Svar till Robert Hannah om kvinnohatande flyktingar

Sverige ska vara ett land för män som inte hatar kvinnor. Så skriver Robert Hannah (L) och menar att Sverige måste sluta ta emot en del manliga flyktingar.. 

Om vi ska vända utvecklingen i  förorterna kan vi ”inte fortsätta ta emot fler moralpoliser bara för att de är flyktingar”, skriver han.

Det låter bra men man kan fråga sig hur det ska genomföras och frågan är också om inte allt detta prat om flyktingmän och deras kultur skadar mer än det hjälper?

Hur i hela världen hade Robert Hannah tänkt sig att detta skulle genomföras? Ska svenska gränsvakter fråga män som kommer ensamma om de ”slutat slå sin fru”, eller? Man kan knappast läsa av vilken kvinnosyn en man har utan familjen närvarande.

Och familjer? Ska vi utvisa auktoritära familjefäder som kommer kommer hit även utan fruns medgivande? ”Nej lilla gumman Migrationsverket anser att din man är för bufflig, så ut med svinet”.

Nej, sanningen är att sådana förslag skadar mer än de hjälper. Det finns en rasism i samhället som gör att flyktinginvandrare mer och mer ses som grottmänniskor som klubbar ner sina kvinnor och släpar hem dem till sin grotta i håret. Speciellt det av Hannah så omhuldade GAPF förmedlar en sån syn på muslimska män.

En väninna från ett Irak som varit här några år brukar ibland prata med mig om rasismen hon möter i Kalmar.

Hon studerar och jobbar och mannen är hemma, brukar hon säga när arbetskamrater frågar om familjen. En del arbetskamrater förfäras och säger: ”Hur kan han gå hemma och röka vattenpipa när du jobbar. Han lever väl bara på bidrag. Lat är han den jäveln. Slår han dig ofta?”

Då svarar hon suckande: ”nej han är pappaledig och hemma med de tre barnen”.

Fördomar och generaliseringar fördummar.

Hedersförtryck mot kvinnor måste bekämpas.  Men utan att döma ut folk från andra kulturer.

* Migrationsverkets samhällsinformation är nästan icke existerande. Under all kritik. Öka resurser till det och lägg fokus på könsfrågor och rättskipning. Samma i sfi och andra kurser då de erhållit uppehållstillstånd

* Skapa kvinnogrupper för flyktingarna ihop med frivilliga krafter.

*Ge migrationsverket uppgiften att skapa möten mellan svenskar och flyktingar. Skapa praktik för flyktingar. Anställ en koordinator som koordinerar möten mellan ideella krafter och flyktingar på varje förläggning.

* Lär polis och migrationsverket hur hedersförtryck ser ut så inte förtryckare kan smita undan, som ofta idag.

* Ge stöd till kvinnor som vill skiljas från förtryckande män i samarbete med Socialtjänsterna.

* Stärk polisens och socialtjänstens möjlighet att agera.

* Stärk förtryckta kvinnors rätt till asylskäl.

Istället för att föreslå sådant som aldrig kan genomföras kan vi redan idag på kort varsel förbättra flyktingmottagandet. Låt oss göra det!

Annonser