Kakabeveh ser en koran och blir rädd

Ska det få finnas religiös litteratur i religiösa studieförbunds lokaler? Och ska dessa få bedriva SFI verksamhet, och undervisa nya svenskar i svenska språket, trots att det råkar finnas biblar och koraner i deras lokaler?

Frågan har aktualiserats av att Amineh Kakabeveh hittat koranen i studieförbundet Ibn Rushds lokaler. Det gör hon till en nyhet genom att hävda att Skurps folkhögskola, som bedriver SFI i Ibn Rushds lokaler, använder koranen och religiös litteratur som hon funnit på en hylla som undervisningsmaterial. Hon ger inga bevis för att de verkligen använder den religiösa litteraturen som undervisningsmaterial, enda ”beviset” är foton som visar att koranen ligger på en hylla i lokalen.

Återigen: detta är inte bevis.

Jag är noga med detta med bevis. Påstår man något ska man kunna exakt belägga att den litteratur man ser i lokalen verkligen ÄR studiematerialet Skurps Folkhögskola använder. Jag förväntar mig därför att Kakabeveh eller andra som upprörs av förekomsten av religiösa böcker i ett religiöst studieförbunds lokaler kommer med RIKTIGA bevis. Bevis och evidens är viktigt i dessa dagar med alternativa fakta och ryktesspridning.

Att det ligger koraner och annat religiös litteratur i Ibn Rushds lokaler är lika okontroversiellt som att det ligger biblar i Sensus lokaler. Och att Sensus håller bibelkurser. Sensus har SFI verksamhet också, projektet Grogrund som kombinerar trädgårdsarbete och SFI. En fd flykting från Öland har en släkting som gått där, därför känner jag till projektet. Det är för övrigt bra. Hen som är muslim har inte brytt sig nämnvärt om biblarna i kyrkorna och i studielokalen.

Får vi se bilder från Kakabeveh på biblar i Sensus lokaler med samma upprörda tonläge nu, månntro?

PS

I sig är jag inte mot att man använder en bibel eller en koran i SFI undervisningen. Jag lärde mig grundläggande latin genom att läsa bibeln på latin och har fräschat upp min tyska genom att läsa Shakespeare och bibeln på tyska. Man lär sig språket lättare genom att läsa bekanta texter från modersmålet, eller nåt annat språk man kan, i det nya språk man ska lära sig. Så att inkludera korantexter i SFI, om alla eleverna är med på det, är faktiskt jag helt för. Det vore pedagogiskt riktigt. 

***

***

Bilderna som bifogas är det enda ”beviset”.