Mathias Wåg publicerar sig på svarta blockets svenska nyhetssida

De bär uniform. De gillar svart. De är mot demokrati och för revolution. De marscherar gärna i slutna led. De är för offensivt våld mot sina fiender, som bland annat är kapitalisterna. De förstör för civila i deras kamp mot deras fiender. Det skulle kunna vara Nordiska Motståndsrörelsen och nazisterna vi pratar om, men det är det inte. Det är deras motpol, den revolutionära autonoma vänsterextremismen. En av deras tongivande anhängare är Researchgruppens Mathias Wåg. Han skrev nyligen en artikel som förtjänar viss uppmärksamhet. Inte på grund av vad som skrevs i den, utan på grund av var den publicerades.

Mathias Wågs namn dök upp i samband med en video som cirkulerade då en högerextrem filmare och några andra personer misshandlades i Hamburg nyligen. Det var i samband med G20 mötet där nyligen. I samband med detta har frågan ställts vad Mathias Wåg, med sin bakgrund i Afa och Researchgruppen, gjorde där. Vilken roll spelade han vid misshandeln?

En del har frågat om han bidrog till att piska upp stämningen mot dem.

Wåg har svarat på detta och menar att han inte haft något med misshandeln att göra. Hans svar kan läsas här (länk).

Det hävdas att jag beordrat antifastiska aktivister att misshandla journalister under toppmötesprotesterna i Hamburg. Det finns ingen substans i påståendena.

Protesterna i Hamburg var på sätt och vis ett jubileum för mig. Det var tionde gången jag deltog i en toppmötesprotest. Det pågår alltid en mångfald aktiviteter, forum, demonstrationer och aktioner – såväl ickevåldsliga som militanta – riktade mot varje sådant möte. Vill man ta pulsen på läget inom den europeiska vänstern, är det ett utmärkt tillfälle att få en översikt. För första gången hade jag inga uppgifter, arrangerade inga mötespunkter, aktiviteter eller arbetade i de alternativa mediecentren…

Gatorna

Nej Wåg har kanske inte beordat misshandeln. Men låt oss skita i misshandeln denna gången. Låt oss istället kika på var Wågs artikel publicerades. På GATORNA.

G20 mötet urartade i kravaller. Sten kastades inte bara mot polis utan in i affärer, in i bostadshus, och bilar brändes. Om man följer tysk press inser man att de vars bilar det svarta blocket brände knappast var rika kapitalisters eller polisers, utan bland annat invandrares och fattiga lokalvårdares bilar. Det svarta blocket utlovade kravaller innan G20 mötet, under bland annat parollen ”SmashG20”. Gatorna är en av portalerna för det svarta blockets vänner i Sverige. Och där publicerade Wåg sin artikel om misshandeln. Just där!

Artikeln efter Wågs på Gatorna är ett foto på grafitti som är ganska avslöjande. ”476 skadade snutar – G20, vi vann”.

En annan intressant artikel om demonstrationerna i Hamburg är denna (länk) med alla bilderna på det svarta blocket när de demonstrerar och startar bränder.

En annan artikel visar en diskussion om att åka ner till Hamburg och kasta sten på poliser. (länk här) SmashG20… En annan artikel innehåller information för svenska deltagare som vill åka ner och vara en del av svarta blocket. Med praktisk information om vad man gör om man arresteras och information om klädsel. (länk här) Tydligen ser de den svarta klädseln som en uniform. Det borde för övrigt svensk polis uppmärksamma. Svensk lag innehåller uniformsförbud nämligen. Artikeln länkar till svarta blockets rättshjälp i Tyskland. (länk här)

”It is recommended to take along dark, uniform clothes without particular characteristics (such as patches etc.) and a cap, base-cap.”

Att Wågs artikel publiceras på Gatorna är symptomatiskt. Wåg är ett stort och viktigt namn i dessa kretsar. Det är ingen slump att Wåg gång på gång visar sig ha kvar alla kontakterna och sitt inflytande i terroristiska kretsar, som det autonoma svarta blocket. Observera att upplägget är sådant på sajten att det måste ha varit Wåg själv som lagt in sin artikel.

Vilka grupper sympatiserar då Gatorna med? Låt oss kika. (länk)

Autonomous Revolutionary Nordic Alliance finns med på listan. Men länken är fel. För att läsa deras sida, klicka här! (länk) Jag nämner dem som ett exempel. Deras syn på demokrati är intressant.

We are revolutionaries

Class society is a murderous creature, all historical progress in it has been combated through violent resistance from the system itself. We know that we need a revolution in order to overthrow capitalism and usher in a new world.

We are against parliamentary politics

Bourgeoisie parliaments are the administration of the capitalist system, a system which necessarily changes the most hardened revolutionary who goes into parliaments into a bureaucrat for the upholding of class society.

Om Afa, ja deras affisch inför G20 säger allt. ”Sabotera”.

Det fanns många fredliga demonstranter som var mot G20. Det är inte de jag pratar om. Jag pratar om det svarta blocket och deras allierade. De som bär uniform. De som gillar svart. De som är mot demokrati och för revolution. De som marscherar gärna i slutna led. De som är för offensivt våld mot sina fiender, som bland annat är kapitalisterna. De som gärna förstör för civila i deras kamp mot deras fiender.

Mathias Wåg har bara lyckats med en sak i sin försvarsartikel: han har visat att han har kvar kärleken till, och banden till, den vänsterextrema terrorismen.

Både Wåg och jag är mot högerextremism. Om någon inflytelserik person skulle publicera sig i nazistiska tidningen Nordfront skulle både han och jag dra slutsatsen att denne hoppat i säng med nazisterna. Vad ska man säga om att denne ”fd” ledare i autonoma vänstern och Afa, Mathias Wåg, publicerar sig i webbforumet Gatan?

PS

En del av oss är konsekvent mot all högerextremism och radikal islamism och vänsterextremism. Både Wåg och jag var extremister på 90talet. En av oss har lämnat extremismen, det är inte Wåg! Nu är det sommar och jag har egentligen publicistiskt sommarlov. Men Wågs artikel på Gatorna förtjänar lite uppmärksamhet anser jag.

Terroristanhängarna har publicerat denna artikel på Gatorna också. Andemeningen är väl att polemisera mot min artikel. ”Jerlerup är publicerad också”. Låt dem leka. Till skillnad från Wåg tar jag avstånd från vänsterextrem terrorism, och har gjort länge.

Annonser