Världsmedborgarskap

Mänskligheten är EN!

Jag skrev detta 2010 och det är än idag en bra beskrivning på vem jag är.

Sverigedemokrater och allsköns ”nationalister” säger att det etniska och det kulturella är grunden för all gemenskap mellan folk i världen. Jag håller inte med!

Jag har levt så länge att jag märkt att den SANNA likheten mellan mig och en annan människa inte står att finna i religion, kultur, hudfärg eller skostorlek.

Sverigedemokraten skulle kanske säga att gemenskapen mellan mig och mina grannar är större än mellan mig och en muslim eller en afrikan, etniskt eller kulturellt sett, och religiöst sett. Jag säger att så är inte fallet. De jag hittar själarnas gemenskap med är ibland muslim, ibland, hedning, ibland, ateist och kan komma från världens alla hörn och kanter. Ja en del av de som jag känner bäst är döda, som Shakespeare, Ibn Sina, Al Arabi. Platon och uppfinnaren av hjulet (vem hon eller han nu var), står mig närmare än de flesta av mina grannar, etniskt och kulturellt sett ”närmare”, och troligen påverkar de mitt liv mer också.

Om man ser till hjärtat, på människosynen, på hur man bryr sig om sin nästa, på attityden, på öppenheten till nya idéer, då är de släktskap som du refererar till ganska ytliga. VIKTIGA, eftersom de bidrar att skapa miljön som människor lever i, men ändå inte det viktigaste.

Släktskap

Jag ser ett större släktskap mellan de som bryr sig om sin nästa, som har ett stort hjärta, än mellan två muslimer eller två ateister, eller två danskar eller två svenskar, vilka som. På samma sätt har den fundamentalistiska muslimen mindre samhörighet med den icke fundamentalistiska muslimen än med Sverigedemokraten. Fundamentalism är släkt med fundamentalism, vilken hudfärg eller kultur de båda än må ha.

Så länge vi bryr oss mer om de små sakerna, hudfärg, kultur, religion och sånt, och mindre om HUR folk tänker och VAD de har i sitt hjärta, så länge har världen problem!

Glöm inte berättelsen om den barmhärtiga samariten. Släktskapen mellan Kristus och den icke etniskt samme samariern var större än den mellan det kulturellt och etniskt säkert perfekt matchande paret Kristus och den skriftlärde! Eller säger du, att Kristus ”SANNA” gemenskap var med de som i praktiken spottade på den skadade mannen vid vägen och att samariern var för etniskt främmande för att utgöra en nästa för Kristus!

Samtalet

I juli 2010 hittade jag en artikel på Sagor från livbåten som var mycket bra. Jag lånar en del av deras formuleringar här. Det är långt men deras beskrivning är beskrivningen om vem JAG är.

När vi nu funderar över hur vi skall få saker att fungera så måste vi lära oss skilja på äpplen och päron. Det finns saker vi verkligen måste slå vakt om, och  det finns saker vi helt enkel måste lära oss leva med.

Vissa värderingar får anses vara centrala för vårt samhälle. Det handlar om saker vi använt hundratals år för att kämpa oss fram till och som vi inte kan eller vill ge upp.

  • Det gäller till exempel separationen mellan religionen och samhällets styre, religionsfriheten och därmed i förlängningen att sekulära lagar alltid bräcker religiösa påbud.
  • Det gäller människors lika värde oavsett ras, ursprung, kön, religion, kultur eller socioekonomisk bakgrund.
  • Det gäller synen på eget val i sexualitet och relationer — oavsett om det gäller påtvingad sexualitet, påtvingad abstinens, ”balkongflickor”, tvångsgifte eller hot mot sexuella minoriteter.
  • Det gäller alla former av hot, tvång och våld som medel att kontrollera andra människor, oavsett om det handlar om religiös renlärighet, levnadssätt eller något annat.

Att vi däremot hör främmande språk på bussen, i spårvagnen, tunnelbanan eller på tåget är en sak vi får lära oss leva med. Det kanske stör vissa av oss, men det är verkligen inte ett samhällsproblem. Inte heller är det ett samhällsproblem att personen som äger affären vi handlar i talar lite knagglig svenska, eller att läkaren som behandlar oss bryter på persiska, att någon luktar vitlök, klär sig annorlunda, eller har annorlunda familjeförhållanden. Vi har naturligtvis  rätt att reagera mot sådant vi inte gillar, men vi kan inte på allvar bygga en politik och lagstiftning på personlig smak och aversioner.

