Om judars, muslimers och sk ”västerlänningars” hat och fördomar

Ofta hör man det sägas att muslimer i arabländerna är rasistiska och antidemokratiska och fundamentalistiska. Det stämmer att stora delar av befolkningen är det. Men det är inte bara muslimer som är det. Undersökningar om hur judar i Israel ser på världen visar att samma mönster finns även bland dem. Att studera statistik på hur det står till med fördomar mellan folk över hela världen, är inte roligt alls. Det finns extremt många fördomar mellan folken, och mycket fundamentalism och konstiga ideer.

Artikeln kommer att kännas som ett bombardemang av siffror och statistik. Det är den. Jag har samlat materialet här för att ha det på ett ställe, och för eget bruk att hänvisa till. Det kan hända att jag publicerar delar av det i andra artiklar framöver. Men jag tror att fler än jag kan ha nytta av materialet. Så här får ni det, varsågoda!

Först ska vi kika på antisemitism och fundamentalism bland muslimer. Är antisemitismen speciellt vanlig bland Muslimer? Ja, det är den. Det är givetvis inte bra.

En ganska stor andel europeer hyser antisemitiska åsikter, dvs besvarar frågor i undersökningar om ”judar” kan hållas ansvariga för negativa saker som ett kollektiv, jakande. 25 procent. Men andelen muslimer som svarar ja på sådana frågor är större: nästan 60 procent.

ADL

50-60 procent av Europas muslimer hyser antisemitiska åsikter.

ADL, Anti Defamation League, undersökte de antisemitiska attityderna år 2015. Det materialet är förrödande. 56 procent av muslimer i Tyskland, 68 procent av de i Belgien,  54 procent av de i Storbritannien, och 49 procent av de i Frankrike hyste antisemitiska åsikter.

Frågor ADL ställde till muslimerna  var sådana som ”folk hatar judar på grund av hur de beter sig”, ”judar tror de är bättre än andra människor”, ”judar ligger bakom de flesta krigen” och ”judar kontrollerar media”. På grundval av sådana frågor, som alla generaliserande pekar ut ”judar” som grupp, räknade man ut antalet personer med antisemitiska attityder.

Globalt sett står det värre till enligt ADL. Muslimer och kristna i Mellanöstern besvarar i hög grad påståenden som de tre ovan jakande.

Nearly half of all Muslims surveyed around the world responded “probably true” to at least 6 of the 11 index stereotypes in the ADL Global 100. Likewise, Christians in Eastern Orthodox and Catholic countries are more likely to harbor anti-Semitic views than those in Protestant countries. Key findings:

 • Among Muslims, which comprise 22.7 percent of the world population, 49 percent harbor anti-Semitic attitudes. In MENA, the number of Muslims holding anti-Semitic attitudes is 75 percent.

 • There are substantially lower levels of anti-Semitic beliefs among Muslims outside of MENA: with Asia at 37 percent; Western Europe at 29 percent; Eastern Europe at 20 percent; and Sub-Saharan Africa at 18 percent.

 • There were substantially higher levels of anti-Semitic beliefs among Christians in MENA, at 64 percent, compared with Christians outside of MENA.

 • Overall, 24 percent of Christians fall into the anti-Semitic category.

Jikelis

Jag rekommenderar Günther Jikelis studie: Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe

Där kan man läsa bland annat detta från PEW:

Men det mest intressanta är hämtat från Six Country Immigrant Integration Comparative Survey. Där kan man se att invandrade muslimer och kristna har tagit med sig antisemitiska attityder till Europa. I synnerhet muslimerna.

Six Country study

Den sistnämnda studien, Six Country Immigrant Integration Comparative Survey, (presentation and engelska), innehåller en del intressant. Det är en studie där man frågat invandrade muslimer i sex Europeiska länder hur de såg på världen. Invandrarna var främst från Marocko och Turkiet.

Enligt studien anser 65 procent av de intervjuade invandrade muslimerna i sex länder att sharialagen är viktigare för dem än lagarna i landet de lever i. 75 procent anser att det bara finns en legitim tolkning av koranen.  50 procent av muslimerna vill inte ha homosexuella som vänner.

45 procent säger att man inte kan lita på judar. Om man tittar på befolkningen i sin helhet uttrycker 8 procent fördomar mot judar, 10 procent mot homosexuella och 21 procent mot muslimer.

54 procent anser att väst är ute efter att förstöra islam. (Studien refererar till att PEW studies 2006 kom fram till en liknande siffra. Då ansåg 50 procent av muslimerna som tillfrågades o Frankrike, Tyskland och England att väst låg bakom attackerna mot World Trade Center 2001.)

