Om Daniel Suhonen och ABF:s debatt om revolution och reformism

Tänk er att Timbro skulle sponsra en debatt mellan en moderat och nazisterna i frågan om man ska ha revolution eller inte där båda anses stå på jämlik fot, där revolutionsförespråkaren har Hitler som förebild. Ja, ni kan ju själva tänka er, det skulle vara otänkbart. Men det otänkbara till höger är realitet till vänster. Där håller Socialistiskt Forum, sponsrat av LO och ABF debatter om vi ska ha revolution eller inte och släpper in revolutionära kommunister och socialister som älskar Trotskij, Lenin och Mao i finrummet.

Daniel Suhonens debatt med revolutionära Revolution (!) på Socialistiskt Forum 2015 diskuteras en del just nu i sociala media. Suhonen uttalar sig i debatten på ett sätt som gör en del, tex Hanif Bali, menar att Suhonen uttalar sig för revolution:

”Jag vill ha en politik där man varje morgon kan bidra till ett socialistiskt samhällsbygge och blir det att ta upp Kalashnikoven och skjuta – då gör vi det. Men innan dess kan vi inte vänta i studiecirklar. Utan vi kan väl bygga lite järnvägar, bostäder och försvara de offentliganställda. Och låt oss göra det tillsammans. Jag är med i revolutionen om vi gör lite reformism först.”

Det är lite mer komplicerat än så. Det verkar snarare som om Suhonen försöker argumentera mot revolutionären men på ett extremt klumpigt sätt. Ett sätt som gör att han i slutänden verkar vara för revolution.

Om man lyssnar på debatten mellan Suhonen och Ylva Vinberg så märker man att Suhonen väldigt tydligt argumenterar för demokrati och reformism (dvs parlamentarisk klasskamp). Men ändå säger han 4-5 gånger att han kan tänka sig en revolution, om reformismen misslyckas. Han inleder och avslutar sin debatt mot Ylva Vinberg med att säga att han anser att reformism är VÄGEN TILL en revolution. Att det kan hända att han har fel, att man måste avbryta reformismen och göra revolution. Vid ca 30 minuter kommer citatet om väpnad revolt och i slutet av filmen, 39 minuter: ”gärna revolution men först vill jag ha reformism”.

Varför gör han så? Varför säger så? En del debattörer anser att Suhonen bara raljerar. Men varför upprepar han då gång på gång att han kan tänka sig ha en revolution?

Är det ok att raljera i debatt med nazister i debatt att ”ok först testar vi demokrati, sen skjuter jag gärna lite judar om demokratin inte funkar”?

Den verkliga frågan

Den verkliga frågan är inte Suhonens raljerande utan varför debatten ens hölls. Varför hålls debatter, sponsrade av ABF om vi ska avskaffa demokratin eller inte? Varför anses revolutionära kommunister och socialister vara rumsrena aktörer i debatten idag. Varför släpps de ens in?

Jag är ärligt talat lite trött på att behöva förklara för folk idag, 2016, att kommunismen och den revolutionära socialismen är en massmordsideologi av samma kaliber som nazismen var.

Det påstås ibland att kommunism naseras på allas lika värde, till skillnad från nazism som gör skillnad mellan människor. Men det är fel. Kommunisterna har en grupp fiender också. Borgare, medelklass, kapitalister, reaktionärer, klassförrädarem är kommunismens ”judar” som är fienden, som måste tystas och stoppas.

Om man lyssnar till de revolutionära på höger och vänsterkanten kan man tro att alla är för folkstyre nuförtiden. Varken vänsterextremister eller Nordiska Motståndsrörelsen säger sig vara för diktatur, dvs fåtalsvälde, Tvärtom är det folkstyre och folkvälde alla säger sig efterfråga. Man känner igen antidemokraterna på att de vill exkludera grupper ur sitt ”folkstyre”, på att de beundrar tyranner som Trotskij, Stalin, Lenin och Hitler, och på att de alltid vill ha en revolution.

Man känner igen extremvänsterns antidemokratism lätt på hur de anser att man ska ha ”krig” mot borgare, klassförrädare och kontrarevolutionärer. Om man tittar närmar blir listan lång på de som extremvänstern vill tysta då revolutionen kommer.

Det är det bedrövligt att Socialistiskt forum, som ABF och LO arrangerar, år ut och år in ser den extrema vänstern som legitima aktörer i samhällsdebatten. Arbetarmakt får agera fritt där. Syndikalisterna. Kommunistiska Partiet. SKP. Revolution.  Efter den revolution flera av dem vill ha skulle de täppa till truten på både LO och ABF nämligen.

Revolution

Organisationen Revolution har Lenin och Trotskij som sina förebilder. Dessutom talas det väl om Mao och revolutionen i Kina. Det borde faktiskt räcka. Lenin var kommunistiska revolutionens ideolog. Trotskij organiserade upp dess förtrycksapparat.  Att tala väl om Lenin eller Trotskij borde ses som lika vidrigt som att gilla Hitler. Punkt slut.

