Hans-Herman Hoppe – en extremlibertariansk fascist

Välkommen in i extremliberalernas värld; dvs de riktigt extrema som kallar andra libertarianer som försvarar homosexuella och är för yttrandefrihet och  demokrati för ”kommunister”, men som själva gärna hoppar i säng med ryssfascisten Alexander Dugin eller svenska nazzar på Motgift. De riktigt extrema som tyckte att världen var bättre förr, när kungar styrde enväldigt över ”pöbeln” och betraktade ”sitt land” som sin egendom.

Som alla ideologier har även liberalismen och libertarianismen en svart och antidemokratisk extrem sida. En person förkroppsligar denna antidemokratiska, totalitära sida av den libertarianska traditionen mer än annat: Hans Herman Hoppe. I denna artikeln tittar jag närmare på Hoppe, som i Sverige stöds och av personerna bakom projekten Bubbla och Corax.

Hans Herman Hoppe är en öppen antidemokrat som vill bygga en värld av små totalitära stater som styrs som privategendomar av individer och konglomerat. En värld där homosexuella måste diskrimineras eftersom deras blotta existens strider mot hans syn på ett libertarianskt drömsamhälle. Det är inte konstigt att Hoppe gång på gång avslöjas när han hoppat i säng med fascister. Han intervjuades om sin demokratisyn på den extremnationalistiska sajten http://junge-freiheit.de/ för en tid sen.

Nu i dagarna har det visat sig att börjat skriva på  ryssfascisten Alexander Dugins sida (källa). En sökning på Katheon visar att det finns flera artiklar där om Hoppe. Han omtalas positivt. Speciellt för sin syn att diskriminering är bra. Traditionalister och libertarianer i Hoppes anda borde söka en allians menar en skribent. Skribenten är för att diskriminera bort viss form av omoral och attraheras av att Hoppe anser att ett libertarianskt samhälle måste tillåta diskirminering av tex homosexuella. ”A libertarian society will therefore be a society in which discrimination and intolerance are at least possible and, as we will immediately see, are unavoidable.” (Källa)

De som sprider Hoppes ideer i Sverige är nätverket som grundade den liberala nyhetssajten och podcasten Bubbla. Sofia Arkestål arangerade en libertariansk idekonferens nere på Malta tidigare i år där Hoppe var en av talarna. I Corax regi. Hon har ofta försvarat Hoppe i sociala media och om man kikar på hennes Facebookprofil så ser man en bild på henne och Hoppe.

I Bubblas podcast har Sofias kollega Martin Eriksson öppet uttalat kritik mot demokratin. Som av en ren slump deltar Martin även i fascisters podcasts.  Om man lyssnar på Motgift-podden kan man bland annat lyssna på Martins försvar av Hoppe. (Lyssna på Motgift här!) Martin intervjuas av nazisten Björn Björkqvist.

Att Hoppe och hans anhängare hoppar i säng med fascister är ingen slump. Hoppes ”libertarianska” drömsamhälle är ett samhälle utan demokrati, utan yttrandefrihet, med diskriminering av tex homosexuella och som styrs av en stark ledare som äger sitt samhälle.

Hoppes statslösa totalitära stat

Jag ska inte orda mycket om Hoppes bok mot demokrati, Democracy the God that failed.  Det räcker med att läsa sidorna 211 till 218 för att förstå hur han tänker. Hoppe är en favorit bland många som anser att man borde bygga ett libertarianskt samhälle utan stater, där alla får leva som de vill. Men Hoppe själv är faktiskt inte mot en stat. Hans vill ha ett statslöst förbund baserat på privat ägande som i praktiken kommer att fungera som små stater. Och vad värre är: små EXTREMT totalitära stater.

To exclude other people from one’s own property is the very means by which an owner can avoid ”bads” from happening: events that will lower the value of one’s property. In not being permitted to freely exclude, the incidence of bads-ill-behaved, lazy, unreliable, rotten students, employees, customers-will increase and property values will fall. In fact, forced integration (the result of all nondiscrimination policies) breeds ill behavior and bad character. In civilized society, the ultimate price for ill behavior is expulsion, and all-around ill-behaved or rotten characters (even if they commit no criminal offense) will find themselves quickly expelled from everywhere and by everyone and become outcasts, physically removed from civilization. (Democracy: The God That Failed 211-213)

Om man tillåter icke önskvärda beteenden i en stat leder detta till att de icke önskvärda beteendena sprids och blir en del av den generella kulturen i samhället. Dvs beteendet blir något tolererat och något som alla alla börjar hålla på med, i stor eller liten utsräckning.

