Argumentet: ”jag hatar inte alla judar/muslimer men…”

Ett av de vanligaste argumenten man stöter på när man bemöter muslim- eller judehatare är att hataren inte är rasist utan bara sionist-/judendomskritiker eller islamkritiker.

Så här kan det låta.

”Jag är inte antisemit. Jag ogillar inte alla judar eller judiska folket. Det är judendomen, sionismen och den judiska världskonspirationen jag är mot.” ”Jag är inte rasist. Jag ogillar inte alla muslimer eller araber. Det är islam, islamismen och islamiseringen av Europa jag är emot”.

”Jag har inget emot enskilda muslimer/judar eller araber/judiska folket. Bara de inte är anhängare av nazireligionen islam/judendomen.”

Så här kan det se ut. Debattören gnällde över judar som låg bakom ”islamiseringen” av Sverige.

Det finns ännu rasister som medger att de hatar ALLA av en viss ras eller etnicitet. Men de är ganska få. De flesta är vad man kallar ”kulturrasister”, de säger sig vara mot kulturen, ”ideologin” och religionen bara, och demoniserar den.

Även om de senare säger att de inte hatar alla hyser de ännu fördomar om alla. Det märks tydligt. Kulturrasistens förutfattade meningar lyser alltid igenom vid mötet med en jude eller muslim, redan innan de öppnat munnen och hunnit berätta hur de ser på människan eller världen.

Att hata islam så mycket att islam demoniseras är rasism. Påstår man att islam är som nazismen pekas alla muslimer ut som anhängare av nazism, även om den som säger det bedyrar att jag hatar inte alla muslimer.

Att hata det judiska så mycket att man förnekar förintelsen är ett annat sånt exempel. Även om man bedyrar att man inte har nåt emot judar i sig blir det antisemitism. Miljontals judar måste ju ljuga om förintelsen om förintelseförnekaren skulle ha rätt.

Att demonisera judiska eller muslimska ritualer och symboler kan också vara rasism. Att kalla hijaben och kippan förtryckssymboler och likna dem vid naziuniformer är rasism även om den som säger det bedyrar att de älskar judar eller muslimer utan kippa eller hijab.

Värst av allt är det med exjudar och exmuslimer som vräker ur sig har men säger att ”jag har varit muslim/jude så jag kan inte vara rasist”. Ett exempel på detta är Israel Shamir. Ett annat Lasse Wilhelmsson som alltid betonar sina judiska rötter.

Även om man säger att man inte hatar rasen/etniciteten eller alla kan man uttala sig så generaliserande att man i praktiken dömer alla i gruppen. Då är det rasism även om personen djupt bedyrar att hen minsann inte är rasist alls.

Annonser