Socialdemokraterna och drömmen om Europa

Har Socialdemokraterna lyckats förmedla drömmen om Europa till Sveriges väljare?

Jag tvivlar det.

Idag skakas hela Europa om av omröstningen i Storbritannien.

Debatten i senaste EU-valet handlade mer om svensk inrikespolitik än om visioner för Europa. Alla partierna bar givetvis skuld för att det blev så. Men om man kikar på valmanifesten ser man direkt en skillnad mellan Alliansen och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pratade jobb och arbetarrrätt som om det var inrikespolitik de pratade om. Medan Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna (t.ex.) försökte ge visioner och prata finanspolitik, fred och säkerhet och gobal politik. Moderaterna nämnde till exempel krisen i Ukraina i sitt manifest.

Miljöpartiets valmanifest lät mer som Alliansenpartiernas i sitt innehåll. Det var  mycket fred och säkerhet och EU:s roll i världen. (Men de å sin sida lider idag av stora trovärdighetsproblem. Det mesta de vill har de fått stryka och göra tvärtemot i regeringen med Socialdemokraterna.)

Därmed inte sagt att Alliansen heler lyckades förmedla drömmen om Europa speciellt bra. Men det fanns bättre förutsättningar för det i deras r

Det behövs visionära krafter som förespråkar en kombination av frihet och långsiktighet i Europa. Och det får inte bli en fråga vi bara diskuterar med EU-byråkratin i Bryssel utan som lever i väljarnas medvetande.

idag reagerar vi mer än vi agerar på det som sker i omvärlden. ”Just in time” som politik. Flyktingkrisen har blottat stora problem i EU och i länder som Sverige.

  • Oförmågan EU har att hantera flyktingkrisen som en enhet. Vissa tog emot många, andra inga och både Grekland och Turkiet tilläts använda flyktingar som politiska påtryckningsmedel mot övriga EU. Och idag ser vi en flyktingkatastrof under uppseglande söder om Italien, och det är kaos i Libanon och Jordanien, utan att något nämnvärt görs, man anser ju att man ”löst” krisen genom avtalet med Turkiet.
  • EU behöver en politisk underrättelsetjänst. Vi var några som såg att det var kris på gång men EU som helhet och dess medlemmar såg inte vad som var under uppseglande. I Sverige gick Migrationsverket ut i augusti och förutspådde minskad flyktingmottagning då redan flyktingströmmen existerat i nästan en månad. Samma mönster se man i andra länder. I Tyskland gick experter ut och sa att flyktingströmmen minskar samtidigt som de första flyktingarna från den öppnade gränsen mellan Turkiet och Grekland nådde Tyskland.
  • Mottagningen av flyktingar brister i hela Europa. Speciellt i Sverige. I Sverige visar siffrorna om arbetslöshet, brottslighet, skolresultat, socialbidrag entydigt att vi har STORA problem. Flyktingarna och deras barn halkar efter rejält och hamnar i misär och utanförskap. Vi måste agera mot det.
  • Säkerhetspolitiken har stora brister. För att hantera krisen i Ukraina måste man vara tuff mot Ryssland och kräva tillbakadragande av de ryska trupperna men man måste även sätta press på Ukraina då de gör fel. Tex måste landet börja göra upp med den växande nazism och högerextremism som finns i landet. Dessutom behövs nu mer än någonsin samarbetsprojekt mellan Ryssland, Ukraina och EU. Det kan EU ta initiativ til. Infrastrukturprojekt framför allt.Att isolera Ryssland leder ingenvart.
  • Visioner och konkreta förslag om hur EU kan bidra till att skapa stabilitet i gränsländer som Libyen och i Jordanien och Libaon och Syrien finns, men i begränsad omfattning. Turkiet hamnade i fokus, men mer som paniklösning för att stoppa flyktingströmmen in i EU, än som vision och planerad strategi.
  • Och vi lider ännu av att vi i 40 års tid har kört retoriken att flyktingpolitik inte är något som kan omfattas av demokratin. Att det slår tillbaka nu är inte egendomligt. Demokrati, att engagera väljare och rädda liv och ha en generös flyktingpolitik går hand i hand.

Men framför allt.

Var är debatten om varför det kunde ske? Var är debatten nu om varför Europa var så delat. Var är krisförslagen för hur vi ska få en effektiv flyktingpolitik i hela Europa? Hur kopplar vi en effektiv flyktingpolitik till andra konkreta ekonomiska förslag och vsioner som finns.

Tyskland är fortfarande lokomotiv i EU. Tillsammans med Tyskland skulle Sverige kunna sätta press på stora delar av EU.

Men varför görs inte det? Rädsla för fler Brexit? Att nästa gång vill Frankrike lämna EU? Kanske det?! Då tassar man fram istället utan att lösa de grundläggande problemen.

Ett EU som är beroende av Turkiet för att stoppa flyktingströmmen. Ett mer rasism och fasism inom grönserna. Ett som inte förmår ge konkreta visioner för att byga bort spänningen i öst. Ett där britterna vill lämna EU. Ett som kanske tvingas samarbeta med Donald Trump som USA:s president till hösten.

Det ser dystert ut.

Jag tror tiden är inne för ett parti som börjar tänka, agera och prata långsiktigt igen och som bygger omfattande samarbeta med andra partier och med partikamrater i hela Europa. Ett parti som möter väljarna med visioner och förslag som sträcker sig decennier in i framtiden. Socialdemokraterna KAN bli det partiet.

PS

Minns ni denna reklamfilm för EU som EU producerade. Detta är ett exempel på hur vi INTE bör marknadsföra EU. EU-nationalism är inget alternativ till nationell nationalism. Sånt här är en del av problemet, inte lösningen.

 

*************

Hjälp mig!

Min research och mitt bloggande gör jag ideellt. Jag är undersköterska. Jag har inga miljoner för att arbeta med detta heltid. Swicha gärna nåt stöd till mig 0706501785. Allt går till att upprätthålla arbetet runt bloggen.

Annonser