Kampen för demokrati och rösträtt är inte över ännu

Demokratin är ett ungt fenomen. Vi införde allmän rösträtt i Sverige 1989. Schweiz införde det 2013. .En hel del länder är inte fulla demokratier ännu, som USA och Storbritannien som inte har allmän rösträtt, men är de på väg att bli det.  Detta bör vi tänka på när vi kritiserar länder ute i världen som ännu inte är fullt demokratiska. 

De första stegen mot demokrati i Europa togs på 1700talet och 1800talet. Vi fick parlament där gradvis fler och fler inkluderades. Och på 1900talet inleddes också avkolonialiseringen och fler och fler fick självbestämmande och också möjlighet till demokrati.Denna proces är INTE avslutad ännu. Ännu saknar stora grupper rösträtt i demokratiska länder och ännu finns områden som i praktiken är koloniserade.

Sverige var ingen kolonialmakt. Så här såg vår demokratiska utveckling ut.

På 1800talet utsträcktes rösträtten till fler och fler. Vid sekelskiftet var läget så att de män som var mer välbärgade hade rösträtt. Runt 1910 fick de flesta män rösträtt i Sverige och runt 1920 de flesta kvinnor. Några år in på 20-talet fick även soldater rösträtt.

1945 fick de fattiga rösträtt, de med socialbidrag och liknande.

1959 fick romer rösträtt och rätten att gå i skolan i Sverige. Med vissa begränsningar som försvann vid mitten av 60talet.

I mitten av 60talet fick de med fysiska funktionsnedsättningar (CP-skadade tex) både rätt att rösta och rätt att gå i skola.

1989 fick de med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar rösträtt i och med att omyndigförklaringen försvann. Detta var viktigt för de lagarna förhindrade många som faktiskt var politiskt medvetna att rösta, tex psykiskt sjuka.

Rösträtt för 18åriga svenska medborgare har vi alltså haft sen 1989. Så ung är den allmänna rösträtten i vårt land. Man kan nog säga att 1989 var det år Sverige blev en hel  demokrati.

Övriga Europa

Övriga Europa och USA har haft en liknande utveckling.

I Tyskland var utvecklingen nästan likadan. Där införde man allmän rösträtt 1992.

I Schweiz  fick kvinnor rösträtt 1971, och den sista gruppen, de med mentala funktionsnedsättningar, fick rösträtt 2013.

I Storbritannien fick mentalt funktionsnedsatta rösträtt ganska nyligen. Så nyligen att man måste informera om de har dessa rättigheter. (Se här till exempel.)  Ännu saknar de som tvångsvårdas på sjukhus, och vissa fångar, rösträtt. Och som vi ska se saknar personer i fd kolonier ännu rösträtt till parlamentsval och liknande.

De flesta länder i Europa har kvar lagarna mot mentalt funktionshindrades rösträtt. Till exempel Ungern.

USA

I USA har man inte allmän rösträtt eller full demokrati ännu. USA är faktiskt ett av de minst demokratiska länderna bland de länder som kallar sig demokratiska idag i västvärlden.

Mentalt funktionshindrade får inte rösta i alla delstater ännu. Närmare bestämt i 30 delstater och Washington DC. De lagarna ställer till det. Jag fick veta ett och annat om det när jag var i USA 2003. Då mötte jag en fullt normal kille med epilepsi som förlorat rösträtten. Jag mötte personer som gått in i väggen och fått hjälp på psykakuter som förlorat rösträtten.

Personer som dömts för brott får inte heller rösta. Det är djupt problematiskt av många skäl. Det gör tex att stora delar av minoritetsgrupperna inte får rösta. Dessutom förlorar personer som dömts för brott som ingen vettig människa skulle kalla brott sin rösträtt. 17 åringen som hade oralsex med en 15 åring får aldrig rösta, för man får inte ha sex fritt i flera delstater i USA om man är under 18. I USA har ungdomar dömts för att de skickat nakenbilder på sig själv till personen de älskar. Ja som 17åring kan man dömas för pedofila brott där man själv är både offer och förövare.

Tonåriga flickor och pojkar som skickar bilder på sig själv topless till sin älskade dömsför pedofili in USA. De förlorar rösträtten för alltid och dömas att aldrig komma närmare ett dagis än 100 meter mer i livet. För alltid kommer de att vara stämplade som pedofiler och få svårt att söka jobb.

Även transpersoner har stora svårigheter att kunna rösta i USA och de flesta kan inte och får inte det ännu.

1965 fick svarta full rösträtt i USA. 1986 fick amerikanska soldater och ambassadpersonal utomlands rätten att rösta. Men befolkningen i amerikanska territorier utanför delstaterna får inte rösta i presidentvalet eller representeras i kongress och senat ännu. Amerikanska Jungfruöarna och Puerto Rico i karibiska havet är två sådana exempel. Det är absurda exempel eftersom USA kritiserar näraliggande Cuba för att inte tillåta sin befolkning att rösta fritt.

