Donald Trump, Muslimska Brödraskapet och den livsfarliga nymoralismen. 

Den mest extrema delen av Muslimska Brödraskapet har mycket gemensamt med islamofober och nykonservativa. Islamofobi och västerländsk konservativ nymoralism och radikal islamism är samma andas barn!

Muslimska brödraskapet har diskuterats en hel del. Men vilka är de största problemet MB har? 

Terrorism? De flesta i MBs kärna i Mellanöstern tar avstånd från våld. Antidemokrati?  Nej till och med Qaradawi,  MBs kanske viktigaste ideolog idag, är för demokrati. Är det att de vill förändra världen utifrån sin ideologi och påverka samhället? NEJ det vill kristna och Humanister också. Handskakningar med kvinnor? Nej MB tillåter handskakningar mellan kvinnor och män (för övrigt en oviktig struntfråga).

Det verkliga problemet är att det finns en stark konservativ moralism hos stora delar av MB.  De anser att DE har en tolkning av vad som är universellt rätt för alla. Det de definierar som omoral, ogudaktigt och stridande mot deras ideologiska tolkning av Islam ska förbjudas eller begränsas genom lagen.

MBs skrifter än idag är ofta fulla av referenser till denna nymoralism. Kultur degeneration a la väst anses fel. Homofobin är stark. Föräktenskapligt sex  och homosexualitet anses inte bara fel utan nåt samhället ska reglera bort. Kristna och ateister ska inte ha samma rätt att påverka samhället eftersom samhället ska vara islamskt o baseras på DERAS tolkning av islam. Och… Yttrandefriheten måste hållas ren från omoral.

Men samma sak gäller för de konservativa runt Trump i USA!

En tolerant aktivist i nån av de svenska organisationer som anses vara ”MB i Sverige” och som står upp för allas mänskliga rättigheter, och arbetar mot t.ex homofobi och antisemitism och inte vill tvinga andra att följa deras åsikter har mindre gemensamt med Donald Trump än MBs nymoraliserande grupper har.

De nykonservativa runt tex Trump i USA kan skenbart verka annorlunda än den radikala falangen i MB. Men det är samma nymoralism. Den heterosexuella familjen ska vara samhällets norm. Andra religioner än den egna motarbetas. Homofobi och rasism. Inskränkningar i människans fri- och rättigheter. Kontroll från överheten. Minskad frihet. Mångkultur anses vara ett hot.

Både Trump och de mest radikala I MB är mot mångkultur. Den ena vill rycka hijaben från kvinnan och krossa islam. De andra vill inte ge kristendom o ateism och andra samma status som islam och vill förtrycka t.ex homosexualitet.

Islamofobi och radikal islamism är samma andas barn.

Och.. Det handlar mycket om sex och kläder. Av nån anledning anser nymoraliserande människor alltid att de måste kontrollera människors sexliv genom lag och regler först och främst.

Vill någon vara konservativ med eller utan hijab? Vill någon vara sex radikal sexliberal med eller utan hijab? Religiös eller ateist? Köttätare, vegetarian eller söga nej till griskött. Det är DENNES val.

Att stå upp för rätten för var människas att välja sin egen väg i livet är viktig. Rätten att forma sitt eget liv som man vill är helig!

Det är DÄR gränsdragningen går. 

Vill du rycka hijaben från den muslimska kvinnans huvud och anser att kvinnliga Bad tider på badhuset 2 timmar i veckan bör förbjudas eller förbjuda moskeer? Jadu. Vet du att i vissa länder vill man tvinga kvinnor att bära hijab, förbjuder gemensamt bad mellan män och kvinnor och låter inte ateister o kristna komma till tals på lika villkor med islam.

Det egna valet är heligt!

Det inkluderar rätten att påverka samhället och andra människor. Det är inget problem att en kristen, muslim, ateist eller frimärkssamlate vill påverka samhället enligt deras övertygelse. Bara de inte vill inskränka andra människors frihet o rätt att välja sin väg.

Kan vi inte skydda vissa kvinnors rätt till bad utan män 2 timmar i veckan, om de vill det, hur fan ska vi då kunna skydda homosexuellas, kristnas, barns och andras rätt att leva som de vill?

Om vi inte kan försvara rätten att bära hijab, hur vi kunna skydda rätten att inte bära den?

Hur ska vi kunna skydda punkares och liberalers rätt att bygga sitt eget community om vi förnekar muslimer rätten att leva muslimskt?

Vår sanna motsats är islamofober och homofober som de runt Trump,  som anser att DE bäst vet hur du lever ditt liv. Och som de delar av MB som anser sig ha rätt att censurera och korrigera vad folk tänker, tycker och gör.