Detta kom studien fram till om religionen, om hur stor betydelse den hade bland invandrarna och hur pass fundamentalistiska åsikter de har.

Så här ser siffrorna ut mer i detalj.

Six Country Study jämför detta med en annan studie, Muslime in Deutschland 2007 där man kom fram till att 47 procent av muslimerna ansåg att deras religion var viktigare än demokratin och samma antal ansåg också att koranen hade företräde framför tysk lag.

Muslime in Deutschland

Studien Muslime in Deutschland från 2007 är intressant. Här kommer ett urval av vad studien kom fram till, hämtat från Die Welt.

Den visar åsikterna bland alla turkiska invandrare (blå), deras barn (första generationen, lila) och deras barn och barnbarn (andra generationen, svart). Första frågan är om religionens lagar är viktigare än statens lagar. Den andra är om muslimerna ska gå tillbaka till profeten Muhammeds samhällsordning. Det tredje om att det bara finns en sann religion. Den fjärde är att bara islam kan lösa dagens problem och den femte är alla som svarat ja till alla fyra frågorna.

Som synes är första generationens invandrare mer fundamentalistiska än andra generationens.

Ca 21 procent av de med turkisk härstamning var negativa till judar, 27 procent till ateister. 20 procent neutrala.

En ny tysk undersökning

2016 undersöktes attityderna hos 800 asylsökande från muslimska länder i Tyskland. Resultatet släpptes nyligen. 50 procent av syrier, irakier och afghaner anser att judarna har för mycket inflytande i världen. men det ska noteras att bara 2,7 procent vägrade ta avstånd från religiöst betingat våld.

Weit über 50 Prozent der Syrer, Iraker und Afghanen finden, dass die „Juden auf der Welt zu viel Einfluss haben“… Eine marginale Gruppe von 2,7 Prozent der Asylsuchenden lehnt religiös begründete Gewalt nicht direkt ab.

En ”poll” i Storbritannien

2015 undersöktes muslimers attityder till bland annat judar i Storbritannien.

6 procent av befolkningen i stort ansåg att meningen ”judarna ligger bakom de flesta krig” var sann. 25 procent av muslimerna sa det. 40 procent ansåg att har för mycket makt. 3+ procent anser att judarna anser att de är bättre än alla andra.

According to reports in several British media outlets, the poll found that while 6 percent of the British population in a parallel poll believed Jews are “responsible for most wars,” more than 25 percent of Muslim respondents held that view. In addition, nearly 40 percent of the Muslims polled said Jews had “too much control over global affairs,” a view held by just 10 percent of the overall British population.

The poll of Muslims also found that more than one-third believe Jews talk too much about the Holocaust, 30 percent believe Jews “think they are better than other people” and 40 percent believe Jews are “more loyal to Israel than to the UK.”

Demokrati

 

Demokrati och ideer om att muslimer ska styra i ett land, eller kristna, går inte ihop. I en demokrati tillåts alla ideer att råda och att få makten. En stat varken kan eller ska anse att en religion är bättre än andra.

Hur ser muslimer på det, dvs på sträng tolkning av sharia? Ja, ungefär som amerikanska kristna ser på bibeln i politiken.

För tio år sen gjorde Gallup en studie om hur muslimer tänker. Man intervjuade 50.000 över hela världen. Då kom man fram till detta. Gallup skrev:

 • In only a few countries did a majority say that Sharia should have no role in society; yet in most countries, only a minority want Sharia as ”the only source” of law. In Jordan, Egypt, Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, majorities want Sharia as the ”only source” of legislation.

 • Most surprising is the absence of systemic differences in many countries between males and females in their support for Sharia as the only source of legislation. For example, in Jordan, 54% of men and 55% of women want Sharia as the only source of legislation. In Egypt, the percentages are 70% of men and 62% of women; in Iran, 12% of men and 14% of women; and in Indonesia, 14% of men and 14% of women.

Ironically, we don’t have to look far from home to find a significant number of people who want religion as a source of law. In the United States, a 2006 Gallup Poll indicates that a majority of Americans want the Bible as a source of legislation.

 • Forty-six percent of Americans say that the Bible should be ”a” source, and 9% believe it should be the ”only” source of legislation.

 • Perhaps even more surprising, 42% of Americans want religious leaders to have a direct role in writing a constitution, while 55% want them to play no role at all. These numbers are almost identical to those in Iran.

