Om tolkningar av heliga skrifter

Jesper Sandström har skrivit en intressant artikel i SVD: Behandla skadliga idéer som de förtjänar. Han menar att bibeln och koranen innehåller skadliga delar och åsikter som måste kunna kritiseras.

Bibeln och Koranen, heliga skrifter för Sveriges två största religioner, har innehåll som är helt oförenligt med en respekt för mänskliga fri- och rättigheter. De tydligaste exemplen är kanske Koranens uppmaningar till dödsstraff för icketroende samt de båda böckernas homofobi och krav på att kvinnan ska underordna sig mannen…

Om man hela sitt liv har fått lära sig att en bok är helig och bortom kritik, då blir det svårt att kritisera dess dåliga delar. Koranens vers 5:32 om att den som dödat en oskyldig skall anses lika skyldig som om denne dödat hela mänskligheten, citeras ofta som bevis på textens freds- och kärleksbudskap. Men då nämns inte nästa vers, 5:33, om att den som kämpar emot Allah och hans budbärare skall dödas eller korsfästas eller få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor.

Det krävs en riskabel akrobatik för att säga ”ja, vers 5:32, är Guds ofelbara ord, men nästa stycke kan du strunta i”.

Jag kan delvis hålla med. Men det är för enkelt att beskriva det så. Bibeln och koranen är böcker som genom historien tolkats på de mest skilda sätt. Allt i koranen och bibeln kan tolkas, och har tolkats, för terror och massmord och slaveri lika väl som för frihet och människors rätt. Allt. Varje vers utan undantag.

Om man läser Ku Klux Klans skrifter från 20talet ser man att de ofta inleder sina skrifter med ord som bedyrade att kärleken till medmänniskan stod i fokus för dem (ett exempel här) och ofta använde de kärleksbudet och iden om att alla var skapade i Guds Avbild.

Slavförespråkarna i Sydstaterna i USA på 1800talet utgick från samma begrepp och förvred VARJE vers i bibeln till att rättfärdiga slaveriet. Även kärleksbudet.

Att läsa de nazikristna böckerna från 40talet, tex djupt religiösa Nasjonal Samling väcker samma känsla. Nazisterna förkastade Gamla Testamentet och erkände bara det Nya Testamentet. Men de hittade argument för allt ont de ville göra i NT.

På samma sätt är det med Koranen. Varje vers i Koranen och varje hadith används av både antidemokrater och demokrater, av terrorister och av icke terrorister. Samma ord som terrorideologen Maqdisi använder i sin skrift ”Democracy” för att gå emot demokrati och människorätt och försvara Al Qaida använda demokratiska muslimer för att avråda folk att lämna Al Qaida.

Allt beror på hur man tolkar dem. Och vilken tolkning en människa väljer beror på vad som finns i människans hjärta och hjärna. Det finns inga ”goda” eller ”onda” eller ”neutrala” formuleringar i bibeln eller koranen, det är bara ord som beror HELT på hur man tolkar dem.

Det kan låta hårresande för en del religiösa, som anser att de lever med den enda rätta tolkningen av skrifterna. Men så är det. Det finns en uppsjö människor i världen som tolkar på annat sätt.

Därför behöver inte vi vara rädda för bibeln eller koranen. Inte ens de problematiska verserna är ett problem i sig. Men vi både kan och bör vara rädda för en del tolkningar av bibeln och koranen. Såväl IS och KKK använder bibelns ord för att hävda att de har rätt, det får vi aldrig glömma!

Annonser