Utanförskap, nya svenskar och brottstatistik

Exakt hur många av Sveriges omkring 5000 fångar som är muslimer är det ingen som vet eftersom det enligt lag är olagligt för myndigheter att fråga. På Sveriges största fängelse, Kumla anstalten, så uppskattar chefen Kenneth Gustafsson att var tredje fånge muslim.” (källa)

Nåt sker som vi inte pratar nåt nämnvärt om, och vi låter Sverigedemokrater och islamofober få tolkningsmonopolet på det som sker.

Att 1/3 av fångarna är muslimer har lika lite med islam att göra som serbers överrepresentation har med kristendom att göra. Men det visar något viktigt. Utrikesfödda ÄR överrepresenterade i brottstatistiken.  Det är den yttersta konsekvensen av fattigdom, arbetslöshet och utslagning i skolorna. 

Egentligen vore det konstigt om det inte var sant det han säger, Kenneth.Om man tittar på läget i landets skolor uppnår idag 40% av eleverna inte gymnasiebehörighet efter grundskolan. Mest illa ute är eleverna med afrikansk och västasiatisk bakgrund. Endast 20% av alla nyanlända grundskoleelever går ut 9:an med gymnasiebehörighet (nyanländ – att ha invandrat till Sverige inom de senaste 4 åren).

Vid 21-22 års ålder är endast en femtedel av alla ”andrageneration:are” samt de som invandrat till Sverige innan 11 års ålder i arbete och endast knappt 15% av de som invandrat till Sverige efter 12 års ålder medan mycket höga procentsiffror i alla dessa grupper varken arbetar studerar eller är i praktik eller ens uppbär bidrag.

Arbetslösheten är abnormt hög bland utrikes födda och barn till dessa. Bara 57 procent av personer födda i Asien och Afrika har ett arbete i dag, mot 82% för inrikes födda. Socialbidragsberoendet och fattigdomen är ENORM bland utrikes födda, deras barn och barnbarn.Det är inte konstigt att just västasiater och afrikaner är överrepresenterade i statistiken över brottsmisstankar i Sverige (BRÅ 2007) och över brott i våra grannländer. (Jag skrev om det vi vet om läget i Danmark och Sverige i en artikel tidigare i år.)

Eftersom de flesta som kommer hit och hamnar i utanförskap från Afrika och Västasien är muslimer vore det mycket, mycket också MYCKET konstigt om inte just muslimer skulle vara överrepresenterade i våra fängelser. Det har med socioekonomiska faktorer att göra. Gruppers överrepresentation måste vi ta på allvar.

Vad beror då den överrepresentationen av muslimer på? Via FOF hittar jag ett diagram som ni kan se här nedan, som visar hur betygen ser ut för landets nior för personer från olika ursprungsregioner. Rött är Sverige (inrikes födda). Ljusblått är Afrika. mörkgrönt Asien (kom då ihåg att ostasistiska invandrarbarn har högre betyg än västasiatiska). Gult östeuropa.

betyg ursprungslandVi har stora problem med att ungdomar avbryter gymnasiestudierna (1/4 av de som börjar) eller slutar med ofullståndiga betyg (1/3 av de som slutar). Värst ute är de ungdomar som kommer hit i skolåldern. men även de vars föräldrar fötts utomlands ligger dåligt till. De som avbryter studierna är främst de med utländsk bakgrund. Hela 35% av de utrikesfödda slutför har så dåliga betyg att de inte har gymnasiebehörighet.


Faktafobi

Det finns en bisarr rädsla för fakta i Sverige. Det visade statsminister Löfven i partiledardebatten. När han fick frågan om vad vi gör åt arbetslösheten bland nya svenskar svarade han något i stil med att det kommer en massa doktorer och högutbildade hit.

Gud vad jag är trött på talet om syriska läkare och forskare. Ja de finns och ska givetvis få jobb. Men det är de 40-50% som kommer hit som BARA har grundskoleutbildning som kommer att hamna i strukturellt utanförskap. Hela diskussionen om de syriska läkarna blundar för det faktum att arbetslösheten bland nya svenskar är ENORM.

Det tar på krafterna att se detta utanförskap år ut och år in. Barnbarnen till de afrikaner jag kände i början av 90-talet, som levde i utanförskap, har nu fötts av deras föräldrar som också hamnade i utanförskap. Redan då var det illa. Idag är det värre. Ibland sipprar det in berättelser till mig från bekanta sen mycket länge om vänner från förr. Det är inte uppmuntrande. Redan då antog jag att det skulle bli tufft för barnen med föräldrar i utanförskap, jag hade fel, det blev sju resor värre än jag trodde.Detta kommer att ta en ände med en fruktansvärd skräll. Om vi inte gör något.

Svensk utanförskap har redan fått konsekvenser för folk i Mellanöstern. Undrar du varför det finns så många svenska IS anhängare? Ja, du… Det är inte så konstigt. Ur utanförskap föds sånt. Att dessutom vår regering är är undfallande mot extremism generellt sett, och tillåter såväl nazister som IS anhängare att propagera för våld och hat fritt, har ju bidragit till situationen.