PEW 2011

PEW-rapporten om relationer mellan muslimer och väst från 2011 är också intressant. Den visar att 90 procent av den muslimska befolkningen i länderna runt Israel är negativ till judar. Bara 2.4 procent var positiva till judar.

Det kan vara intressant att se vad de sa om attackerna mot USA 2001.

Det kan vara värt att notera att många muslimer också hyser negativa attityder till kristna. PEW skrev i rapporten från 2011:

Muslim views toward Christians vary considerably across countries. In Lebanon, which has a large Christian population, nearly all Muslims (96%) express a positive view of Christians. Narrow majorities of Jordanian (57%) and Indonesian (52%) Muslims also give Christians a favorable rating, while in Egypt – which has recently experienced violence between elements of its Muslim and Christian communities – views are divided
(48% favorable; 47% unfavorable). Meanwhile, very few Muslims in Pakistan (16%) or Turkey (6%) have a positive opinion of Christians.

Sverige

ADL  undersökte läget i Sverige. 4 procent bedömdes ha antisemitiska åsikter. Men antalet muslimer som besvarade frågorna var för få. Den undersökning man oftast refererar till om läget i bland svenska muslimer är från 2005.

I en studie från 2005 anges det att omkring 5 procent av Sveriges befolkning har antisemitiska uppfattningar. Men det finns grupper där antisemitismen är betydligt starkare. I samma studie står det att ”antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning”.

Forum för levande historia mätte attityden till judar bland 4,674 studenter 2010

Men det finns en till studie som nästan aldrig nämns i debatten och som är från 2008.  En på i huvudsak turkiska muslimer i Sverige. Det är studien med resultat från sex länder.

Jämförelsevis bör det sägas att 35% av svenskarna hyser fördomar om muslimer. Det betyder att andelen antisemiter bland muslimer och andelen islamfoober bland icke muslimer är lika hög.

Den som vill läsa mer om rasism i Sverige kan läsa denna artikel i Motargument.

Vi kan se följande siffror från en opinionsundersökning i juni 2015:

 • 45 % av svenska folket har en negativ syn på romer

 • 36 % av svenska folket har en negativ syn på muslimer

 • 8 % av svenska folket har en negativ syn på svarta människor

Islamofobi

Det är ruskiga siffror. Givetvis. Och det är siffror som visar att vi akut måste göra något. Men problemet är inte bara ”muslimskt”. Det är siffror som sverigedemokrater och personer med fördomar mot muslimer skulle älska att använda för att sprida hat mot alla muslimer. I denna artikel ska jag fokusera på judiska attityder mot muslimer. (Det saknas studier över rasismen mot muslimer bland judar i Europa, mig veterligen. Så jag måste använda material från Israel.)

men innan det. En påminnelse om att antisemitism är ett problem bland andra än muslimer. Detta är hämtat från en PEW studie 2016.

Lägg märke till att många är negativa mot muslimer.

Det är generellt sett alltså lika många europeer som misstror muslimer som det är muslimer som misstror judar. Just saying….

Muslimer är inte mer rasistiska

Muslimer generellt sett är inte mer rasistiska.

PEW undersökte hur folk i Mellanöstern ser på varandra i en studie 2011, som jag redan nämnt ovan. Där kom man fram till att 90 procent av muslimerna i Israels grannskap var negativa till judar. Få är positiva. I Jordanien och Egypten är t.ex. bara 2% befolkningen positiva till judarna.

Men… PEW visar också att endast 19% av alla judar i Israel är positiva till muslimer. Andelen fördomsfulla judar i Israel är alltså lika stor som andelen fördomsfulla muslimer i länderna runt Israel. Det är med andra ord inte så att muslimer i Mellanöstern är mer rasistiska än till exempel judar i Mellanöstern. Det är snarare så att det finns mycket ömsesidigt hat och många ömsesidiga fördomar.


Jag visade hur muslimers attityder mot kristna ser ut ovan. Bland annat att bara nio procent är positiva till kristna i Turkiet.

Narrow majorities of Jordanian (57%) and Indonesian (52%) Muslims also give Christians a favorable rating, while in Egypt – which has recently experienced violence between elements of its Muslim and Christian communities – views are divided
(48% favorable; 47% unfavorable).

Det är tyvärr inte bättre om man ser på attityderna till muslimer i Europa.

In four of the six largely Christian nations included in the study, most say they have a positive opinion of Muslims. The exceptions are Germany (45% favorable) and Spain (37%), although views toward Muslims have improved in both countries since 2006. Also, solid majorities in Western countries have a favorable opinion of Jews. In Spain, 59% now hold this view, up 14 percentage points from 2006.

