Gunnar Hökmark motsäger sig själv om värderingar och lag

Är det verkligen så att den enda värdering vi behöver bry oss om att försvara i Sverige är det som den svenska lagen säger? Eller finns andra värderingar som går bortom lagen och som formar lag och rätt, som vi behöver försvara?

Det där med svenska värderingar har debatterats mycket. Två läger har utformats i debatten som fajtas med varandra med pennor och tangentbord. Dels de som håller hårt vid begreppet svenska värderingar och läser in allt från lag och rätt till att man i Sverige minsann står lydigt i kön, inte bär hijab eller hälsar på andra sätt än att skaka hand. Dels de som säger att svenska värderingar inte spelar någon roll. Det enda vi behöver bry oss om är lag och rätt.

Värderingar som grunden å ena sidan. Lag som grunden å andra.

Men är det inte så att både värderingarna och lagen är viktiga att försvara. Är det inte så att värderingar formar lag och lag formar värderingar?

Hökmark motsäger sig själv

Jag läste en artikel Gunnar Hökmark skrev om värderingar, som går ut på att i Sverige är bara svensk lag det viktiga att försvara, man får ha vilka värderingar man vill. Därmed är allt prat om värderingar vi måste försvara i Sverige onödigt.

Men Gunnar Hökmark motsäger delvis sig själv. Det visar även att detta med värderingar inte är så enkelt. Han pekar nämligen genomgående i blogginlägget på värderingar som står ÖVER lagen och går bortom lagen och FORMAR lag och rätt.

Min kritik av Hökmark ska ses som vänskaplig. Jag tycker mycket bra om det han skriver och om honom som politiker och person. Och jag håller helt med om det han pekar på om friheten som det unika och värdefulla att försvara.

Jag ska förklara. Först gSka vi kika på vad Hökmark skriver.

”Det finns inga bestämda svenska värderingar annat än de som vi har upphöjt till svensk lag.”

Det finns EN lag. Men många värderingar, skriver Hökmark. Alla får ha de värderingar de vill. Men samtidigt så är det så at de värderingarna som finns förändrar oss alla.

”Värderingarna, och det är just pluralis, och till skillnad från lagen inte singularis, är många och de förändras och utvecklas och de utvecklar och förändrar oss alla.”

Det kan vi se på hur samhället formats. Vi har fått mer och mer frihet i lagen genom att vi låtit värderingarna om friheten utvecklas i frihet (!) genom yttrandefrihet och fri media. Och de

” I Sverige har vi nämligen friheten inte bara att ha våra egna värderingar utan också att låta dem utvecklas tillsammans med andras genom yttrandefrihet och fria media…. Dels är det inte vår uppfattning om vilka värderingar som är svenska som styr över oss utan svensk lag och rätt. Värderingar ska inte användas för att tillämpa den olika beroende på vilka värderingar vi själva har eller vilka värderingar vi anser dem som har begått brott mot lagen har.

Så är det fria och öppna samhället och så får det sin dynamik och vitalitet. Därför är våra värderingar i dag annorlunda än de var i början på 2000-talet och därför var de i sin tur annorlunda är den värderingar som härskade eller dominerade på 1960-talet, för att inte säga att värderingarna i Sverige efter andra världskriget var annorlunda än de som sedan kom att växla fram. Med friheten finns föränderligheten, blott stagnerade samhällen har fixa värderingar och slutna tankar.”

Sverige förr var mer slutet och hade fixa värderingar. Man kan tillägga att vårt samhälle var mindre fritt. Idag är det friare. LAGEN har förändrats.

”Med friheten finns föränderligheten, blott stagnerade samhällen har fixa värderingar och slutna tankar.”

Just här säger Hökmark mot sig själv, just i det faktum att lagen har förändrats och att Hökmark anser att denna förändring mot mer frihet och fler universella rättigheter och med mångfald av värderingar är något positivt. I realiteten säger Gunnar Hökmark att det FINNS värderingar som står över lag och rätt. Dve att lag och rätt ständigt FORMAS av människors värderingar,

Vad om lagen är orättfärdig?

Jag vill bara först betona att jag håller med Hökmark. Denna utveckling från slutna tankar till mångfald och denna utveckling från EN samhällelig värdering till många, och den ökade friheten är något positivt! Friheten i västerländska lagar är värd att försvara!

Men jag går ett snäpp längre. Jag anser att det finns värderingar i samhället som kan säkra detta positiva och fortsätta att vidareutveckla vår frihet och jag anser att det finns värderingar i samhället som vill föra oss tillbaka till det slutna samhället, med ofrihet och fixa värderingar. Och jag anser att de värderingarna måste vi skydda.

