Bör vi lyfta hemligstämplen på ALLA hemliga avtal med NATO?

Värnplikten ska införas igen. Om det kan man tänka mycket men en sak som är faktum är att de värnpliktiga kommer att tas ut med tvång och förväntas dö och döda för staten. Ett minimum av anständighet kräver att de som ska dö och dödas för staten vet om varför de förväntas dö eller dödas. Därför bör väl egentligen de hemliga avtalen med NATO offentliggöras?

Jag det låter radikalt. Men under det kalla kriget hade Sverige omfattande samarbete med NATO. Så omfattande att Sverige sågs som en inofficiell medlem av NATO. Sverige skulle mer eller mindre direkt dragits in i ett krig mellan öst och väst, på grund av en allians som få kände till fanns.

Nu i efterhand vet vi att t.ex. svenska flygvapnet hade omfattande hemligt samarbete med både Norge och England. Därför kunde planerade både USA och britterna att deras bombflyg skulle använda svenskt lyftrum vid bombningar av Sovjet. Det visste vi i Sverige. Flera av våra flygfält var anpassade för att ta emot bombplan från väst. (Se även Mikael Holmströms bok : Den dolda alliansen – Sveriges hemliga NATO-förbindelser)

Ur boken Svenska flottan under kalla kriget. Av Magnus Haglund.

”Att det alliansfria Sverige snabbt skulle dras in i ett krig på Natos sida mot Sovjet och Warszawapakten var alla invigda på det klara med; något alternativt scenario existerade inte.”

Listan kan göras lång på dessa inofficiella samarbetsområden och de viktigaste dokumenten om detta samarbete är inte offentliggjorda ännu. I broschyren ”Om kriget kommer”, som skickades ut till svenska hushåll, återgavs den svenska säkerhetspolitiska linjen, som regering och riksdag ville att vi skulle tolka den:

”Vi vill alla att Sverige ska vara fritt och självständigt och att vi ska ha fred. Därför har vi inte något militärt samarbete med andra länder i fredstid. Om det blir krig, ska vi vara neutrala och inte gå med på någondera sidan.”

Det var falskt.

Hade det blivit krig mellan NATO och Sovjet hade Sovjet direkt ansett att Sverige var en av fienderna. Det fanns planer för att insätta taktiska kärnvapen mot svenska militära anläggningar, även preventivt. Om brittiska och amerikanska flygplan t.ex.hade anfallit Sovjet via Sverige hade mellersta Sverige, inklusive Mälardalen blivit centrum för en gigantisk strid mellan sovjetiska flygvapnet och NATO:s stridskrafter. Det visste vi, för vi hade godkänt den rutten för NATO:s stridsflyg.

”Alla involverade, här hemma och utomlands, visste hur det låg till. Det förhållandet att Sverige var en informell alliansmedlem – det svenska flygvapnet ingick i Natos flankskydd under beteckningen ”external air force” – var också känt i Moskva; det hade storspionen Stig Wennerström sett till. De enda som inte visste var svenskarna, som i stället blev mentalt inympade med föreställningar om den absoluta och moraliskt oantastliga alliansfriheten.”

Glöm demokratin. Det hade varit mer demokratiskt och ärligt om vi gått med i NATO. Men nej, istället körde man ett öppet antidemokratiskt dubbelspel. Tutade i befolkningen att vi var neutrala och alliansfria medan vi inte var det i verkligheten.

Hur många tusen, tiotusen och hundratusen hade dött i ett krig av orsaker de inte kände till och som de inte kunnat påverka demokratiskt? Hur många svenska soldater hade stupat på grund av avtal de inte visste fanns och som de inte varit med och påverkat demokratiskt?

Jag är inte naiv. Visst var Sovjet ett hot. NATO var inga änglar, trots det så kanske vi hade behövt gå med dem.

Det hemliga diplomatiska spelet får mig att må illa. Vi har idag hundratals hemliga avtal med NATO. Delar av avtalen från det Kalla Kriget gäller ännu. Och nu är vi tillbaka i en situation där vi av många skäl behöver rusta upp vårt försvar. Nu ska soldater tvångsrekryteras och tvingas dö och dödas för staten och de vet fortfarande inte varför och har fortfarande inte kunnat påverka det.

Ja det skulle troligen göra NATO och USA fly förbannade att vi offentliggör en massa avtal som alla förväntar ska hållas hemliga. Men det struntar jag i. Visst kan vi råka ut för sanktioner från USA:s sida och NATOS sida när de offentliggörs. men det struntar jag i. Det är en större FARA för Sverige att vi har en massa hemliga avtal som vi medborgare förväntas inte känna till och inte ha ett pip att säga till om, än om det vore om vi inte skulle kunna köpa vapenteknik längre från USA.

Ja jag vet att jag låter naiv. Det är säkert det första du tänker nu, kära läsare.  Och jag är inte korkad. Vi kommer aldrig att kunna offentliggöra dessa avtal. Om du läst ända hit förstår du nu att jag inte är så naiv. Försvarspolitiskt och utrikespolitiskt funkar det inte. Världen är inte så trygg att vi kan vara utan försvar och Sverige är inte så demokratiskt att folk ens förväntar sig vilja veta sånt här.

De flesta liksom bara förväntar sig att ”det där med försvaret sköter överheten” och sen glatt går de med på att dö eller dödas.

Men det visar hur illa det är, eller hur? Hade du ansett det ”ok” om staten dolt sin budget och de statliga finanserna? Eller om staten bestämt att skolpolitiken skulle styras enligt hemliga direktiv som medborgarna aldrig får veta något om?

Framtidens historieböcker kommer inte att vara nådiga åt den diplomatiska galenskapen i vår tid. ”Kan ni tänka er att svenskarna var så korkade att de lät sin överhet sluta hemliga avtal om landets försvar över huvudet på befolkningen och de ljög om det. Man tvingade folk att ingå i försvaret och strida utan demokratisk insyn eller möjlighet att påverka”. 

Läs även artikeln om miljön står över demokratin.

 

 

Annonser