Hanif Bali gör en till ”Fridolin” om skatteutjämningen

Gustav Fridolin glömmer gång på gång att han sitter i regeringen. T.ex. när han beklagar sig över den flyktingpolitik regeringen  för. Men han är inte ensam. Som jag skrev igår rasar Hanif Bali just nu mot de strafflagar han själv i sin egenskap av riksdagsman, ligger bakom. I somras rasade han mot de lagar för ensamkommandes mottagning som han ligger bakom. Han har röstat för dem i riksdagen. Igår kväll gjorde han ytterligare en ”fridolin”: om skatteutjämningssystemet.

Som makthavare och riksdagsman klubbar man igenom flera beslut. Ibland så många att man inte kommer ihåg det. Ett av de beslut Hanif Bali klubbat igenom har det något osexiga namnet ”Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU2”. I den formulerades Alliansens syn på bland annat skatteutjämning. Dessutom klubbade man igenom lite andra

”För att även framöver kunna ha en jämlik välfärd av hög kvalitet i hela landet krävs en fortsatt omfördelning av skatterna mellan landets regioner genom statsbidrag till kommuner och landsting och kommunal skatteutjämning”

Återigen: jag säger inte att Hanif Bali har helt fel. Skatteutjämningssystemet behöver en reform. Det jag reagerar mot är att han skriker högt mot beslut han själv som makthavare tagit och piskar upp hysteri bland de som följer honom blint.

Mönstret går igen. T.ex. gnäller Hanif Bali högt om hur dåligt debattklimatet är och hur mycket hat han får stå ut med att ta emot. Men det hat han får är bara en spegel av hans egna hatiska retorik.

Ack ack ack det är inte lätt när man glömmer att man varit makthavare och lagstiftare sen 2010. Fortsätter Hanif Bali att göra ”en fridolin” på detta sättet så får vi nog skäl att byta namn på fenomenet. Då blir talessättet att ”göra en Bali” istället.