”By contrast, if one is prevented from expelling others from one’s property whenever their presence is deemed undesirable, ill behavior, misconduct, and outright rotten characters are encouraged (rendered less costly). Rather than being isolated and ultimately entirely removed from society, the ”bums” -in every conceivable area of incompetency (bumhood)-are permitted to perpetrate their unpleasantries everywhere, so bum-like behavior and bums will proliferate. The results of forced integration are only too visible. All social relations-whether in private or business life-have become increasingly egalitarian (everyone is on a first name basis with everyone else) and uncivilized. ”

Och vad bör då kunna ses som denna sorts ”dåliga” och ”icke önskvärda beteende” i en libertariansk stat? Hoppe förklarar:

In distinct contrast, a society in which the right to exclusion is fully restored to owners of private property would be profoundly unegalitarian, intolerant, and discriminatory. There would be little or no ”tolerance” and ”open-mindedness” so dear to left~libertarians. Instead, one would be on the right path toward restoring the freedom of association and exclusion implied in the institution of private property, if only towns and villages could and would do what they did as a matter of course until well into the nineteenth century in Europe and the United States. There would be signs regarding entrance requirements to the town, and, once in town, requirements for entering specific pieces of property (for example, no beggars, bums, or homeless, but also no homosexuals, drug users, Jews, Moslems, Germans, or Zulus), and those who did not meet these entrance requirements would be kicked out as trespassers. Almost instantly, cultural and moral normalcy would reassert itself.

Left-libertarians and multi- or countercuiturallifestyle experimentalists, even if they were not engaged in any crime, would once again have to pay a price for their behavior. If they continued with their behavior or lifestyle, they would be barred from civilized society and live physically separate from it, in ghettos or on the fringes of society, and many positions or professions would be unattainable to them. In contrast, if they wished to live and advance within society, they would have to adjust and assimilate to the moral and cultural norms of the society they wanted to enter. To thus assimilate would not necessarily imply that one would have to give up one’s substandard or abnormal behavior or lifestyle altogether. It would imply, however, that one could no longer ”come out” and exhibit one’s alternative behavior or lifestyle in public. Such behavior would have to stay in the closet, hidden from the public eye, and physically restricted to the total privacy of one’s own four walls. Advertising or displaying it in public would lead to expulsion.  (Democracy: The God That Failed 211-213)

Detta är önskvärt skriver Hoppe. Ska man bygga ett libertarianskt samhälle BÖR det bli en stat med mycket diskriminering. I polemik mot det Hoppe kallar ”vänsterlibertarianer” (Dvs de som är mot diskriminering och för homosexuellas rättigheter) skriver han:

Moreover, true conservative libertarians-in contrast to left-libertarians-must not only recognize and emphasize the fact that there will be a sharp increase in discrimination (exclusion, expulsion) in a libertarian society wherein private property rights are fully restored to the owners of private households and estates; more importantly, they will have to recognize…  that is, that there should be strict discrimination if one wants to reach the goal of a private property anarchy (or a pure private law society (Democracy: The God That Failed 211-213)

”Utvisa demokrater och bögar”

Hoppe förespråkar ett statslöst samhälle eftersom en stat alltid per definition leder till social jämlikhet och demokrati och homosexualitet och tolerans för judar och annat läskigt. Hoppes vision är ju att alla med egendom ska få leva exakt som de vill. Vill man hata judar ska man få sluta sig samman och bilda sin lilla sammanslutning där man hatar judar, tex.

Hoppes grundantagande är att han vill ha ett samhälle, ett ”förbund” (covenant) där privat ägande ska bli fundamentet som håller samman förbundet. Ett samhälle baserat på kontrakt och ägande. Så i teorin betyder det att om judar vill köpa mark (eller hyra mark) och bo någonstans ska de få det. Vill judehatare köpa mark och exkludera judar ska de få det. Så ska det finnas rum för alla, i teorin.

Men i praktiken är det inte så enkelt. Förbunden måste nämligen samarbeta. Så kontrakt kommer att slutas mellan olika förbund där de med mer pengar och vapen (egen privat arme= kommer att kunna diktera villkoren för småförbunden), och kommer att kunna straffa de små sammanslutningarna med vapenmakt om de inte lyder. Alltså kommer dessa icke önskvärda personer komma att drivas från samhälle till samhälle utan att hitta någonstans att bo.

Sammanslutningarna, förbunden kommer att kunna skaffa vapenmonopol, ha territorium, kommer att kunna bestämma regler och lagar inom sitt område, kommer att ha armeer och kommer att kräva att invånarna betalar en avgift. Alltså blir dessa ”förbund” i det statslösa samhället i praktiken till stater. Det vet Hoppe som refererar till Tyskland på 1600talet med en massa små stater som ett sorts ideal.

Alltså kan vi släppa illusionen att Hoppe är mot stater. De förbund han vill bygga baserade på privat ägande kommer i praktiken att fungera som stater. Och vad än värre är: totalitäÄra stater. Hoppe anser att ett libertarianskt samhälle bara kan fungera om man förbjuder demokrati och yttrandefrihet och vissa livsstilar, som t.ex. homosexualitet och individuell hedonism (öppna förhållanden, fri sex, polyamori etc):  There can be no tolerance toward democrats and communists in a libertarian social order. They will have to be physically separated and expelled from society.

