Om Arbetsförmedlingen, indirekta frågor och rasism

Man har publicerat en rapport om en undersökning där man kommit fram till att Arbetsförmedlingens anställda män är grovt rasistiska. Men metoden anges vara ”indirekta frågor” där man frågar personen vad han anser att omgivningen anser. På något egendomligt sätt anses det sen visa hur personen själv tänker.

Hjälp säger jag. Det är som de undersökningar man gjorde i skolan förr. Man fick frågan om trodde att skolkamrater tolererade användningen av droger. Resultatet av denna sorts undersökning blev alltid ”ja” och därpå följde stora tidningsrubriker om drogproblemen i nämnda skola.

Indirekta frågor skulle spegla en persons egna åsikter påstår de?  Jag har faktiskt själv blivit utsatt för en undersökning med indirekta frågor, för något år sen, där jag skulle svara hur andra skulle bedöma saker och agera. Det var tydligt att de ville veta vad JAG ansåg men jag svarade som de ville. Inte mycket av det jag svarade på blev sånt jag tycker o tänker o gör. Jag minns bara 2 frågor. En om ungdom som stökar i bussen. ”Säger folk ifrån om ungdomar har fötterna på sätet?” Jag svarade nej men säger själv oftast ifrån. En annan var om muslimer där jag svarade att folk ofta agerar fördomsfullt o inte vill ha dem som vänner vilket verkligen INTE är mina åsikter.

En person på Facebook upplevde samma sak nu på morgonen. Han var med i en undersökning där man frågat ”Tror du det skulle bli problem om din syster gifte sig med en Arab?” Man ville veta om personen var rasist.  Jag skulle svarat ja på den frågan även om jag personligen anser svaret ska vara ett klart NEJ.

Metoden används i något som kallas Global Values Study. Jag skrev om det i Frihetssmedjan 2012. De använde såna frågor i denna undersökningen jag skrev om 2012 och kom fram till att Sverige är sämre än en hel del ärkekonservativa länder på kvinnors rättigheter och hbt rättigheter. Indirekta frågor om diskriminering påverkas av hur medveten man är om att diskriminering finns, och om man bryr sig. Detta använde svenska debattörer vid det tillfället för att påstå att studierna klart bevisade att Sverige har stora problem med sexism och rasism.

Men metoden brister på ett viktigt sätt. Metoden ger olika resultat beroende på hur medveten man är om diskriminering och rasism och hur mycket man ogillar det. Ju mer man vet att diskriminering finns ju högre blir resultatet men ju mindre diskrimineras folk irl. Men ju mindre man är medveten om att det finns, ju högre är den verkliga diskrimineringen irl. Därför blev Sverige ett hbt helvete och Irland o Bulgarien hbt paradis i undersökningen i World Values Study.

Här ser vi frågan om man anser att det finns rasism i omgivningen. Läg märke till Rumänien och Bulgarien och kom sen ihåg hur grov rasismen mot muslimer och romer är där.

discimin-ethn

Sverige ett rasistnäste medan rumäner anser att de inte diskriminerar nån (!) och blev en av jordens mest toleranta platser i undersökningen.

Nej jag respekterar inte denna typen av undersökning. Om man har en högre medvetenhet om rasism och sexism och fler som är mot det kommer fler att säga att det finns rasism omkring dem. Det är för övrigt samma juridiskt sett. Varför tror ni Sverige har världens högsta antal våldtäkter? För att lagen dömer våldtäkt strängt och för att medvetenheten om våkdtäkter och avskyn mot det är stor i Sverige. Större än i många andra länder. Vi anser att sådant är våldtäkt som inte anses vara det än idag i många länder.

Så lugn, bara lugn. Arbetsförmedlingen är inte rasister. Däremot tycks männen i Arbetsförmedlingen vara mer medvetna om rasismen i deras omgivning än kvinnorna, enligt undersökningen, och jag undrar hur det kan komma sig.

 

Annonser