Nordiska Motståndsrörelsen: vill döda ”folkförrädare”

Detta är en längre version av min artikel i DN idag om att ta hotet från nazisterna på allvar.

”Reserverad för folkförrädare”. Så står det på en dekal som i några års tid man kunnat se på lyktstolpar på flera håll i landet. På dekalen finns också öppet nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens logotyp och adressen till deras tidning Nordfront. Vad menar de med det?

Ja vad kan öppna nazister mena med bilder på snaror att hänga folk i?

”Döda Birgitta Olsson, döda Stefan Löfven, döda Ingvar Carlsson, döda Åsa Romson och Fridolin, döda Göran Greider, döda Fredrik Reinfeldt. Döda Ingvar Kamprad, Annie Lööf och Mona Sahlin, Peter Hultqvist. Döda antirasisterna och HBT-aktivisterna. ” Det var budskapet Nordiska Motståndsrörelsen spred i Falun första maj i år.

Fast de sa inte ”döda”. De skanderade att personerna och grupperna ovan är folkförförrädare. Det är samma sak eftersom NMR vill ha dödsstraff mot folkförrädarna.

Snara

På nationaldagen 2006 höll Pär Öberg i öppet nazistiska Svenska Motståndsrörelsen, SMR (nuv NMR), ett tal. Sverige förstörs av statsminister Göran Persson och det ”förrädarpack han har runt sig”, påstod han. Vid slutet av talet lyfte han en snara, en sådan man hänger folk i: ”se detta som en varning”, sa han. I publiken var 900 nazister och ”sverigevänner”.

Han pratade om den dåvarande statsministern, Göran Persson och hans ”förrädarpack”. Det var dem snaran var riktad till som en ”varning”. Talet han höll handlade om hur Sverige, enligt honom, förstörs av ”bögeri”, ”antisvenskar” och journalister som kontrolleras av ”de med näsa för affärer” (dvs judarna).   Idag heter rörelsen inte SMR, utan Nordiska Motståndsrörelsen, NMR.

Samme Pär Öberg kastade ner en helkroppsbild på försvarsminister Peter Hultqvist från scenen på torget i Falun i år. Samtidigt skrek han ”jävla folkförrädare”.

Under demonstrationen i Falun i år skanderade man folkförrädare och namngav politiker och grupper av människor som det, några av dem nämner jag ovan. Birgitta Olsson, Stefan Löfven, Ingvar Carlsson,Åsa Romson och Fridolin, Göran Greider, Fredrik Reinfeldt, Ingvar Kamprad, Annie Lööf och Mona Sahlin, samt Peter Hultqvist. På några lyktstolpar i Falun fanns dekalen uppklistrad med en bild på en snara och texten att lyktstolpen är ”reserverad för folkförrädare”.

Man gjorde liknande saker under maj 2016. Man brände EU-flaggor och pride flaggor och öste ur sig hat mot ”folkförrädarna”. Demonstrationen första maj 2016 riktades mot storfinans och folkförrädare.

Temat har använts i många år. 2010 tågade man till exempel till Riksdagshuset i Stockholm och vecklade ut en banderoll med en varning till riksdagsmännen.

”Klockan 12 på lördagen tågade ett tjugotal aktivister från Motståndsrörelsen Drottninggatan ner med fanor för vinden till Riksdagshuset. På plats vecklade man ut en banderoll med budskapet: ”Folkförrädare tag er i akt!”.”

Förra året klistrade NMR upp sin dekal med bilden på snaran och lyktstolpen på Socialdemokraternas partilokal i Skurup. Det torde vara ganska uppenbart vad NMR då menar med det, eller hur?

Dödsstraff åt folkförrädarna

Vad menar NMR när de pekar ut olika folkförrädare? Dekalen på Faluns lyktstolpar ger en fingervisning. Att vara ”grov folkförrädare” är att vara någon öronmärkt för en kula i nacken eller som bör hängas.

Någon vecka innan demonstrationen i Falun i år ställde man en läsarfråga i NMR:s nättidning Nordfront. Man undrade vilket brott som var det viktigaste att bestraffa med dödsstraff. Folkförräderi menade läsarna, på andra plats kom pedofili.

Någon vecka innan demonstrationen skrev man så här i  sin tidning Nordfront:

”VECKANS FRÅGA. Folkförräderi är den brottsliga handling som i första hand borde leda till dödsstraff enligt Nordfronts läsare.

