Ensamkommande, åldersbestämningarna och rättssäkerheten

Det känns som om rättssäkerheten fallit bort i debatten om åldersbestämningarna av ensamkommande. Både de som försvarar de ensamkommandes önskan att stanna eller de som vill utvisa så många av dem som möjligt, vill i varierande grad åtsidossätta rättssäkerheten.

Jag minns när afghanerna kom som flyktingar till Öland 2015. En del kom som ensamkommande och en del som reguljära flyktingar. När man pratade med afghanerna i lägren insåg man att det fanns en viss bitterhet. De ansåg att en hel del av de ensamkommande hade angett annan ålder än de hade, för att öka chansen att komma in i Sverige. De i lägren hade inte det. Dessutom fanns det personer som hade ID handlingar som angav 18 år i ett läger. De var bittra. De sa att de egentligen var 16 men för att kunna lämna Iran var de tvungna att ange åldern 18 år. Annars skulle de inte fått lämna landet.

Att människor ändrar sina åldrar för att fly är inte konstigt. Minst av allt då Europas gränser är stängda. Det gör inte de som flyr till sämre människor. Inget tyder på det heller om man tittar på de afghaner som kommit hit. De ensamkommande är oftast mycket strävsamma, bra och flitiga. Och de vill integreras och visar få tecken på extremism eller ens fundamentalism. Tvärtom så demonstrerar de, klipper de håret, färgar håret, utforskar västerländsk musik och sånt som är otänkbart i de länder de kom från.

Man måste möta ensamkommande med respekt, de är människor.  Oavsett om de angett en annan ålder eller inte. Frågan om de bör få stanna är en annan. Där kan man ha olika uppfattningar. Men spyr man ut förolämpningar över gruppen ensamkommande som helhet, eller antyder att de som ev ändrat sin ålder är kriminella monster, så är man ute och cyklar rejält!

Ålder

Att respektera de ensamkommande är en sak. Det betyder inte att man inte ska ålderstesta dem. Det finns många skäl till varför man bör göra det. Om man pratar med exilafghanerna i Sverige finns det bland många en uppfattning om att det förekommer att man anger fel ålder. Personer som återvänt till Afghanistan har ibland angett en annan ålder när de återvänt. Det finns också en hel del personer som klart uppvisar tecken på att vara äldre än de angett.

Fast viktigast av allt är kunskapen om att gränserna är stängda i EU. Var gång det sätts upp lagliga gränser mot migration försöker människor hitta vägar att gå vid sidan om dessa gränser. Är lagarna luddiga i ett land använder man sig givetvis av det.

Rättssäkerhet är viktigt. Dessutom är det problematiskt att blanda ungdomar och vuxna i skolklasser. Därför anser jag att vi självklart ska åldersbestämma.

Rättssäkerhet

Men det är nu det börjar bli komplicerat. Det är nämligen viktigt att åldersbestämningarna utförs rättssäkert.

Det kan vara rättssäkert att fastställa att en person till 99-98% sannolikhet är 18, men det är aldrig det när man säger att detta bara kan fastslås till 80%.

Jag försöker just nu få reda på hur stor felmarginalen i genomsnitt är på de bedömningar RMV gör, på regeringens uppdrag. Jag har inte hittat uppgifterna ännu. Men de som vet säger att felmarginalen är ca 2 år även här.

Det känns inte bra. Rättssäkerheten är låg. Internationellt anser man ofta att man till ca 95-98% säkerhet kan bestämma om nån tonåring är en viss ålder plus minus 1 eller 2 år. I australiska studier jag läste för några år sen sa man 98& och 2 år plus eller minus.

Det säger sig självt hur osäkra de mätningar vi gör är. De flesta angav 15 eller 16 års ålder när de kom hit. Det är dessa vi nu bedömer och då är de redan runt 17 år.

Plus minus 2 år

Jag ska villigt erkänna att jag saknar uppgifter på hur man hanterar felmarginalerna i Sverige. Jag ska försöka ta reda på det.

Alla studier jag hittat på nätet anger att osäkerhet finns. En engelsk studie från 2007 (källa här) anger också felmarginalen till plus minus två år. Men de lägger till att om marginalen är sån för 17-18 åringar då är sannolikheten större att personen är yngre än äldre.

Most importantly, it is the margin of error which is inherent in all medical assessments of age and which is an explicit feature of the paediatric assessments submitted to local authorities and the Home Office, which creates the most significant difficulties in the use and interpretation of medical evidence of this kind. In some cases the margin of error is interpreted as confirmation that an age disputed child is an adult even where the assessment states that he or she has been assessed as being 16 or 17 years old plus or minus two years. In other words, the assessment is interpreted as meaning that someone who is assessed as being 16 years of age could actually be 18 and someone who is assessed as 17 could actually be 19.

This is despite the fact that the balance of probabilities means that someone who is assessed as 17 is more likely to be a child of 15, 16 or 17 than an adult of 18

Även EU.rapporter har angett felmarginalen i ålderbestämningar till ca 2 år (källa).

In order to establish a minor’s age, a majority of European Union Member States impose medical examinations such as dental examinations and X-rays of various bones of the body to determine bone maturity. Based on this measure, forensic doctors attempt to determine the age of the person using different methods but with one constant: a margin of error of at least 2 years.

Dvs, det går INTE att rättssäkert säga att en person är 18 eller tex 17 år och 3 månader eller 16 år och 10 månader. Men det går rättssäkert att fastställa om en person är över 21 år eller 16 år och 10 månader.

Använd 21 års gränsen istället

Jag vet sen tidigare att felmarginalerna för mätningarna om en person är 21 år eller inte, är mindre. RMV mäter framför allt om någon är 18 eller inte men har metoder för 15 årsmätning och 21 års mätning som de kan använda.

Jag hade önskat att jag skulle kunna få ett värde på hur pass stor felmarginalen hade varit om man istället för 18-års metoden hade använt 21-årsmetoden. Skulle vi undersöka om de ensamkommande är 21 eller tex 16-17 skulle vi enligt allt vad jag vet, kunna göra det rättssäkert. Då skulle vi kunna sortera bort de mest uppenbara fallen av fatt ha angett fel ålder. Vi skulle få material att utgå från som kan användas utan oro för felmarginaler.

 

Annonser