PEW undersökte hur västerlänningar ser på muslimer och muslimer på värtsrlänningar, generellt sett och kom fram till att det finns mycket misstor grupperna emellan. Man bad de tillfrågade svara på om de förknippade vissa ord med väst och muslimer i gemen. Både positiva ord och negativa.


Man frågade dessutom vilken religion de olika personerna ansåg vara mest våldsam.

PEW om Israel

Om man tittar på hur Israels muslimska minoritet ser på judar och judarna i Israel ser på muslimer ser man något intressant. hälften av Israels muslimer är positiva till judar och hälften negativa. Bara nio procent av Israels judar är positiva till muslimer.


Among Israel’s minority Muslim community, however, views are divided: 48% express a positive opinion of Jews, while 49% offer a negative opinion. In contrast, only 9% of Israeli Jews have a positive view of Muslims. Christians receive somewhat higher ratings among Israeli Muslims (67% favorable) than among Israeli Jews (51%).

Det leder oss till andra delen av denna artikel. Nämligen judars syn på muslimer.

”Kasta ut araberna!” (PEW 2016)

En rapport PEW gjorde 2016 visar hur djupt splittrat Israel är.  Vi kommer att citera denna studie för att visa att situationen är komplex, speciellt i Mellanöstern.

Ja det finns mycket rasism och hat och fundamentalism i grannländerna, som är muslimska. Men så även i Israel bland judarna. Till exempel har mellan 43 och 29 procent av Israels judar de senaste åren svarat ja på frågan om araberna bör kastas ut ur landet. Åsikterna skiljer sig bara om hur, och om de ska ersättas för det eller inte.

PEW undersökte detta och kom fram till en högre siffra. Hälften av Israels judar ansåg att araberna borde kastas ut ur Israel.

Och de ortodoxa judarna är givetvis mer positiva till att kasta ut araberna.

Om man tittar vidare bland det rapporten har att berätta ser man att det inte bara är Mellanöstern som lider av fundamentalism. 79 procent av alla judar i Israel anser att judarna ska ha förtur i Israel och VIP status.

61 procent av alla judar i Israel anser att Gud gav Israel till judarna.

Oroad över synen på sharia bland muslimska länder? Även bland judarna i Israel finns det många som anser att halakha, dvs de religiösa lagarna, bör användas som lagbok över Israel. 29 procent för att vara mer exakt.

Tack och lov är de flesta för demokrati. Men 24 procent av judarna i Israel anser att den religiösa lagen är viktigare än demokrati.

De flesta anser att kvinnor inte ska få be vid den heliga klagomuren i Jerusalem.

35 procent vill stänga alla offentliga transporter, som buss och tåg, under sabbaten.

Evolutionsteorin ifrågassätts av både muslimer och judar i Israel.

Men situationen är inte unik för judar. Så här ser judar, muslimer och kristna i Israel på giftemål över religionsgränserna. Som synes är det 82 procent av judarna som är negativa till det och 97 procent av muslimerna.

24 procent av Israels judar anser att kvinnor inte ska ha rätt att skilja sig utan mannens tillåtelse. (Denna siffra är större bland muslimer i Israel, ska tiläggas.)

Inga giftemål med muslimer

 

I PEWs undersökning var 97 procent av judarna mot giftemål med muslimer.

En ny undersökning i år kom fram till att 93 procent av judarna var mot giftemål mellan muslimer och judar, 70 procent var starkt negativa till det.

Respondents were also asked what their positions would be regarding the possibility that their children choose an Arab or Muslim spouse. Ninety-three percent answered that they were opposed, with 70% being strongly opposed to their children marrying Arabs or Muslims. Only 1% of respondents said that they would strongly support their children marrying Arabs or Muslims.

Israels giftemålslagar förbjuder giftemål mellan muslimer och judar. Om de vill gifta sig får de resa utomlands. Men det ska sägas att Israel varken är bättre eller sämre än sina grannländer i det avseendet. De muslimska grannländerna har exakt samma sorts lagar, som reglerar och förbjuder giftemål mellan muslimer och t.ex. kristna.

Apartheid?

Om Israel redan idag har apartheid eller inte, kan diskuteras. Det finns ännu palestinska araber i israel som saknar rösträtt, så länge det är fallet är jämförelser mellan Israel och apartheidregimen i Sydafrika helt berättigade. Israels segregerade utbildningssystem (ett arabiskt och ett judiskt) kombinerat med det faktum att judarna har bättre skolor, kan också sägas vara ett tecken på apartheid.