En del förbrytelser skapar större mänskligt lidande än andra. Några av dessa brott är grova sexualbrott, knarklangning och smuggling, mord och folkförräderi. Nordfront ställde frågan vilket brott som i första hand borde rendera i dödsstraff i det kommande Norden.

Två svarsalternativ var ohotade på första och andra plats: Folkförräderi respektive pedofili och våldtäkter. Folkförräderi är den förbrytelse vi måste straffa först, menar 37 procent av läsarna. ”

Folkförräderi är ett synnerligen grovt brott enligt NMR och synnerligen grova brott ska kunna straffas med dödsstraff”. Speciellt de grova brott som är kopplat till det de kallar ”folkmordet på de vita”, som abort, ”rasblandning” och invandring. Och ”bögeri” givetvis. Detta är hur de definierar grova brott i deras partiprogram, ”vår väg”.

 ”Nationalsocialismen innebär inte nödvändigtvis att det ska bli hårdare straff, men vi ser däremot att vissa typer av brott bör ges ett högre straffvärde… Förutom detta och tidigare nämnda förräderibrott, bör också grova sexual- och narkotikabrott ges högre straff. ”

Förräderi är ett grovt brott. I deras program poängterar de att att grova brott ska beläggas med dödstraff.

”Trots att ett dödsstraff är oåterkalleligt måste vi kunna tillämpa det vid särskilt hänsynslösa och grova brott…Införa dödsstraff vid särskilt hänsynslösa och grova brott när bevisningen verkligen anses stå utom allt rimligt tvivel.”

NMR har skrivit mycket om folkförräderi i sitt program:

”I enlighet med skapandet av lagar mot folkfientlig propaganda också säkerställa att organisering av folkmord på de nordiska folken blir olagligt. Detta innebär att sammanslutningar som aktivt verkar för massinvandring, rasblandning och andra former av folkmord kan komma att lagföras…

Upprätta en folkdomstol som tar sig an de särskilt svåra fallen av folkförräderi. Samtliga med inflytande och maktposition som tagit beslut om, genomfört eller försvarat det pågående folkmordet på de nordiska folken, kommer att bli granskade av denna domstol, liksom de som gör det i framtiden. De som fälls av folkdomstolen och bedöms oförmögna till rehabilitering kommer även förlora sina medborgarskap…

Ta hög- och landsförräderimålen på allvar. De som med utländskt bistånd eller med andra lagstridiga medel försöker lägga landet under främmande makt begår ett brott mot rikets säkerhet och skall straffas därefter.”

Klas Lund och VAM

Att NMR pratat mycket om att straffa folkförrädare och ganska öppet säger att de vill döda dem är inte egendomligt. NMR har sina rötter i Vitt Ariskt Motstånd som på 90-talets början fyllde Sverige med terror. Klas Lund som är NMR:s grundare och inofficiella ledare var även inofficiell ledare för VAM.

VAM hade en tidning som  hette STORM. Där uppmanade man till mord på folkförrädare. Till exempel ”landsförrädarna” som sades ha sålt ut landet till ZOG, dvs judarna.

Så här såg sista numret av STORM ut.

Klas Lund var den som avvecklade gamla VAM. Vid den tiden satt han i fängelse. Istället bildade han HMR. Han ångrar inget från sin tid i VAM fastän han anser att NMR är viktigare och bättre för den nazistiska saken. Tvärtom har han ofta pratat om VAM i samband med att han betonar vikten av ”radikalism”.

Lund berättade bland annat om det tidigare VAM:s verksamhet och mål samt om den nationella vågen som kom senare. Genom hela föredraget riktades skarp kritik mot det pacifistiska tankesätt som letat sig in i rörelsen och det betonades att rörelsen förr, trots sina fel och brister, var både mer radikal och mer offensiv. Ett av Motståndsrörelsens mål är att bibehålla och utveckla denna radikalism utan att bli för intern eller subkulturell.

1997 bildade han Motståndsrörelsen, som först gick under namnet SMR, Svenska Motståndsrörelsen. I en artikel inför bildandet av Motståndsrörelsen, i maj 1997, ”Åter Till Eldställningarna”, jämför Lund situationen i Sverige med att man befinner sig i krig och att svensken måste göra sin plikt i kriget. Om man vägrar det kan det  vara rätt att skjuta dem: ”en del fanflyktingar måste skjutas ned”.

