Vår rädsla för bevis, belägg och statistik

Fakta. och bevisresistens är vår tids gissel. Det kan gälla myndighetsrapporter som anklagar muslimer för att vara knutna till Muslimska Brödraskapet utan bevis. Det kan gälla rädslan för att ta fram statistik över problemen med utanförskap bland flyktinginvandrare och diskutera lösningar på problemen kring det, som statistik över brottslighet. I båda fallen sätter man ideologi över bevis och fakta. 

Flera vänner på Facebook och Twitter har delat en myt om att en kanadensisk borgmästare ska ha attackerat islam i ett försvar för att en skola ska fortsätta servera griskött. När man läser artikeln där myten sprids är det klart att inlägget är falskt. Om man googlar ser man att exakt samma myt sprids om borgmästare i Belgien och Australien och Malmö.

Men varför sprids det och varför fortsätter några att sprida det trots at de får veta att det är falskt? En kvinna på Facebook som spred det sa att hon inte trodde på mig, och delade raskt vidare det. Det passade ihop med hennes ideologi

Faktaresistens heter det. Om inte vi ser upp hamnar dagens motvilja mot fakta och förkärlek för ideologi i historieböckerna. ”Ni vet, förr i tiden var folk rädda för fakta och statistik, det ledde till stora katastrofer…”

Debatten om MSB:s rapport om Muslimska Brödraskapet var jag med att dra igång. Responsen på denna rapport är talande. Det är MÅNGA som läst rapporten och försvarar den och som inte ens ser att bevis och fakta saknas i den. Det är skrämmande. Hur kan det ha blivit så? En hel del människor säger till och med öppet att de inte bryr sig om att bevis och fakta saknas.

Det finns mängder av vandringssägner om Muslimer som cirkulerar. Det r skrämmande hur lite folk värderar fakta och belägg.

Debatten om statistiken som rör flyktinginvandrares utanförskap i Sverige fungerar på samma sätt. Ideologi går före fakta. Ja det är sant att rasister vill använda statistik över brottslighet bland flyktinginvandrare för att smutskasta hela gruppen. Men även jag som antirasist vill använda statistiken för att hjälpa grupperna i utanförskap. Men på något sätt anses fakta om utanförskapet farliga. Vi antirasister är urusla på att diskutera läget för de flyktinginvandrare vi månar om. Arbetslösheten är skyhög, de får problem i skolorna, hamnar i botten i listor på fattigdom och utsatthet för brott. Men ändå blir många rädda då fakta kring detta presenteras. Rädda för att ”rasisterna skulle kunna använda det”. I många fall avvisar man helt all statistik om utanförskap: ”det kan inte vara så”.

Ett exempel rör myten om de välutbildade Syriska läkarna. Den som arbetat med syriska flyktingar märker snart att det finns skillnader mellan Syrien och här. Fakta säger att 10 procent av syrierna har minst treårig högskoleexamen, i vissa fall med lägre kunskapskrav än svensk utbildning, medan hela 40% har bara grundskola med sig. De 40% kommer att få stora problem att få jobb här i Sverige. De kanske 0,2% som är läkare kommer INTE att ha problem att skaffa jobb. Att komma från ett annat land, knappt kunna språket, ha bara grundskola med sig och börja hitta nytt yrke är inte lätt. Det finns få jobb i Sverige för personer i deras sits.

Rädsla för fakta ser vi även i debatten om medicinska tester av ensamkommandes ålder. I den mån det går att rättssäkert fastställa ålder bör vi givetvis göra det. Det finns både personer från Afghanistan som uppgivit för HÖG ålder, och som uppgivit för LÅG ålder som söker asyl här.

Nej antirasister är sannerligen inte som grupp, bättre på att använda fakta och nelägg. Rädslan för statistik och bevis finns även hos oss antirasister.

Det ironiska är att personer som inte ser att MSB:s rapport saknar bevis, ofta är de som vill ha statistik över flyktinginvandrares brottslighet, och som stöder Tino Sanandajis bok om saken. Medan de som ser att MSB:s rapport är full av hål och saknar belägg ofta är rädda för statistik över flyktinginvandrares sociala utsatthet och utanförskap, och som kan anse att statistik över fattigdom och brottslighet kan vara ”farlig” för samhället.

Nej fakta är inte allt. Även med fakta kan man snedvrida saker genom ideologiskt urval av fakta och genom hur man presenterar dem. Men en debatt om fakta och bevis är att föredra framför en debatt utan fakta och bevis.