Hade jag varit en jude i Israel som velat gifta mig med en muslimska hade jag nog absolut kallat Israel en apartheidstat!

Hur man än anser om den saken finns det en opinion som vill ha mer av detta, och införa en apartheidpolitik riktad mot muslimer:

The majority of the Jewish public, 59 percent, wants preference for Jews over Arabs in admission to jobs in government ministries. Almost half the Jews, 49 percent, want the state to treat Jewish citizens better than Arab ones; 42 percent don’t want to live in the same building with Arabs and 42 percent don’t want their children in the same class with Arab children.A third of the Jewish public wants a law barring Israeli Arabs from voting for the Knesset and a large majority of 69 percent objects to giving 2.5 million Palestinians the right to vote if Israel annexes the West Bank.

 

Mord på civila

Till sist. Ett ord om det där med att döda oskyldiga. Det visar att saken inte är så enkel. De flesta muslimer avskyr mord på civila i t.ex. kampen mot terrorismen, eller i krig. Skillnaden mellan icke muslimer i väst och muslimer är stor. 58 procent av kristna amerikaner var för mord på civila (i tex kampen mot terrorismen) medan bara 21 procent av muslimerna i USA var för det. 52 procent av judarna i israel och 61 procent av palestinierna i Israel och i Palestina var för det.

Percentage of people who said it is sometimes justifiable to target and kill civilians:

Mormon-Americans 64%
Christian-Americans 58%
Jewish-Americans 52%
Israeli Jews 52%
Palestinians* 51%
No religion/Atheists/Agnostics (U.S.A.) 43%
Nigerians* 43%
Lebanese* 38%
Spanish Muslims 31%
Muslim-Americans 21%
German Muslims 17%
French Muslims 16%
British Muslims 16%
Egyptians* 15%
Indonesians* 13%
Jordanians* 12%
Pakistanis* 5%
Turks* 4%

*refers to Muslims only

Therefore, Muslims in every country are less likely than U.S. Jews and Christians (and Israeli Jews) to believe that it is sometimes justified to target and kill civilians.

Det finns många studier om deta. Gallup mätte hur muslimer i USA ser på det här med användning av dödligt våld mot civila för några år sedan. (8/2/11) Det visade sig att muslimer var den grupp som MINST av alla stödde idén om dödligt våld mot civila. Många fler ateister och katoliker, till exempel, sa att det kan vara rätt för en grupp människor att döda civila.

Gallup polling on whether it's OK for individuals to kill civilians.

Detta gäller även för regeringars dödliga våld mot civila.

Gallup polling on whether it's OK for the military to kill civilians.

Källa för diagrammen: CATO Institute. Ni kan se resultatet av undersökningen här och här.

Summa Summarum

Vad vill jag ha sagt med allt detta?

Jag undersökte detta för att stilla min egen nyfikenhet. Det är det viktiga för mig just nu. Men man kan ju fundera lite över vad man bör göra åt en del av siffrorna i studierna. Det är verkligen helt hårresande så mycket hat och fördomar det finns mellan människor.

För det första finns det en hel del fundamentalism och fördomar och hat i muslimska grupper, speciellt bland invandrade muslimer. Det är illavarslande och där bär muslimska ledare ett stort ansvar att vända skutan och få slut på hatet.

För det andra finns det fördomar bland icke muslimer mot muslimer som också måste hanteras. Det är givetvis lika illa att dra alla muslimer över en kam som när en muslim drar alla judar över en kam.

För det tredje ser man hur eländig situationen i Mellanöstern är. Det kanske inte är så att det finns en ”good guy” i konflikten mellan Israel och Palestina. kanske båda parter bär ansvaret att bryta våldets och hatets nedåtgående spiral. Statistiken över judars åsikter visar iallafall att man inte bara kan beskylla muslimerna och muslimska stater för att ha problematiska åsikter i sitt land. Även ”Mellanösterns enda demokrati” (som de kallar sig) har synnerligen vidriga åsikter i sitt land.

Och återigen. Att jag publicerar denna statistiken kommer att göra att jag får höra att jag både är antijudisk, antimuslimsk, antiväst och anti-Israel samt anti-Palestina.

 Ps


Från wikipedia

A 2015 survey found that 82% of Israeli Muslims and 88% of Israeli Christians would be uncomfortable with a child of theirs marrying a Jew. 97% of Israeli Jews would be uncomfortable if a child of theirs married a Muslim and 89% would be uncomfortable if a child of theirs married a Christian.[244]

Annonser