Det misstolkade begreppet ”sekulär stat”

Jag lutar mer och mer mot att begreppet sekulär är ett begrepp vi bör skrota. Jag kommer eventuellt att sluta prata om att vi behöver ett sekulärt samhälle och istället prata om behovet av ett NEUTRALT samhälle.

Ursprungligen betydde begreppet sekulär NEUTRAL, dvs varken religiös eller ateistisk. Staten skulle vara neutral gentemot religioner och ateism och inte ta ställning.

Idag tolkar de flesta religiösa begreppet som ”ateistiskt” dvs att sekularism betyder religionsfientligt. Och ateister och religions-fobiker i mängder gör sitt bästa för att bekräfta detta påstående. Även de påstår att sekulär betyder ”befriad från religion”.

Men begreppet sekulär användes som skydd mot kommunismens ideer om en ateistisk stat också. Iden att staten varken skulle baseras på en religions åsikter eller på ateism var en unik idé.

Men idag är begreppet omöjligt. Ingen förstår det och man har glömt bort faran med en ateistisk stat. De miljonerna mördade av radikala ateister i ateismens namn är bortglömda. Eller så anser man inte morden likvärdiga mord av radikala kristna i kristendomens namn eller radikala muslimer i islams namn.

Det är bättre att prata om den neutrala staten.


PS

Neutral är nog inte heller en bra term. Men begreppet sekulärt måste förtydligas som varken religionsfientlig eller för religion.

Annonser