Till Islamakademins och Salahuddin Barakats försvar

En artikel från Opulens om Islamakademin och Salahuddin Barakat cirkulerar just nu. ”Antidemokrater” påstås han och akademin vara.

Artikeln är djupt ohederlig eller okunnig.

Men när man kikar på artikeln ser man inga belägg för antidemokratiska idéer,  däremot för en konservativ syn på religion. Och en sådan syn som inte skiljer sig nämnvärt från hur katoliker, ortodoxa kristna, en del frikyrkor och en del judar ser på världen. 

Sharia

De menar att guds lagar står över människans (t.ex FN). Ja. Samma sak säger katoliker. Sharia betyder inget annat än Guds lag.

”Kyrkan manar den politiska makten att hämta inspiration för sina omdömen och beslut från sanningen om Gud… De samhällen som inte känner till denna inspiration eller vägrar att ha med den att göra med åberopande av sitt oberoende i förhållande till Gud, drivs att söka sin referensram i sig själva eller låna den från någon ideologi. De går inte med på att man ställer upp ett objektivt kriterium för vad som är gott och vad som är ont, och ger sig själva en öppet deklarerad eller underförstådd totalitär makt över människan – något som historien visar exempel på.”

Hbt

Många traditionella muslimer är negativa till homosexualitet. Det är ortodoxa judar (rabbin i Malmö är ortodox) och katoliker också. 

Får jag påminna om vad katolska katekesen säger om homosexualitet”: KLICKA HÄR OCH LÄS!

”Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda[23] har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.[24] De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.”

Men till skillnad från extremister är inte katoliker eller Islamakademin mot de homosexuella individerna. 

Dessutom går Islamakademin långt i att försvara homosexuellas rätt. De är välkomna på lika villkor till dem och islamakademin är mot homofobi. Se vad Barakat säger på denna youtubevideo: LÄNK.

Men ja de har en konservativ syn. Som kan ifrågasättas om man vill. Men antidemokratiska?  Nej!
Genus

Det påstås att Islamakademin är mot genustänkande och det om något är vad katolska kyrkan protesterar mot. Båda är konservativa o traditionalistiska dock.

Skilsmässor

Det nämns att skilsmässa är något som Islamakademin beskriver som skadligt. Får jag påpeka att katoliker är helt mot skilsmässa. Här är ett annat citat från katolska katekesen.

”Skilsmässan får också sin omoraliska prägel av den störning som den förorsakar i familjecellen och samhället. Denna störning får allvarliga följder: för maken eller makan, som finner sig vara övergiven; för barnen, som får psykiska skador av föräldrarnas skilsmässa och ofta slits mellan dem; för den smittoeffekt den har, som gör den till en verklig plåga för samhället.

Jag är inte okritisk till detta. 

Men det ska sägas att muslimer oftare är mindre mot skilsmässor och mer positiän katoliker är. 

Katoliker uppmuntrar också folk att umgås med likasinnade för övrigt.

Att anse att homosexualitet är skadligt är lika ”off” i mina ögon som när Kent Ekeroth eller Sd säger att muslimer och Islam är nåt skadligt. Homofobi och islamofobi är samma andas barn.

Men är det antidemokrati att prata om Guds lag eller att vara mot homosexualitet? Eller att vara mot genustänkande och skilsmässor?

I så fall är katolikerna och många judar och pingstvänner antidemokrater också.

Det finns viktiga skillnader mellan riktiga antidemokrater inom Islam och traditionella konservativa muslimer.

* De vill stena homosexuella eller förfölja och hata dem, konservativa betonar alltid att de ska bemötas med respekt.

* De uttalat sig alltid mot demokrati. Och hånar demokrater.

* De anser att Guds lag (sharia tex) betyder att folket ska knipa käft och lyda uttolkare av Guds ord (kalifen eller kyrkan) även om de har fel. Lydnad.

* De vill beröva kvinnor rätt att tex studera och arbeta. (Barakat sätter kvinnor som lika värda i de avseenden. )

* De vill stena par som skiljer sig eller förfölja och hata dem.

Vill ni se vad icke demokratisk katolicism är ska ni kika på de som än idag stödjer sånt som Franco. Sspx tex.

Vill ni se hur radikal islamism är, sån som ger direkt stöd till terror, ska ni läsa vad deras ideologer skriver. Googla på namn som Qutb, Al Maqdisi and Abu Qatada samt IS ideolog Al Atari,  som dödades nyligen. Eller Anwar Al Awlaki.

Ni kan också titta på radikala imamer som Abu Waleed, Haitham Al Haddad,  Abdur Raheem Green. Alla dessa har föreläsningar och böcker på engelska ni kan studera.

Det har jag gjort. Jag läser Maqdisi just nu.

Jag kan personligen kritisera Islamakademin liksom jag kan kritisera judiska församlingen i Malmö och Katolska kyrkan för mycket. Men det går utmärkt att föra en dialog och samarbeta med dessa. Det är bra människor.

Och det är krafter man MÅSTE ha med i kampen mot riktig extremism. De är INTE radikalt extremister. De stöder inte terror. Och viktigast av allt: DE ÄR INTE ANTIDEMOKRATER!

Ska vi svenskar, som ofta är religiösa analfabeter, få bukt med extremism och radikalism måste vi lära oss se skillnad mellan konservatism och antidemokrati.

I amerikanska södern spelade kyrkorna, ofta djupt religiösa, konservativa, sådana, den viktigaste rollen i att bekämpa Ku Klux Klan och rasismen. Det är i moskeerna kampen mot IS kommer att vinnas.

Dessutom är det inget brott att vilja leva så kallat konservativt eller traditionellt. Det går bra ihop med idén om individens rättigheter. Så länge man inte vill tvinga andra att leva så.

Sen bör vi ta konservativa i örat om deras syn på tex homosexualitet. Att de inte är terrorister eller antidemokrater betyder inte att de inte ska kritiseras.

Jag vill se lesbiska kvinnliga präster i katolska kyrkan och manliga öppna sexbejakande bögar som imamer. Men det är en annan femma.

Vill ni läsa om riktiga radikala nätverk kan ni kika på min artikel från igår om nätverket Muslimska aktivister i Malmö.  För dem är Islamakademin mesiga fjantar. Dessutom anser jag INTE att man ska samarbeta med öppna antidemokrater och terror förespråkare som man gör i Århusmodellen mot terrorism. Denna modell förespråkar t.ex Magnus Ranstorp. 

Annonser