Lösningar

Vägen ur eländet är att först få fram riktig statistik om eventuell överrepresentation av utlandsfödda i brottstatistik, och socialstatistik, ekonomisk statistik etc. Statustiken måste sammanställas från alla områden av Sverige. Socialtjänstens statistik, arbetslöshetsstatisti, skolans statistik, brottsoffermyndighetens statistik (du vet väl att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsofferstatistiken också?), etc etc. Vi måste ha FAKTA på bordet. Det betyder även fakta om varifrån de eller deras föräldrar har sina ursprung. Endast genom att veta vilka grupper som är utsatta kan vi hjälpa dem.

Sen måste vi ha lösningar. INTE samma sorts dravel som vi sett från alla partier de sista 40 åren. AMS-trams och myspys-program för förorterna har bevisligen inte hjälpt ett smack. Och jag skiter uppriktigt sagt just nu i om det är vänsterpartistiska lösningar med kopiösa mängder statsstyre eller Centerpartistiska låglöne-lösningar med minimala statliga insatser. Det enda jag vet är att det behövs nya lösningar. Och vi skulle behöva en tvärpolitisk samling där alla från Vänsterpartiet till liberaler som Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt sitter ner och bara lägger fram de NYA ideer de har.

Personligen tror jag på en kombination av metoder. Jag tror på en gigantisk satsning på yrkespraktik. Bryt den trend som finns att enda vägen till jobb går via utbildning, gör praktik och lärlingsarbete till en andra väg in till yrkeslivet. Satsa sen på statliga projekt för praktik och utbildning. reformera regelverken så att man kan tillåts jobba deltid och ändå få en viss mängd socialbidrag. De där små jobben på nån timme i veckan kan vara vägen in till yrkeslivet. Skrota en massa onödiga regelverk. Satsa dessutom parallellt på att skapa ekonomiska frizoner i utanförskapsområdena i enlighet med Johnny Munkhammars förslag 2010. Satsa på utbildning och praktik för flyktingar i Sverige från dag ett här, så flyktingar får lära sig svenska några dagar i veckan. Dessutom la vi i projektet Liberaldemokraterna fram en del bra lösningar 2010.

Ja jag vill både ha stora statliga satsningar och skapa frizoner för ideer som innebär att man skapar låglönejobb.

Gör vi inget kommer det att sluta illa. Framför allt för de som sitter i utanförskapet. Och det är inte Löfven och co, det är de nya svenskarna och deras barn och nu även deras barnbarn.Det dör redan idag människor i Sverige pga utanförskapet och de som dör är oftast de som själva är i utanförskap.

Antingen ljuger anstaltens chef i inlägget ovan. Eller så ljuger han inte. Om han inte ljuger har vi ett läge där nåt sker som vi inte pratar om och vi låter Sd och rasisterna få tolkningsmonopolet på det som sker.

Artiklar i urval.

https://ligator.wordpress.com/2016/01/15/overrepresentation-av-utrikesfodda-i-brottstatistiken/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/att-skita-i-byxorna-och-hoppas-att-hangslena-haller/

https://ligator.wordpress.com/2015/12/07/en-invandrad-underklass-i-sverige-och-danmark/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/om-kronan/

https://ligator.wordpress.com/2015/10/14/ge-invandrarna-ratten-att-jobba/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/10/brottslighet-invandring-sverigedemokraterna-och-det-klantiga-bra/

https://ligator.wordpress.com/2010/07/19/integrationsprojektet/

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/nar-jag-ljog-for-tre-eritreaner/

https://ligator.wordpress.com/2010/08/15/varning/

https://ligator.wordpress.com/2012/05/08/invandring-statistik-brottslighet-och-sant/

https://ligator.wordpress.com/2016/05/12/vem-bryr-sig-om-ubers-chaufforer/

Om förorterna

https://ligator.wordpress.com/2015/09/27/bekampa-arbetsloshet-och-utanforskap-bland-de-nyanlanda/

http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-F%C3%B6rorterna-som-Moder-Svea-gl%C3%B6mde.pdf

PS


Bara 50% av barnen i grundskolan Krongården, där skolan Kronan ligger, som var föremål för skolmassakern som utfördes av Anton Lundin, uppnår gymnasiebehörighet.9% av de inrikesfödda i Sverige uppnår INTE gymnasiebehörighet. 35% av de utrikes födda i hela Sverige uppnår inte det (Troligen 40 idag). I Kronogården uppnår 50% av grundskoleeleverna, både inrikes och utrikes födda, inte gymnasiebehörighet. Skola har till 97% elever med utländsk bakgrund. Mitt hjärta blöder för de barnen!Läs mer här: https://ligator.wordpress.com/2015/10/23/om-kronan/

Kronan
Kronan2kronan3kronan4