”För bara 80 år sen var homosexualitet förbjudet, enligt svensk ag. För 60 år sen fängslades vuxna som pratade positivt om homosexualitet med omyndiga. För 40 år sen var det en skadlig sjukdom. Idag i praktik jämställt med heterosexualiteten i svensk lag.

För 80 år sen spärrade man in ungdomar med grav adhd eller lätt aspergers på mentalsjukhus, med stöd av svensk lag. På 50talet tvångsteriliserade man dem. Idag stöttar vi dem att kunna leva i frhet i samhället, med stöd av svensk lag. Vi försöker utrota de sista värderingarna som är kvar där man ser ner på dem med diagnoser. Allt i enlighet med värderingen att mångfald är bra.”

På ett sätt har Hökmark givetvis rätt. Den enda svenska värdering som var viktig var den att fängsla homosexuella, på 30-talet. Alla värderingar om homosexuellas rätt till trots hade man bara att följa svensk lag.. Och den enda viktiga värderingen idag är allas lika rätt. Den enda viktiga värderingen på 30-talet var tvångströja och kalla tvångsvattenbad för de med aspergers, idag är det enligt svensk lag, lika rätt.

Men hur kom vi hit? Och vart tar oss värderingarna i fratiden? Hur kommer lag och rätt att se ut om 100 år? Värdenihilisten skulle säga att det inte spelar någon roll hur samhället formas. Rent evolutionsmässigt och biologiskt är det korrekt. Men jag håller inte med och jag tror inte Hökmark håller med heller. Jag tror Hökmark också vill se till att lagar fortsätter att skydda männiksors frihet.

Jag tror Hökmark inte vill ha tillbaka lagar som fängslar homosexuella. Hur mycket han än förespråkar demokrati och folks rätt att genom värderingar påverka lagstiftningen vill han nog inte att samhället går dithän.

Värderingar och lag hör ihop. Värderingar FORMAR lagen. Därför kan man faktiskt säga att striden om vilka värderingar som ska vara rådande är VIKTIGARE eller LIKA VIKTIG som lagen. Värderingen om homosexuellas rättigheter var på många sätt viktigare än lagen på 30-talet och 50-talet. Striden runt värderingarna om svarta amerikaners rättigheter på 60-talet i USA var viktigare än lagen som fanns då.

Värderingar kan ofta vara MYCKET viktigare än lag och rätt.

Det låter nästan på Hökmark ibland som han anser att samhället på något sätt formats utan att människor kunnat påverka det, genom nån sorts konstig naturlag som för samhället mot mer och mer frihet. Men är det så samhället funkar? Finns det verkligen ingen risk att samhället och till och med en hel civilisation kan gå bakåt i utveckling lika väl som framåt?

1920 var det få tyskar som trodde att den lag och de värderingar man hade i Tyskland skulle förändras drastiskt. Värderingarna var för yttrandefrihet och demokrati och de flesta ville behandla judar som jämlika.

Värderingarna som formar lagarna

Ja svensk lag och rätt ska råda. Men det finns en massa värderingar i vårt samhälle som påverkar hur lagen kommer att se ut i framtiden.

Det är inte förbjudet i svensk lag att inte hälsa på din granne om hen är homosexuell, muslim eller jude. Det är inte förbjudet att vägra gå in med sina barn i en butik som ägs av en homosexuell eller muslim. Det är inte förbjudet enligt svensk lag att säga till sina barn att demokrati är fel eller att homosexualitet är äckligt. Svensk lag tillåter att man pratar med grannar och vänner och säger att islam eller homosexualitet borde förbjudas.

Svensk lag tillåter att du som förälder stänger av TVn och förbjuder barnen att se vissa TV-program. Svensk lag tillåter att föräldrar beter sig nedlåtande mot barn som blir ihop med fel sorts partner eller hyser fel värderingar. Som förälder får du hindra en fjortonåring att bli ihop med en muslim eller kristen. Svensk lag förbjuder inte heller föräldrar som hotar med att överge sina barn om de hyser fel värderingar och inte ändrar sig. Svensk lag förbjuder inte mulliga mansgrisar att sitta framför TVn och säga högt så barnen hör det att kvinnor ska lyda männen.

Sprids värderingen att homosexualitet är fel till tillräckligt många kommer en backlash, eftersom vi lever i en demokrati. Sprids värderingen att islam i sig är fel och alla muslimer är konstiga förändras lagen till slut. Precis som värderingarna att homosexualitet är ok och islam är ok gjort att vi legaliserat islam och homosexualitet i Sverige.