Alla människor har något att ge

Alla människor kan vara såväl bördor som tillgångar på samhällskroppen. Det har inte med kultur, religion eller ursprung att göra. Istället handlar det om att skapa livschanser. Den som inte har en chans kommer inte heller att vara en tillgång, medan den som får chansen sällan blir en börda…

Alla resonemang om bördor och tillgångar måste bottna i den enkla men svårtillgängliga insikten att alla vill leva ett gott och bra liv. Däremot finns det ibland saker som står i vägen. Det kan vara språkbarriärer, lagliga barriärer, misstro, bristande hälsa, sociala problem, brister i utbildning eller ren och skär uppgivenhet. Plockar man ner barriärerna ger man också möjligheterna tillbaka…

I den nya värld vi tror på blir nationer, nationaliteter och nationalism mindre viktiga. De ersätts av nya mer löst sammanhållna kollektiv. När alla människor i världen kommer närmare varandra så finns det ingen anledning längre att sluta oss samman efter strikt geografiska parametrar. Detta kommer enligt vår mening på sikt göra alla nationalistiska företeelser från nationalistiska partier via skurkstater till samverkan av nationer för ekonomisk vinning omoderna. Sverigedemokraternas idéer om olika kulturers oförmåga till samexistens och om värdet av ”det svenska” kommer helt enkelt inte vara relevanta i den värld vi ser växa fram i framtiden. Det kanske tar en stund att ta sig dit, men titta i backspegeln och fundera på vad som hänt bara under det senaste decenniet eller två?

Det vi behöver slå vakt om när vi tillsammans bygger en ny gemenskap över nationsgränser, generationsgränser och kulturella skillnader är att den byggs på goda värderingar. Det tål att diskuteras vilka dessa är: den gamla världens dödsryckningar kommer garanterat skakas av konflikter när vi försöker reda ut vems värderingar som ska gälla för goda.

Men i det fria demokratiska samtal där alla har en jämnbördig röst som internet har gett oss kommer bra idéer att övertrumfa dåliga. På sikt kommer vi att hitta spelregler som vi alla kan leva med. Detta är vår övertygelse.

Samtalet är det nya. Det kan låta vansinnigt, eftersom mänskligheten samtalat sen sin vagga i Östafrika, men nu har vi för första gången möjligheten att inkludera alla i detta samtal. Utan filter, utan överhet, utan våld eller tvång.

Vi tror det är svårt att överblicka vad det kommer innebära. Vi vet att kunskap om det främmande minskar rädslan. Vi vet att samtal skapar förståelse och för människor närmare varandra. Vad vi inte vet, det är hur en samtalande värld ser ut, men vi är övertygade om att den är en fredligare, tolerantare och vackrare plats än den vi hittills fått nöja oss med. Inte ett utopia, men något bättre än det som varit.

Det är eftersom vi tror på samtalets styrka att skapa möten mellan människor som vi driver den här bloggen och det är också därför som vi uppmanar alla att delta i ett samtal om och med Sverigedemokraterna istället för att ägna sig åt debattricks, förminskande och smutskastning.

Fortsätt samtala!

Till sist…

Denna artikel berörde mig så mycket att jag citerar den här. Jag delar synen på människan. Det var något av det bästa jag läst på internet på länge.

Det är våra idéer om framtiden som vi bygger nuet med. Vill vi ha en värld av samarbete och enhet eller en värld med murar och fiendskap? Tror vi att det går att bygga samförstånd och arbetar vi för det, eller anpassar vi oss efter ”den krassa verkligheten”? De visioner vi har bestämmer vad vi gör idag.

Vi måste bli bättre på att hantera minoriteters rätt. Sverige och svenskarna är en liten minoritet i världen. Om vi vill att vår status som liten minoritet i världen ska respekteras bör vi respektera minoriteters rätt inom Sveriges gränser.

Därför är idén om mänsklighetens ENHET så viktig för mig!