Till de svenska värderingarnas försvar!

En del antirasister gillar inte begreppet ”svenska värderingar”. Och jag måste hålla med om att så som Sverigedemokraterna beskriver begreppet låter det inte alls trevligt. Men måste vi förkasta begreppet bara för att rasistiska partier använder det?

Bilan Osman skrev en krönika nyligen där hon varnade för begreppet ”svenska värderingar”.

Det är en föreställning utan ideologiska konfliktlinjer. Här förenas delar av högern och vänstern, i sin upplevelse av att svenskheten innefattar goda värderingar som nu hotas av De Andra.

Föreställningen om att svenskheten dels omfattas av särskilda goda värderingar, och att den hotas av ett ibland odefinierat ”dem”, är en farlig föreställning. Den är farlig då den upprätthåller värdet i ett slags omvänd spegelbild – en projektionsyta för allehanda känslor, fördomar och uppfattningar. När svenska värderingar lyfts fram som ”det goda”, som synonymt för demokrati, jämställdhet och tolerans – konstrueras genast ”det onda”. I en västeuropeisk kontext blir det flyktingarna, de icke-vita: de vars bakåtsträvande och kvinnohatande ideal är ett hot mot Vår civilisation.

Jag håller inte alls med Bilan Osman. Jag anser att det växt fram en del unika svenska värderingar. De sammanfaller delvis med s.k. ”universella” ideer om mänskliga rättigheter, men i Sverige har vi gått längre än i de flesta länder. Den unika respekt vi har för homosexuellas rättigheter, där vi går långt före de flesta andra länder, anser jag vara en unik del av de svenska värderingarna. I vissa delar av världen anser man att homosexuellas rättigheter är att slippa bli skjutna och att de har rätt att göra det de gör i hemlighet i sina hem. Även den ryska staten pratar ibland om homosexuellas rättigheter. De anser sig följa de mänskliga rättigheterna där, de får ju full frihet bara de inte visar sin homosexualitet utomhus. Man skjuter inte dem som i Saudiarabien.  Olika länder definierar rättigheter och värderingar på olika sätt. Sverige går längre än de flesta andra och jag är stolt över det.

Denna svenska definition av sexuella rättigheter är en typisk svensk värdering.

Respekten för indvividens rätt att tro på vad hon eller han vill, jämställdhet mellan könen, rättigheter för personer med funktionsvariationer, antirasism och liknande är svenska värderingar. Och jag anser att dessa värderingar är hotade.

De svenska värderingarna har ändrats. Förr var svenskhet och protestantism synonymt. För inte så länge sen hetsade man mot katoliker och ateister och kallade dem osvenska. Idag kan man vara svensk och katolik eller svensk och ateist. Rätten att tro på vad man vill, eller att inte tro är en unik svensk värdering. I Sverige har vi fler människor som sknar tro än som tror, och det är bra. Men det utesluter inte att folk tror, för det är också bra. Och i Sverige får man vara homosexuell. Man kan vara homosexuell och bli minister och skaffa barn med sin partner och leva i förhållande som juridiskt sett är jämställt med heterosexuella förhållanden.

De antimuslimska strömningarna hotar de svenska värderingarna. Sverigedemokraterna är faktiskt ett definierat ”dem” som är ett stort hot mot våra värderingar i Sverige. Men antikristna strömningar bland flyktingar eller boende i Sverige är också ett hot. Homofober är ett annat defnierat ”dem” som hotar svenska värderingar, och där räknar jag in såväl muslimsk som kristen homofobi. Vare sig man kommer utifrån eller har en släkt som bott här i generationer och vill inskränka homosexuellas rättigheter är det ett hot, ett stort hot, mot våra svenska värderingar.

Demokrati, respekten för olika sexuella läggningar, varje människas rätt till sin tro eller icke tro, kvinnors rättigheter, barns rättigheter är svenska värderingar. Men de kommer i ett paket. man kan inte stå som vid godisdisken och plocka ut de delar man gillar bäst.

Även om religionsfriheten är viktig är homosexuellas rätt lika viktig, och barns och ungdomars rätt att slippa hedersförtryck och kunna välja sin egen livsväg. Även om kvinnors rätt är viktig är även religionsfriheten det. Försöker du inskränka några av rättigheterna i namn av att försvara andra delar av rättigheterna är du ute och cyklar rejält.

Jag är oroad över de homofoba strömningar som finns bland kristna och i våra förorter idag. Jag har själv flera vänner som jagats från förorterna av homofober.  Jag är oroad över inoleranta åsikter bland flyktingar och nya svenskar där man anser att man MÅSTE vara kristen eller muslim, och där man utövar hedersförtryck mot sina nära och kära om de inte följer de kristna eller muslimska värderingar man tagit med sig från förra hemlandet. Jag är oroad över hedersförtryck, som när kvinnor hindras att umgås med män. Jag oroas av påtryckningar mot de som väljar att bära hijab eller mot de som tar avstånd från hijaben. Jag är oroad över islamofobin i Sverige som Sd sprider. 

Man kan stolt betona nationella värderingar och ändå vara för mångkultur och mot islamofobi. Här har vi ett bra exempel från Kanada. Antirasism och att försvara svenska värderingar kan gå hand i hand.

 

 

Annonser