Gummianklagelser och indirekt rasism: ”racism by proxy”

När något är ”by proxy” är det att försöka smutskasta och skada en person eller grupp indirekt. Till exempel genom falska anklagelser, genom grovt överdrivna anklagelser och genom att koppla den man vill komma åt till riktiga händelser gjorda av någon helt annat. Att något är ”by proxy”betyder att krav på bevis och belägg försvinner eller fabriceras.

Begreppet kommer från ”Munchhausensyndromet.

En svensk motsvarighet skulle kunna vara indirekt diskriminering eller indirekt rasism. En viktig ingrediens i den indirekta rasismen är det som jag kallar gummifakta, gummisamband, gummibegrepp och gummianklagelser.
axellyftfram19

På 70talet pratade man om skandinavisk lagstiftning lagstiftning att den var full av ”gummiparagrafer”. Lagar som är så obestämda och tvetydiga att de kan vridas som gummiband och anpassas efter behoven, och som därför är osäkra eftersom de kan användas för att döma nästan vem som helst. Nutida ”gummiparagrafer” är lagarna mot att använda  upphovsrättskyddade bilder på nätet. I praktiken skulle alla som använder Facebook kunna dömas för sådana brott.

Jag kommer att prata mycket om gummi framöver.

Gummianklagelser och gummisamband

Hur ser dessa anklagelser ut?

De grupper som oftast utsätt för gummianklagelser är judar och muslimer. Den mest uppenbara rasismen mot dem är när någon öppet skriver något hatiskt om muslimer och judar. Eller om man öppet vill döda judar och muslimer, vilket faktiskt händer i det öppna på svenska Facebook.

Men det mesta av rasismen är inte så öppen. Den är indirekt.

En flitigt använd metod är att skapa ”gummisamband”. Det som kallas ”guilt by association”, eller ”connectos/connect the dots” ibland.

committee300_11_01_thumbMetoden man använder är i sig enkel. Du tar en person. Du kartlägger dennes kopplingar; vilka de känner och vilka de personerna, i sin tur, känner. Du kollar på vilka bröllop de deltar i, och vilka som besöker dessa, samt vilka besökarna känner och vilka bröllop de har besökt. Du kartlägger styrelsemedlemmarna i bank A och de i bank B och ser att personen X jobbar i bank A men har en släkting vars fru (!) känner en som försvarade bank B. Då kan det bli ett av bevisen för att bank A och B hör ihop, om man nu vill bevisa just detta. På så sätt är det enkelt att bevisa i praktiken vad man än vill bevisa.

Se bilden ovan och tänk er att vart namn är en punkt, så förstår ni varför det kallas ”connectos/connect the dots”.

Denna metod är den som användes i den kritiserade MSB rapporten om Muslimska Brödraskapet nyligen. Ett exempel på en populär webbplats som använder metoden är för övrigt Johan Westerholms Ledarsidorna, där författaren till MSB rapporten, Magnus Norell, är medarbetare.

Rörelser och personer i Sverige kopplas av Norell och Westerholm till Muslimska Brödraskapet i en rad tvärsäkra påståenden, men utan bevisning i texten och utan fotnoter som hänvisar till bevis. Inga andra bevis åberopas än författarnas egna ord om att Muslimska Brödraskapet grundat och styr Sveriges Unga Muslimer, Islamska Förbundet i Sverige och Studieförbundet Ibn Rushd, och några andra aktörer.

Dessa påståenden kopplas sen till en beskrivning av MB som en rörelse som hatar demokrati och är för terrorism . Därigenom kopplas rörelserna, och en handfull namngivna individer, till terror och extremism och IS. Ja, till IS, för IS är ju inte så olikt MB (!) säger de, och därmed är ju de som arbetar för MB nästan som IS.

Denna metod är typisk för konspirationsteoretiker av den sort som sitter på Avpixlat eller Vaken.se. Kopplingar, connectos eller ”connect the dots” kallas det. Man påstår att en grupp handlar med narkotika. Påståendet kan vara sant eller falskt. Sen kopplas den gruppen till andra grupper och individer som kopplas till andra. Och vips är man flera led bort och kan bevisa att E är kriminell för att E har kopplingar till D som känner C som sover med B som känner A.

Så här ser det ut i rapporten Norell gett ut.
punkt

Varje påstådd koppling lämnas utan bevisning. Men rapporten länkar påståenden till påståenden och varvar dem med meningar om terrorism och IS.

Och givetvis kan man koppla ideer och rörelser och påståenden på samma sätt som man kopplar personer. Oftast är allt sammanblandat eftersom man behöver visa hur ondskefulla personkopplingar är genom att hänvisa till en ide. Magnus Norells hänvisningar till IS och terrorism utgör ett sådant exempel i MSB rapporten.