I Puerto Rico måste man följa USAs lagar utan att ha möjlighet att påverka valet av de som beslutar om lagarna. USA är på väg att bli en demokrati men är inte det fullt ännu och ett av bevisen för det är just läget för befolkningen i kontrollerade territorier.

Israel

Israel ligger före USA i det mesta som har med rösträtt att göra. Mentalt funktionshindrade fick rösträtt på 90talet i Israel. En del fångar får också rösta. Men i ett avseende är likheterna stora med USA. Det finns människor i territorier kontrollerade av Israel som inte får rösta.

De palestinier som bor i Östra Jerusalem får till exempel inte rösta, inte heller palestinier i ockuperade territorier i Västbanken. De måste följa israelisk lag men får inte vara med och påverka hur lagen ska utformas genom de allmänna valen.

En full demokrati är Israel de facto inte ännu, men de är på väg att bli det. Men det måste påpekas att Israel ligger långt före sina grannländer som oftast inte ens är i närheten av att skapa ens den mest grundläggande formen av val och rösträtt.

De flesta palestinier i Israel (dvs israeliska medborgare) har långt större rättigheter än de i grannländerna och det mesta av Mellanöstern. Rösträtt, yttrandefrihet, rätt att bli ledamot av parlamentet, rätt att utöva sin sexualitet fritt, lika rättigheter mellan män och kvinnor. Detta måste påpekas eftersom många myter sprids om Israel.

Däremot är det helt korrekt att påpeka att så länge t.ex. palestinierna i Östra Jerusalem, som Israel kontrollerat sen 60talet, inte får rösta är det både icke demokratiskt och kolonialt.

Palestinier i själva Israel fick rösträtt 1966.

Kolonialismen

Något som försenade demokratins spridande var kolonialismen. USAs och Israels begränsningar i rösträtten för de territorier de kontrollerar är en rest av kolonialismen.

I de flesta koloniala stater fick INTE de koloniala undersåtarna rösta. I praktiken är det så i USA ännu även om till exempel Puerto Rico inte betraktas som en koloni.

Britterna är i samma sits som USA och Israel. 1981 fick alla koloniala undersåtar rätten på pappret att rösta i Storbritannien. Men i praktiken har kolonierna haft begränsad möjlighet att påverka valen i Storbritannien. I Gibraltar var det först för 10 år sedan man fick rätt att rösta i EU valet tex. Gibraltarborna får inte rösta i valen till brittiska parlamentet ännu. Vilket gör att de som bor där måste följa lagarna men de har ingen chans att påverka lagarna genom allmänna val.

Frankrike tog första steget mot liknande reformer 1956-1958 då för första gången allmän rösträtt bland alla individer under fransk kontroll blev lag. Men inte alla fick det i praktiken. En stor del av konflikten runt Algerietkrisen på 60talet handlade om bestämmelser att man måste leva som fransman för att få rösta, vilket exkluderade många muslimer.

Rösträtt

Att ta stegen mot demokrati är viktigt. Det är en stor skillnad mellan länder som inte tillåter demokrati och de som anser sig vara demokratiska, även om det ännu finns stora problem med demokratin i de demokratiska länderna.

På 30talet försökte en del säga att det väl inte var så stor skillnad mellan nazityskland och storbritannien, eller Sovjet och Storbritannien, eftersom britterna var en kolonialmakt. Men skillnaden var att britterna faktiskt tagit steget mot demokrati och lät fler och fler rösta.

Jag är ingen relativist. Antidemokratiskt fjanteri bland kommunister och nazister tolererar jag inte. Dessutom kan jag aldrig jämställa länder som tagit steget mot demokrati med dem som har diktatur helt eller delvis.

Men lite ödmjukhet krävs nog när vi ser hur länder i världen stapplande försöker skapa sig demokrati. Våra västerländska demokratiska länder är inte fullt demokratiska ännu. Allmän rösträtt bland vuxna är ett så nytt fenomen att inte alla länder har infört det ännu. Sverige införde det som sagt 1989.


PS

Frantiden

Nästa steg i demokratins utveckling blir troligen att ge tonåringar rösträtt, kanske även personer med permanent uppehållstillstånd.

På sikt är det ohållbart att personer som fått lov att bo här permanent och måste följa lagarna här och betalar skatt inte kan påverka sin situation genom val. Det är dessutom ohållbart att vuxna personer på tvååringars mentala nivå har rösträtt men inte tonåringar som är till exempel 16 år och kanske är mognare än de flesta andra so är långt äldre. I praktiken använder ingen av de vuxna som har den mentala nivån sin rösträtt, men möjligheten för dem att rösta finns ändå.

Rösträtt betyder inte enbart rätten att påverka val utan även rätten att bli sedd och tagen på allvar.