Om man vill gräva mer i deras idevärld ser man en hel del intressant. Till exempel ser man att de lägger huvuddelen av skulden för Lenins, Trotskijs och Stalins massmord på Kulakerna på Kulakerna själva. Man kan hitta ett försvar för de repressiva åtgärderna kommunisterna införde. Det ansågs nödvändigt på grund av reaktionärernas krig mot kommunismen. Det där sista är intressant. Så här lyder ett citat från den artikeln:

In this life or death situation, the Bolsheviks had no alternative but to take emergency defensive measures. Incidentally, the same was true of Cromwell’s actions in defence of the English revolution against the Royalist reaction, or Robespierre’s defence of the French revolution against the feudal regime…

Kommunisterna massmördade enorma mängder av människor. nazisterna också. Men varken nazister eller kommunister skrev ut det i den offentliga propagandan. Du kan inte hitta tal av Hitler där han säger att man bör skjuta alla judar lika lite som du hittar tal av Lenin eller Stalin om att massförinta miljontals människor. Massmorden motiverades alltid som med att man FÖRSVARADE sig, med att KRIG rådde. Hitler pratade om kriget mot judarna. Kommunisterna om kriget mot kommunismen, både det reella och det icke existerande.

Så. Det räcker. Punkt slut. Det är samma dravel som i de flesta andra vänstersekter. I kampen mot reaktionärerna är revolution och repressiva åtgärder rättfärdigade. Och reaktionärer är alla som försvarar kapitalism och borgerlig demokrati. Denna retorik borde få de som vet något om hur kommunisterna försvarade sina massmord på 30talet eller i Maos Kina att förstå vad organisationen Revolution står för.

Så den verkliga frågan är inte vad Suhonen sa utan varför LO och ABF släpper de in Kommunistiska Partiet och Arbetarmakt och Syndikalisterna och organisationer som Revolution i deras demokratiska finrum?

Appendix: ABC om Trotskij

Organisationen Revolution älskar Trotskij.

Egentligen räcker det med att läsa två artiklar, skrivna av Trotskij medan han levde i exil för att se vem han var och vad han stod för. Jag länkar dem här. Den ena kritiserar Stalin för att han i mitten av 30talet börjar prata om demokrati.  Trotskij anser att ett stort problem med den nya Sovjetiska konstitutionen 1936 är att sovjet förklarar sig vara demokratiskt. Det kan ju inte gå för sig. https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/04/ussrconst.htm Den andra handlar om att de som kämpade mot nazismen genom att säga sig vara för demokrati var ute och cyklade. Alternativet till nazism 1933 var inte demokrati, ansåg Trotskij, utan diktatur. Socialistisk diktatur. https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330714.html

Om man är nyfiken på Trotskijs ideer under själva revolutionen kan man kika på en bok han skrev om terrorism och kommunism.  Han försvarar öppet röd terror.

”You do not understand this, holy men? We shall explain to you. The terror of Tsarism was directed against the proletariat. The gendarmerie of Tsarism throttled the workers who were fighting for the Socialist order. Our Extraordinary Commissions shoot landlords, capitalists, and generals who are striving to restore the capitalist order. Do you grasp this … distinction? Yes? For us Communists it is quite sufficient.”

Källa: http://www.marxistsfr.org/archive/kautsky/1919/terrcomm/index.htm

Denna Extraordinary Commission som Trotskij byggde upp blev senare känd som Chekan, dvs KGB.

Trotskij var givetvis mot pressfriheten och yttrandefriheten. Så här argumenterade han för att krossa alla avvikande åsikter.

”One point particularly worries Kautsky, the author of a great many books and articles – the freedom of the Press. Is it permissible to suppress newspapers?

Kautsky … complains that we suppress the newspapers of the SRs and the Mensheviks, and even – such things have been known – arrest their leaders. Are we not dealing here with “shades of opinion” in the proletarian or the Socialist movement? The scholastic pedant does not see facts beyond his accustomed words. The Mensheviks and SRs for him are simply tendencies in Socialism, whereas, in the course of the revolution, they have been transformed into an organization which works in active co-operation with the counter-revolution and carries on against us an open war….

As for us, we were never concerned with the Kantian-priestly and vegetarian-Quaker prattle about the “sacredness of human life.” We were revolutionaries in opposition, and have remained revolutionaries in power. To make the individual sacred we must destroy the social order which crucifies him. And this problem can only be solved by blood and iron… The man who recognizes the revolutionary historic importance of the very fact of the existence of the Soviet system must also sanction the Red Terror. ”

Källa: https://www.marxists.org/archive/trotsky/1920/terrcomm/ch05.htm

Den som vill veta mer om Lenin kan läsa min artikel om honom här. Han var ganska frispråkig och beskrev kampen mot borgarna och reaktionärerna som att det handlade om att utrota skabb. Är det nån som är förvånad att det ledde till massmord på personer som kritiserade kommunismens styre, inklusive deras barn?

”Skabb är en plågsam sjukdom… Enkla, klara, begripliga och uppenbara sanningar, som ter sig obestridliga för varje representant för den arbetande massan, förvrängs av dem som insjuknat i den variant av skabb som vi har att behandla… Skabb är då sannerligen en motbjudande sjukdom! Och tungt är den människas hantverk som nödgas ge ångbad åt skabbsjuka personer.” /Lenin 1918

Annonser