Men notera att det ögonblick ÄKTA fakta läggs fram kan ett gummisamband upphöra att vara det och bli ett äkta samband. Skulle bevis presenteras för  delar av MSB:s rapport upphör de att i sig vara gummisamband eller gummianklagelser.

De ÄKTA, bevisade sambanden, kan däremot användas av de som vill sprida indirekt rasism, genom att de utan belägg för det kopplas till obekräftade påståenden.

Gummisamband och Rotschild

Det är ”six degrees of separation” över det heöla. Att om man tittar på hur personer känner personer som känner personer är det sex steg eller mindre mellan varje människa på jorden. Det är t.ex. fem steg mellan mig och Donald Trump. (Jag känner X som känner Y som känner Tony Blair som känner… etc, etc…)

En del av gummisambanden kan vara sanna och äkta, ibland kan alla vara det. Det tillhör, som jag redan sagt, sakens natur att man med gummisamband varvar äkta verifierbara uppgifter med sådant som aldrig kan verifieras, och direkta osanningar.

Fosdick-Figure-1

I fallet Rotschild kopplas familjens finansiella affärer till det bankens KUNDER gör och har gjort. Sen blåser man upp familjens betydelse och påstår att familjen styr världen.

Rothschild Octopus - it feed on gold

Man behöver inte bevisa något. Det är bara att koppla ihop saker. Rotschild (kroknäsan i bilden) är kopplade till David Rockefeller, George Bush och Dick Cheney på många sätt. Makthavare känner varandra. Så kopplar man påståenden om att Rotschildfamiljen känner dessa makthavare med påståenden om att t.ex. 911 var fejk. Så får man denna bilden:

look-who-did-911-ordered-by-rothschilds-jewish-mafia

Det är gummisamband som används för att smutskasta Rotschild.

(Observera att jag inte försvarar allt Rotschild gör, lika lite som jag försvarar Muslimska Brödraskapet i exemplet ovan. Det finns många anledningar att kritisera båda. Det är metoden som är fel.)

Rotschild används sedan för att smutskasta judar genom att koppla Rotschild till Israel och sionism och genom att beskriva Israel och sionister som enbart onda. Vips har man brännmärkt den majoritet judar som faktiskt kan se något positivt med både Israel och sionism.

occ

Gummibegrepp som sionism och islamism och sharia

Det är exakt samma metod som när gummisamband används för att komma åt muslimerna.Muslimska Brödraskapet. MB har blivit ett gummisamband som används för att smutskasta alla tänkbara och otänkbara muslimer, och de som försvarar muslimerna. bevis krävs givetvis inte.

Hetsen mot sharia är ett annat bra exempel på detta. Sharia är ett begrepp som används vitt och brett i den muslimska världen. Det är i sig ett begrepp som kan användas till mycket. Både radikala islamister och vanliga muslimer kan hänvisa till sharia som något gott. Men den ene tänker kanske på att slakta homosexuella medan den andre tänker på välgörenhet och den lokala moskens rådgivning till familjer.

Genom att koppla radikala islamisters mest galna citat om sharia till personer som är muslimer kan man skapa en bild av alla som pratar om sharia som galna.

Samma sak sker med begreppen sionism och islamism/politisk islam. Det är på modet att generalisera negativt om både sionism och islamism eller politisk islam. Visst har båda fenomenen använts av personer som inte vill andra människor gott. Radikala sionister har mördat människor och är rasistiska mot palestinier och muslimer, och radikala islamister mördar gärna judar och ”otrogna” inklusive andra muslimer. Men alla som vill koppla islam, tex, till politik är inte onda. Lika lite som alla kristdemokrater eller alla som är stolta över judisk kultur och religion och hämtar inspiration till politiken från dem, är onda.

muslim

Bara för att en muslim tror på demokrati och gillar politik betyder inte det att denne vill smygislamisera dig!

Kampen för en judisk stat är lika lite ond som kampen för palestiniers stat är något ont i sig. Lika lite är en vilja att inspireras av islam i politiken, något ont. Allt beror på HUR man vill driva den kampen.

Hijab

Det finns givetvis legitima skäl att vara mot hijab. Om man levt i ett land där man varit tvingad att täcke håret är det inte konstigt att man kanske väljer att hata hijaben.

Men betyder det att hijaben i sig något är något ondskefullt? Givetvis inte. Men för människor med fördomar om allt muslimskt blir det något ont.

Gummisambandet i detta fallet är. Iran piskar kvinnor som tar av sig hijaben. —> Hijaben är något ont och de som bär hijaben är förtryckta. —> Hijaben i Sverige är en ”förtryckssymbol” oavsett om kvinnorna själv valt den eller inte.