As soon as mature members of society habitually express acceptance or even advocate egalitarian sentiments, whether in the form of democracy (majority rule) or of communism, it becomes essential that other members, and in particular the natural social elites, be prepared to act decisively and, in the case of continued nonconformity, exclude and ultimately expel these members from society. In a covenant concluded among proprietor and community tenants for the purpose of protecting their private property, no such thing as a right to free (unlimited) speech exists, not even to unlimited speech on one’s own tenant-property. One may say innumerable things and promote almost any idea under the sun, but naturally no one is permitted to advocate ideas contrary to the very purpose of the covenant of preserving and protecting private property, such as democracy and communism. There can be no tolerance toward democrats and communists in a libertarian social order. They will have to be physically separated and expelled from society. Likewise, in a covenant founded for the purpose of protecting family and kin, there·can be no tolerance toward those habitually promoting lifestyles incompatible with this goal. They-the advocates of alternative, non-family and kin-centered lifestyles such as, for instance, individual hedonism, parasitism, nature-environment worship, homosexuality, or communism-will have to be physically removed from society, too, if one is to maintain a libertarian order. (Democracy: The God That Failed 218)

”Länge leve kungen!”

Så ser fascistisk libertarianism ut. Men gör inte misstaget att dra alla libertarianer över en kam, även om du själv kanske t.ex. är vänster. Det finns många libertarianer som hatar allt som Hoppe står för och som vill skapa stater som en ”nattväktarstat”. Dvs med demokrati och polis och lag och ordning som ska se till att alla får leva som de vill.

Men det är ironiskt att se hur Hoppe beundras av så många som säger sig vara för frihet för alla.  Speciellt med tanke på att Hoppe tycker att det var bättre när stater styrdes av enväldiga kungar än nu med demokrati. Förr kunde inte alla människor tilhöra eliten och styra. Den stora massan var styrd av kungen som såg dem och landet som sin egendom. Och det var bra. Numera har världen degenererat och genom demokratin kan vem som helst ta steget fullt ut och bli en del av eliten.  (Democracy: The God That Failed 25) Och, viktigast av allt, kungarna var mot höga skatter.

As hereditary monopolist, a king or prince regarded the territory and people under his jurisdiction as his personal property and engaged in the monopolistic exploitation of his ”property.” Under democracy, monopoly, and monopolistic exploitation do not disappear. Even if everyone is permitted to enter government, this does eliminate the distinction between the rulers and the ruled. Government and the governed are not one and the same person. Instead of a prince who regards the country as his private property, a temporary and interchangeable caretaker is put in monopolistic charge of the country. (Democracy: The God That Failed 233)

Om man lyssnar på Heppe här får man en sällsam inblick i hans idevärld.

Han påstår på allvar att det inte utkämpades många krig innan franska revolutionen. Varför? Jo, världen styrdes av kungar som såg sina länder som privategendom. Demokrati existerade inte. ”The kings dont have that attitude, they dont need to loot. Kings behave like adults, democrats like children.” ”as Idiotic as idiotic can be” är dagens demokrati.

You cant find one single thinker in the past who believes that democracy is something else than a form of communism. It has always been considered as the most lousy of all political organizations.

Hade vi haft kvar monarkier hade vi varit rikare än idag. Monarken ser sig som ägare, det gör att egendomen sköts bättre.

Noll kunskap i historia. Kungar startar inte krig, kungar samlar inte på sig skulder och skuldsätter sina länder, och kungar ömmar för och vårdar sin egendom. Per definition. Det är inte riktigt det man ser om man studerar historia.

”Hitler var inte så dålig”

Hoppes genomgång av nazisterernas ekoomiska politik är intressant. Hoppe är inte okritisk till Hitler men ser många bra sidor hos honom. (Källa här)

Speciellt att Hitler anser att det är några få som bör styra över de många och att det är de starkaste som bör styra: ”Everywhere in life only a few select can rule, among the animals, the plants, the stronger, the better will succeed”

Hitler var mot kommunism och planekonomi för att ”the uncompetitive nature of communism. Every planned economy suspends the harch laws of economical selection, as the rise of the better and the elimination of the worst and weak. It keeps alive and prolongs the life of the weak at the expense of the superior and the more ambitious”. Hitler säger att kommunism strävar efter jämlikhet och jämlikhet är fel, det är ”something you can find in insane asylums in prisons”.

S.k. ”socialization” är fel enligt Hoppe, och där hade Hitler en poäng också. ”The idea of socialization… as it has been conseived up until now, seems to be mistaken. Somehow some mechanism of selection has to be introduced… a mechanism of selection to those that are entiteled to possessions and properties and business leadership. Political democracy is analogue, in the arena of economics to communism.”

I ett tal om Hitler kritiserar Hoppe ”politisk demokrati”, och anser att det är bra att den s.k. ”starkare” styr, det säger väl allt?

Hur bisarrt det än kan verka är Hoppe respekterad av personer som säger sig vara för frihet. Men Hoppe är inte för alla människors rätt till frihet, bara de starkas rätt, de som blir det fåtal som har tillräckligt med makt och pengar.

————————

PS 2018

Skärmklipp

En tanke på “Hans-Herman Hoppe – en extremlibertariansk fascist

  1. Ping: radio bubb.la – 26/10 – radio bubb.la

Kommentarer inaktiverade.