Hökmark har rätt i att vi bara behöver följa svensk lag i Sverige, Men han har fel i att säga att det inte finns värderingar som går BORTOM lagen som vi måste ta strid för och skydda. Ja hela hans liv och gärning visar att det är så. Hökmark brydde sig inte så mycket om vad regeringen och lagarna sa då han 1990 tog strid för balternas rätt i Måndagsdemonstrationerna. Han tog strid för värderingar om frihet och alla människors lika rätt mot en opinion som ofta tänkte att vi i Sverige borde vara försiktiga och inte stötta balternas frihetskamp för mycket och mot personer som öppet ansåg att baterna borde lägga ner sitt krav på frihet.

Så Hökmark. Dina egna ord och in gärning visar att det finns värderingar BORTOM lagen som är extremt viktiga att vi skyddar och försvarar. Kalla det svenska värderingar, universella värderingar, frihetsvärderingar, eller vad du vill, men de finns.

När jag märker att mina bomusbarn hyser fördomar om homosexuella, personer med funktionsnedsättningar eller muslimer och jag visar för dem att de har fel så tar jag strid för värderingar som går BORTOM lagen och som formar lagarna och samhället i framtiden. När jag bemöter homofobi och judefientlighet och hederstänkande bland nya flyktingar som kommer hit gör jag samma sak. När jag påpekar för personer med fördomar om muslimer att det inte är farligt om någon bär hijab gör jag samma sak. När jag försöker uppfostra pojkar att hysa respekt för kvinnors ja och kvinnors nej och inte bete sig som skitstövlar mot kvinnor, gör jag samma sak.

Lag och rätt i all ära, men värderingarna är viktigare för det är de som FORMAR lagen och rätten.

Ja Hökmark har rätt i att i Sverige får man ha vilka värderingar man vill och att lagen är det enda vi behöver följa. Det är rätt och så ska det vara. Men betyder det att vi inte behöver ta strid för frihetens och mångfaldens värderingar? Hökmark skriver:

”Inte värderingar, för värderingar råder inte över våra liv. Vi får lov att ha olika värderingar. Man får lov att vara feminist på en lång rad olika sätt utan att vara osvensk och man får lov att ha 1950-tals värderingar i synen på familj, kvinnor och män men man får inte bryta mot den lagstiftning som kommer utifrån de värderingar vi vill slå vakt om med lagens hjälp och stöd… Faktum är att den viktigaste värderingen vi har är att vi har rätt att ha olika värderingar så länge vi inte bryter mot lagen…

De värderingar som vi vill ska vara svenska, och som dominerar i Sverige och lag grund för vår lag, har en större styrka och bredd än att vara uttryck för en nationell kultur. Vi gör dem starkare genom att våra värderingar får mötas och vi upprätthåller dem och deras mångfald genom att i Sverige råder svensk lag. Värderingarna råder vi över själva. Punkt slut.”

Korrekt. Men ändå inte korrekt.

I vår syn på frihet ingår att alla med olika värderingar har laglig rätt att uttrycka dessa fritt, hur vidriga värderngarna än kan te sig. Den enda gränsen är svensk lag. Det är korrekt. Men där slutar inte mitt ansvar och där har aldrig Hökmark själv stannat. Att ta strid FÖR och MOT värderingar är på många sätt viktigare än upprätthålla lagen. Ibland är lagen till och med fel och då är värderingarna som går MOT lagen viktigare än själva lagen. Det visar historien. Sleveri var inte mer ”rätt” bara för att lagarna tillät slaveri. Homofobi i lagen var inte mer ”rätt” bara för att lagen stipulerade att det var rätt.

Många av de flyktingar som kommer hit flyr hit för att de vill till Sverige. De gillar att vi i Sverige håller hårt på frihet, kvinnors rättigheter och demokrati. De älskar dessa ”svenska värderingar”. En del av oss kanske skulle föredra att kalla det universella rättigheter eller frihetsvärderingar. Men flyktingarna har en poäng ändå. Det finns lagar och värderingar bland svenskar som de älskar och som de sökt sig hit för. Och de kommer hit och känner att de kan andas mer fritt. Många av dem säger till mig att de vill ändra värderingar och lag i sina hemländer till att bli mer likt Sverige. Rätt eller fel?

I sverige har man rätt att hysa värderingar som gör en till homofob och rasist eller människohatande religiös extremist. Men det betyder inte att vi privat behöver respektera de som har dessa värderingar och säga att ”de värderingarna är lika mycket värda som alla andra värderingar”. Vi kan till och med peka på att deras åsikter och värderingar strider mot ”svenska värderingar” eller ”uiniversella rättigheter”. Att säga att ”så gör vi inte här i Sverige” eller påpeka att ”svensk kultur” är mer inkluderande och fri, behöver inte vara fel. Det finns värderingar som går bortom lag och rätt och som formar lag och rätt. Det är där, i värderingarna, den viktiga striden förs, en strid för frihet, för människors rätt, för mångfald, för yttrandefrihet och respekten för det annorlunda.

Och det visar Hökmark tydligt i sin egen artikel!