NMR är öppet nazistiskt (se en tidigare artikel jag skrev om det) och revolutionärer. De betraktar Sverigedemokraterna som judiska agenter och folkförrädare.

Motståndsrörelsen är en revolutionär nationalsocialistisk organisation, detta skiljer oss från SD och de andra nationella partierna/organisationerna. I grund och botten innebär detta att vi kämpar för att skapa ett helt nytt samhälle. Vi anser att systemet i sig är fullständigt urartat på de flesta områden, rasligt, kulturellt och ekonomiskt. Vi förkastar därför hela detta system och vi tror inte på dess möjlighet till överlevnad på lång sikt…

Vill man åstadkomma något här och nu, och är beredd till stora eftergifter (som den om judisk makt) och inte är intresserad av några mer genomgripande samhällsförändringar, då är det logiskt att stödja SD…

Vi har insett att ett fullständigt systemskifte är absolut nödvändigt och att det inte är någon mening att försöka stötta upp ett samhällsbygge som är genomruttet. Självklart ska vi behålla ”tomten” och även försöka behålla ”husgrunden” – landet, folket och de sunda delarna av kulturen – men resten bör rivas och byggas om efter nya ideal och framtidsmål.

Hitler och ordet ”folkförrädare”

När våldsbejakande extremister pratar om förrädare finns det skäl att se upp.

Extremister har alltid i sin retorik haft en förkärlek för ordet förrädare, eller olika varianter av det. Och alla extremister som får makt har alltid försökt förverkliga sina visioner om vad man vill göra åt ”förrädarna”.

När nazisterna styrde i Tyskland på 30talet pratade de om förrädare. Ras- och folkförrädare var en viktig del av nazisternas fiendebild och deras retorik. Redan i Mein Kampf använder Hitler det ordet, tillsammans med andra ord för förrädare och förräderi. I nazirörelsens retorik var folkförrädarna de som hade ”sålt ut landet” till judarna, ”de med näsa för affärer”, och internationella intressen, t.ex. efter första världskriget med Versaillesfreden. Men det var också alla de som var aktiva mot nazismen, eller som t.ex försvarade judars rätt.

När Hitler och nazisterna tog makten införde de lagar mot olika former av förräderi. Folkförräderi blev ett brott. 1933-1935 infördes dödstraff för folkförräderi I den tyska straffrätten var folkförräderi rambegreppet som användes för att beskriva en rad former av förräderi som skulle bestraffas med döden. Som högförräderi, som förräderi mot Tyskland (landsförräderi), som förräderi mot Fuhrern, Adolf Hitler.

Lagen angav att de som åtalades för folkförräderi skulle avrättas i de grova fallen. I mindre grova fall skulle man fängsla dem, och ge dem en chans. Om de hoppade av och började arbeta för folket mot sina gamla ideal, kunde de släppas efter ett antal år.

När nazisterna började avrätta folk, offentligt eller hemligt, var folkförräderi inte bara en del av en brutal retorik. Det var själva lagens definition av de vars åsikter och handlingar skadade folket så mycket att de borde dö. När Socialdemokrater sköts på Berlins bakgator sköts de för att de var ”folkförrädare”.

Vad gör vi åt radikal extremism, IS och NMR?

Det finns en debatt idag om vad vi kan göra för att stoppa radikal våldsbejakande extremism. Debatten förs inte bara om nazisterna, utan även om anhängarna till IS och Al Qaida.

Demonstrationsfriheten, föreningsfriheten, tryckfriheten och yttrandefriheten är grundlagstadgade friheter som erhåller mycket skydd i Sverige idag. Till och med extrema antidemokratiska yttringar skyddas i yttrandefrihetens och tryckfrihetens namn.

Demokratin måste skydda sig mot antidemokratiska krafter. Men att förbjuda åsiktsyttringar är känsligt och svårt. Själva definitionen av ”antidemokrati” är ju att förbjuda åsiktsyttringar. Ska man förbjuda antidemokrater genom antidemokrati?

Det finns poänger med det. Men det finns gränser för de grundlagsstadgade friheterna. De utmanas ständigt av nazisterna, När NMR viftar med snaror och namnger folkförrädarna de anser bör dö, eller klär sig i uniformsliknande kläder, så driver de med polisen och förlöjligar den. De vet att de kan gå över vissa gränser fritt utan att det straffar sig idag. Vi tillåter inte mordhot och förtal och uppvigling. Om en dömd brottsling ställer sig framför en persons hus som han hatar och visar en snara, och skriker ”jävla golare” hade det varit straffbart. Men då NMR gör det är det tillåtet. Bör det vara så?