Det ironiska är att man aldrig anser att byxor är en förtryckssymbol. Detta trots att Irans mullor och religiösa fundamentalister påstår att kvinnor MÅSTE bära både långa byxor och hijab för att vara ”sedesamma” och ”äkta muslimer”. Kvinnor piskas i Iran för att de visar benen, inte bara för att de visar håret.

Men man kan vara god muslim och ändå visa både ben och hår. Och man kan välja själv, fritt och glatt, att bära hijaben utan att se ner på de som inte bär den. (Ja utan att några gubbslem dikterar hur kvinnorna ska se ut!)

Skärmklipp

Men tyvärr är vi människor benägna att kritisera hur andra människor klär sig.

Symbiosen mellan hatare och nötter

Men finns det inte de muslimer som bekräftar myten om hijab och sharia och islamism/politisk islam då?  Och hur är det med de judar som anser att judar är övermänniskor som är finare än alla andra och som kanske vill slakta muslimer?

Jo de finns.

Jag minns när Facebookgruppen ”Vi kallar Jimmie Åkesson till islam”, som ska motverka islamofobi,  skrev en status om att de kommer att vara snälla mot kristna den dag muslimerna tagit över och styr Sverige. Jag minns när den stora Facebookgruppen mot antisemitism stolt deklarerade att ingen jude någonsin begått ett brott eller är kriminell.

Ett bra exempel är  Amanj Aziz och hans dawah-nätverk, grundat av Abdurrahman Green, som kallar alla kritiker islamofober men som i sin ledning har såväl Green som personer som vill stena homosexuella. Deras världsbild är en spegling av islamofobernas och Sverigedemokraterna. De är värdefulla för hatarna för de kan fungera som ”äkta” element i de konspiratoriska kartor över gummisamband de drar upp, och som bevisen som behövs för att koppla gummianklagelserna till ”äkta” företeelser.

När man debatterar hijab, t.ex. dyker det alltid upp religiösa nötter som påstår att man MÅSTE bära hijab för att vara muslim. De generaliserar lika mycket som islamofoberna generaliserar.

EU:s dom mot hijaben är ett exempel på något som kan komma att användas för att kasta smuts på hijabbärare och diskriminera dem.

Antitesen till gummi är fakta och att undvika generaliseringar

Visst kan man kritisera sionism och islamism/politisk islam och sharia. Det är helt ok, legitimt och inte hatiskt. Problemen uppstår då man vill förenkla och generalisera över företeelserna. Som om man misstänkliggör alla muslimer som anser deras religiösa övertygelser kan inspirera dem i deras politiska arbete.

Ingen lyfter på ögonbrynen då en politiker säger sig inspirerad av ateism. En del lyfter på ögonbrynen då kristendom och politik diskuteras, men det anses inte som kryptonazistiskt att Göran Hägglund, och Göran Persson är kristna eller att svenska kyrkan arbetar för att påverka politiken. (Jo, undantag finns, t.ex. ovan nämnda Ledarsidorna.se)

Antitesen till gummifakta, gummisamband, gummibegrepp och gummianklagelser, och den resulterande indirekta rasismen, är verifierbara fakta, belägg och att inte generalisera.

Visst man kan ljuga med fakta och belägg också, men då finns det något att ta på. Då finns det konkreta bevis som kan motbevisas, inte bara rykten och ord och skumma kopplingar.

Att undvika generaliseranden över företeelser som innehåller vitt skilda åsikter är en annan anttites till gummi-tänkandet.

Det faktum att gummianklagelser och indirekt rasism finns måste vi tänka på. Men här kommer det kluriga med det hela: Det som tillskrivs hela gruppen muslimer kan vara en gummianklagelse men den kan vara sann för en mindre del av gruppen. Lika lite som det är lämpligt att dra HELA gruppen över en kam är det lämpligt att misstänkliggöra de som undersöker sådant DELAR av gruppen, eller enskilda individer, står för.

Det är helt ok att kritisera radikala sionisterGummiband (13) som försvarar bosättningspolitiken, det är helt ok att vara mot Israels bombningar och Palestinas stöd till självmordsbombare. Det är helt ok att vara mot IS, Al Qaida, shariatolkningar som vill begränsa människors frihet och nötter som ser ner på kvinnor som bär eller inte bär hijab. Att vara motantisemitism och islamofobi är helt ok. Att vara mot islam eller judendom är också helt ok, om man kan visa att man förstår att islam och judendom inte är en oformlig klump av gummisamband där alla tänker LIKA, utan en komplex väv av OLIKA ideer, strävanden och känslor.

Världen är knepig och komplex. Ofta måste man använda mer än en hjärncell i taget när man grubblar över det som sker. Och det är klokt att låta hjärtat vara med på ett hörn också!