn kunde dödas i kommunismens namn. Denna retorik kan man studera i t.ex det svenska kommunistiska partiets tidningar som Ny Dag och Norrskensflamman. Man kan läsa hur de ansåg att heöa grupper av människor var onda, per definition.

Offentligt sa Lenin och Stalin bara indirekt att man borde massmörda människor (med ord om att ”råttor skjuter man bara”, och utpekande av dem som ”onda”, sådant) men privat och i brev (tex Lenins order 1918) var de öppna med att de ville massförinta de hatade grupperna människor.

Läs ”Den ocensurerade Lenin”, Moskva 1996: ”Gå över gränsen (till Lettland eller Estland) och häng där mellan hundra och tusen funktionärer och rikemän.”/”Häng (det är absolut nödvändigt att folk får beskåda det) minst hundra notoriska storbönder, rikemän och blodsugare.”/”Arkebusera några hundra prostituerade och forsla bort kvarlevorna.”/”Tjekans presidium måste i natt se över de kontrarevolutionära målen och låta arkebusera alla uppenbara kontrarevolutionärer. Regionala tjekor skall göra detsamma. Vidta åtgärder så att liken inte hamnar i orätta händer.”/”Ju större antal reaktionära borgare och präster vi lyckas skjuta desto bättre.”/”Skjut ner var tionde lösdrivare på fläcken.”/”Skjut prästerskapet i Sjuja, till siste man.”

Detta är kommunism, i Marx anda. Kommunismen som ide förutsätter nämligen jämlikhet i materiella villkor och ideer och åsikter (enligt Marx), en likriktning av ideer.  Jämlikhet förutsätter att någon bestämmer vad som ska vara jämlikt, vilken måttstock man ska ha. Och de som inte vill vara jämlika, dvs följa måttstocken, är ett hot mot samhället.

Utan Marx, ingen massförintelse av de grupper kommunismen pekade ut som hot och parasitära.

Både proletariatets diktatur och slutsteget, kommunismen, förutsätter att man håller avvikarna i schack. I Sovjet hade man proletariatets diktatur fram till 30talet, då påstod man att man hade nåt det kommunistiska målet: kommunismens slutgiltiga drömsamhälle. Mao ansåg samma sak och Pol Pot. I Nordkorea idag anser man sig ha passerat proletariatets diktatur och infört kommunism.

Kommunismen HAR provats i verkligheten, precis som nazismen.

En tanke på “Kommunismen har testats i verkligheten och ledde till massförintelse

  1. Pingback: ”Men nazisterna och kommunisterna gjorde ju bra saker också” – Sverige är inte världens navel!

Kommentarer är stängda.