Svensk debatt goes ”snippa och snopp”.

​Det börjar bli vår. Det märks. Det pratas snippa och snopp, muslimer och feminism för fullt. Knappt har de första blåsipporna hunnit sticka ut pistillerna i vårsolen så har redan David Eberhard skrivit en drapa mot könsneutralitet och det diskuteras om könsneutral polis är bra. Samtidigt diskuteras muslimska friskolor könsseparering för fullt.

Det lustiga är att det alltid är samma personer som är mot könsneutralitet och för det samtidigt. Hur ska de ha det, liksom??

”Sluta motarbeta skillnaderna mellan könen.” ”Låt pojkar vara pojkar och flickor vara flickor” Vi har hört det förut. Nu hör vi det igen. Samhället gör fel som ger leksaksbilar till flickor och dockor och klänningar till pojkar. Rosa ska vara rosa och blått ska vara blått. För så är det. Kvinnor och män är olika.

 ”Vidare är mäns och kvinnors olika beteenden återkommande i alla kända kulturer vilket, för att vara övertydlig, säger oss att dessa könsskillnader sker oavsett hur kulturen uppstår och hur den ser ut.”

Könsneutralitet är fel, skriks det. Man ska inte utgå från att flickor o pojkar i det mesta är lika.Hu!! 

Och parallellt med det skriker en del sig hesa mot kvinnliga poliser.

En film cirkulerar från ett polisingripande. Det får de könsmässigt konservativa att höhöande gnälla på att kvinnor är svaga och fjantiga och för känslomässiga; att en riktig karl hade skjutit ballarna av flyktingen. ”Kvinnor borde inte vara poliser”. Könsneutralitet i polisen är fel.

Och mitt i detta har man hittat en muslimsk friskola som separerar könen i skolbussar. Lite gnäll på muslimer börjar bli ett lika säkert vårtecken som högarna av hundbajs som gömts i snödrivorna.

Men där blir det lustigt.  Plötsligt försvarar samma personer som hejar på Eberhard och som höhöar åt kvinnliga poliser könens likhet. Nej se det är en muslim då ska man försvara könsneutralitet och vara mot könsseparering. 
Att könsblandning måste vara regel i skolorna anser jag också. Det är en viktig princip för mig.  Men sen måste vi tillåta variationer. Barn är inte lika.

Skolan just nu lider ännu för mycket av att se till barn som en grupp. Barn med spring i benen och adhd hamnar ännu ofta utanför, skolan individanpassas inte. Barn med funktionsnedsättningar eller bara barn som behöver mer tid halkar ännu ofta utanför. 

Skolan har råd att bejaka mångfald. Klart att både barnet som inte identifierar sig som hon eller han och barnet som identifierar sig som jude eller muslim (dvs anammar föräldrars kultur) ska kunna ha en trygg anpassad utbildning.

Och ni som höhöande är mot alla muslimska friskolor och kvinnliga poliser och hendagis! Glöm inte att de flesta av de muslimersom är för viss könsuppdelning i skolorna är för kvinnliga poliser, och de brukar ofta försvara hendagis.

Annonser