”Hot mot rikets säkerhet”

Enda anledningen till att NMR överhuvudtaget kan demonstrera fritt är att vi inte betraktar dem som ett hot mot ”rikets säkerhet” eller terrorister idag. Enda anledningen till att NMR tillåts hålla möten är att vi inte anser att de ”förföljer av en folkgrupper på grund av etniskt ursprung” och att deras svart och vita klädsel inte kan ses som en uniform.

Man kan fråga sig varför det är så. I regeringsformen står det att ”mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas ”av hänsyn till rikets säkerhet” och föreningsfriheten ”när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

I skriften ”Säkerhetsskydd – en vägledning av SÄPO” definieras hot mot rikets säkerhet så här:

”Rikets säkerhet kan dock sägas avse såväl den yttre säkerheten för det nationella oberoendet som den inre säkerheten för det demokratiska statsskicket… Ett hot mot rikets säkerhet som säkerhetsskyddsbestämmelserna ska förebygga är omstörtande verksamhet. Med det menas sådan subversiv eller underminerande verksamhet som syftar till att undergräva förtroendet för det svenska politiska systemet eller för att förbereda ett maktövertagande med illegala metoder. ”

SÄPO förklarar att terrorism är när en organisation arbetar för att ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp” och när en organisation försöker förändra politiken med tvång eller när de arbetar för att ”destabilisera… grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.”

Terrorism är givetvis att definiera som ett hot mot rikets säkerhet.

Nazisterna i NMR sprider hat mot judar och muslimer. De är för våld som politisk metod och ”offensivt självförsvar”. Deras medlemmar döms gång för gång för misshandel och mord och sprängdåd och hyllas av partiet för sina gärningar (Se attacken mot anarkisterna i Göteborg t.ex.). De är en rörelse som öppet stöder Adolf Hitlers nazistiska regim. De vill avveckla demokratin. De vill hänga namngivna politiker. De leds av en fd ledare i VAM.

Säpo och polisen tvingas redan idag lägga ner pengar på att skydda privatpersoner som NMR förföljer, och dessa personer avråds av polisen att demonstrera mot NMR, för sin egen säkerhets skull. Det är ett allvarligt ingrepp i den demokratiska processen.

Frågan är hur mycket längre NMR ska gå innan vi börjar betrakta dem som ett hot mot rikets säkerhet på riktigt? Är det när de satt första kulan i någon av de politiker de betraktar som ”folkförrädare”? Har inte historien lärt oss att att tänka efter och handla före?

Som det ser ut nu kommer nazisterna att marschera i Almedalen mitt ibland de politiker de vill ställa inför rätta och hänga. Men vad skulle ske om Region Gotland skulle be polisen och regeringen hantera NMR som det hot mot rikets säkerhet de verkligen är? Skulle de få marschera då?

Samma frågor jag ställer om NMR gäller givetvis för IS och radikala islamister. Ska inte sociala myndigheter reagera mot de familjer som har barn vars föräldrar stöder IS eller till och med varit i Syrien? Ska verkligen terrorresenärer vandra omkring fritt? Om vi vill kan vi börja betrakta både radikal islamism och nazism på allvar som ett hit mot rikets säkerhet och därmed använda lagarna vi redan har mer effektivt.

EXTRAMATERIAL


/Torbjörn Jerlerup

Socialdemokratisk liberal debattör.


**********

Hjälp mig!

Det jag gör mot rasism, vänsterextremism och radikal islamism i Sverige gör jag ideellt. Jag är undersköterska. Jag har inga pengar för att arbeta med det heltid.

Jag får göra research och bedriva opinionsarbete mellan jag umgås med min familj och arbetar inom äldreomsorgen.

Swicha gärna nåt stöd till mig 0706501785, Så jag kan fortsätta. Mitt kontonummer är: clearingnummer 83279  Kontonummer  903 942 726-6 SWEDBANK.

Ni får ta mig som jag är. Jag går mot både islamofobi och radikal islamism, och är mot extremism i alla former. Jag tar tacksamt emot stora som små bidrag för att kunna fortsätta blogga.

En tanke på “Nordiska Motståndsrörelsen: vill döda ”folkförrädare”

  1. Pingback: Svenska fascister som är öppnare med att de vill döda folk än Hitler var – Den arga sossen!

Kommentarer är stängda.