En kort lektion i fotografisk källkritik

En spansk artikel cirkulerar just nu som påstår att Sverige håller på att tas över av shariapoliser. Det påståendet borde vara tillräckligt för att vi svenskar ska avfärda artikeln. Men den åtföljs av en bild. Den sägs vara från Stockholm. Och många sprider den okritiskt.

Jag kan mitt Stockholm. Det finns ingen plats som ser ut så. Det gör att man bör haja till och vara lite källkritisk.

Om man gör en reverse image search på google (dvs söker på bilden) ser man att internationella hatmedia sen länge cirkulerat denna bilden som ett sk bevis på vad som sker i Stockholm. (Se här!)

Vad man kan göra då är att söka på tidigare datum.  (Se här) Då ser man att den tidigaste versionen av bilden är från en artikel om islam i Ryssland. (se här) Via Tiny Eye kan man se att bilden härrör från Ryssland.  (Se här) Tiny Eye visar också vem som är fotograf. Och här har ni en annan bild från samma fotograf i sitt riktiga sammanhang . Lägg märke till husen i bakgrunden. ( Se här )

Källkritik är viktigt.

Och… även om bilden föreställt Stockholm… Vad gör det. Har ni hört talas om de många kristna eventen då de hyr allmän plats!

Annonser