Om vikingatida textilier med allahs namn på

​Några ord om detta. Jag ska skriva mer senare. Muslimer har ALDRIG klätt sina döda i de finaste kläderna och inte brukat lägga ner svärd och dyrbarheter i graven. Tvärtom bara svept dem i ett enkelt tyg. Hon som formulerat denna hypotes verkar ha usel koll på muslimers gravsskick. (Länk)

Däremot begravde nordens folk sina döda i de dyrbaraste finkläderna tillsammans med gravgåvor. Bronsålderns ritualer 1000 år innan profeten Muhammed visar det.

Sidenkläderna har helt klart importerats från muslimska länder och mönsterna kan mycket väl innehålla ordet allah. Handeln var omfattande. Det betyder inte att personen var muslim, som det verkar antydas. Lika lite som förekomst av romerska prylar hos bronsåldersmänniskor tyder på att personen tillbad Zeus.

Även Osebergsskeppet (820) innehåller Sidenframent. Siden var lyx och de högreståndens val av klädsel i Europa vid denna tiden. Och siden fick de från Persien, dvs nuvarande Iran.

Forskaren går längre och verkar antyda att de vikingatida mönster i hela Norden som påträffats och som liknar de möjligen kufiska tecknen härrör från muslimerna. (Se Osebergsmönsterna nedan)

Den tesen är mer osäker men möjlig. Mönsterna förekommer i gravfynd från 700talet och tidiga 800talet, dvs då den vikingatida handeln ännu inte kommit igång. Osebergsskeppet (ca 820) har många textilier med liknande mönster. (Länk)

Men frågan är om stilen inte härrör från kelterna snarare än araber och persier. (Länk). Tex har den sk nordiska urnesstilen har uppkommit i mötet mellan det nordiska och det keltiska. (Länk) Dessutom finns det många likheter med den senromerska stil som dominerade kristenheten.

De mönster forskaren anser inspirerats från muslimer (översta bilden nedan) återfinns hos ģermaner och kelter redan innan profeten Muhammed var född.

Med tanke på de nära förbindelserna med kelter och germaner i stort så kanske de mönsterna härrör därifrån?

Just nu låter denna hypotes från forskarna mer som nån sorts alternativa fakta. Tyvärr.


*******

Osebergsskeppets textilier har liknande mönster.

Sidenfynd från Osebergsskeppet. Persien.

Sidenbandet som möjligen har Allahs namn på sig.